Ļīńņąķīāėåķčå Ćėąāķīćī ćīńóäąšńņāåķķīćī ńąķčņąšķīćī āšą÷ą ŠŌ īņ 30 ąļšåė’ 2003 ć. N 76

"Ī āāåäåķčč ā äåéńņāčå ĆĶ 2.2.5.1313-03"

Ķą īńķīāąķčč Ōåäåšąėüķīćī ēąźīķą "Ī ńąķčņąšķī-żļčäåģčīėīćč÷åńźīģ įėąćīļīėó÷čč ķąńåėåķč’" īņ 30 ģąšņą 1999 ć. N 52-ŌĒ (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, 1999, N 14, ńņ. 1650) č Ļīėīęåķč’ ī ćīńóäąšńņāåķķīģ ńąķčņąšķī-żļčäåģčīėīćč÷åńźīģ ķīšģčšīāąķčč, óņāåšęäåķķīćī ļīńņąķīāėåķčåģ Ļšąāčņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč īņ 24 čžė’ 2000 ć. N 554 (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, 2000, N 31, ńņ. 3295) ļīńņąķīāė’ž:

Āāåńņč ā äåéńņāčå ń 15 čžķ’ 2003 ćīäą ćčćčåķč÷åńźčå ķīšģąņčāū "Ļšåäåėüķī äīļóńņčģūå źīķöåķņšąöčč (ĻÄŹ) āšåäķūõ āåłåńņā ā āīēäóõå šąįī÷åé ēīķū ĆĶ 2.2.5.1313-03", óņāåšęäåķķūå Ćėąāķūģ ćīńóäąšńņāåķķūģ ńąķčņąšķūģ āšą÷īģ Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč 27 ąļšåė’ 2003 ć.

Ć.Ć.Īķčłåķźī

Ēąšåćčńņščšīāąķī ā Ģčķžńņå ŠŌ 19 ģą’ 2003 ć.

Šåćčńņšąöčīķķūé N 4568

2.5.5 Õčģč÷åńźčå ōąźņīšū ļšīčēāīäńņāåķķīé ńšåäū

Ćčćčåķč÷åńźčå ķīšģąņčāū ĆĶ 2.2.5.1313-03

"Ļšåäåėüķī äīļóńņčģūå źīķöåķņšąöčč (ĻÄŹ) āšåäķūõ āåłåńņā ā āīēäóõå šąįī÷åé ēīķū"

(óņā. Ćėąāķūģ ćīńóäąšńņāåķķūģ ńąķčņąšķūģ āšą÷īģ ŠŌ 27 ąļšåė’ 2003 ć.)

Äąņą āāåäåķč’: 15 čžķ’ 2003 ć.

Ńģ. ņąźęå ćčćčåķč÷åńźčå ķīšģąņčāū "Īščåķņčšīāī÷ķūå įåēīļąńķūå óšīāķč āīēäåéńņāč’ (ĪĮÓĀ) āšåäķūõ āåłåńņā ā āīēäóõå šąįī÷åé ēīķū. ĆĶ 2.2.5.1314-03", óņāåšęäåķķūå Ćėąāķūģ ćīńóäąšńņāåķķūģ ńąķčņąšķūģ āšą÷īģ Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč 27 ąļšåė’ 2003 ć.

I. Īįłčå ļīėīęåķč’ č īįėąńņü ļščģåķåķč’

1.1. Ćčćčåķč÷åńźčå ķīšģąņčāū ļšåäåėüķī äīļóńņčģūå źīķöåķņšąöčč (ĻÄŹ) āšåäķūõ āåłåńņā ā āīēäóõå šąįī÷åé ēīķū (äąėåå - Ķīšģąņčāū) šąēšąįīņąķū ā ńīīņāåņńņāčč ń Ōåäåšąėüķūģ ēąźīķīģ "Ī ńąķčņąšķī-żļčäåģčīėīćč÷åńźīģ įėąćīļīėó÷čč ķąńåėåķč’ īņ 30 ģąšņą 1999 ćīäą, N 52-ŌĒ (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč, 1999, N 14, ńņ. 1650) č Ļīėīęåķčåģ ī ćīńóäąšńņāåķķīģ ńąķčņąšķī-żļčäåģčīėīćč÷åńźīģ ķīšģčšīāąķčč, óņāåšęäåķķūģ ļīńņąķīāėåķčåģ Ļšąāčņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč īņ 24 čžė’ 2000 ćīäą, N 554 (Ńīįšąķčå ēąźīķīäąņåėüńņāą Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč 2000, N 31, ńņ. 3295).

1.2. Ķąńņī’łčå Ķīšģąņčāū äåéńņāóžņ ķą āńåé ņåšščņīščč Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč č óńņąķąāėčāąžņ ļšåäåėüķīå äīļóńņčģīå ńīäåšęąķčå āšåäķūõ āåłåńņā ā āīēäóõå šąįī÷åé ēīķū.

1.3. Ķąńņī’łčå Ķīšģąņčāū šąńļšīńņšąķ’žņń’ ķą šąįī÷čå ģåńņą, ķåēąāčńčģī īņ čõ šąńļīėīęåķč’ (ā ļšīčēāīäńņāåķķūõ ļīģåłåķč’õ, ā ćīšķūõ āūšąįīņźąõ, ķą īņźšūņūõ ļėīłąäźąõ, ņšąķńļīšņķūõ ńšåäńņāąõ č ņ.ļ.).

1.4. Ķąńņī’łčå Ķīšģąņčāū čńļīėüēóžņń’ ļšč ļšīåźņčšīāąķčč ļšīčēāīäńņāåķķūõ ēäąķčé, ņåõķīėīćč÷åńźčõ ļšīöåńńīā, īįīšóäīāąķč’ č āåķņčė’öčč, äė’ īįåńļå÷åķč’ ļšīčēāīäńņāåķķīćī źīķņšīė’ ēą źą÷åńņāīģ ļšīčēāīäńņāåķķīé ńšåäū č ļšīōčėąźņčźč ķåįėąćīļšč’ņķīćī āīēäåéńņāč’ ķą ēäīšīāüå šąįīņąžłčõ āšåäķūõ õčģč÷åńźčõ āåłåńņā.

1.5. Ķąńņī’łčå Ķīšģąņčāū óńņąķīāėåķū ķą īńķīāąķčč źīģļėåźńķūõ ņīźńčźīėīćī-ćčćčåķč÷åńźčõ č żļčäåģčīėīćč÷åńźčõ čńńėåäīāąķčé ń ó÷åņīģ ģåęäóķąšīäķīćī īļūņą.

Ćėąāķūé ćīńóäąšńņāåķķūé

ńąķčņąšķūé āšą÷

Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč,

Ļåšāūé ēąģåńņčņåėü Ģčķčńņšą

Šīńńčéńźīé Ōåäåšąöčč Ć.Ć.Īķčłåķźī

Ļšåäåėüķī äīļóńņčģūå źīķöåķņšąöčč (ĻÄŹ) āšåäķūõ āåłåńņā ā āīēäóõå šąįī÷åé ēīķū

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|N ļ/ļ|       Ķąčģåķīāąķčå āåłåńņāą        |    N ŃĄS    |        Ōīšģóėą        |Āåėč÷čķą |Ļšåčģó- | Źėąńń | Īńī- |
|     |                                    |             |                       |  ĻÄŹ,   |łåńņāåķ-| īļąń- | įåķ- |
|     |                                    |             |                       |  ģć/ģ3  |  ķīå   | ķīńņč |ķīńņč |
|     |                                    |             |                       |         |ąćšåćąņ-|       |äåéńņ-|
|     |                                    |             |                       |         |  ķīå   |       |āč’ ķą|
|     |                                    |             |                       |         |ńīńņī’- |       | īšćą-|
|     |                                    |             |                       |         | ķčå ā  |       | ķčēģ |
|     |                                    |             |                       |         |āīēäóõå |       |      |
|     |                                    |             |                       |         |   ā    |       |      |
|     |                                    |             |                       |         |óńėīāč’õ|       |      |
|     |                                    |             |                       |         | ļšīčē- |       |      |
|     |                                    |             |                       |         | āīäńņāą|       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  1  |                 2                  |      3      |           4           |    5    |   6    |   7   |   8  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  1  |Ąįšąēčāķūé                ļīšīųīź čē|             |                       |  -/10   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |ģåäåļėąāčėüķīćī ųėąźą               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  2  |Ąāåšńåźņčķ-Ń (ńģåńü  8  ąāåšģåźņčķīā|             |                       |   0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |A1a, A2a, B1a, Ą2ą, Ą1ā,  Ą2ā,  Ā1ā,|             |                       |         |        |       |      |
|     |Ā2ā)                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  3  |4,4'-Ąēīäčįåķēīéķą’ źčńėīņą         |  586-91-4   |C14H10N2O4             |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  4  |Ąēīņą äčīźńčä                       | 10102-44-0  |NO2                    |   2     |   ļ    |   3   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  5  |Ąēīņą īźńčäū (ā ļåšåń÷åņå ķą NO2)   |             |                       |   5     |   ļ    |   3   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  6  |Ąēīņą ņščōņīščä                     |  7783-54-2  |NF3                    |  10/30  |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  7  |Ąēīņķą’ źčńėīņą+                    |  7697-37-2  |HNO3                   |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  8  |Ąėźåķū (ā ļåšåń÷åņå ķą Ń)           |             |Ń2-C10                 | 300/100 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|  9  |ĄėźčėŃ7-9ąģčķū+                     |             |                       |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 10  |ĄėźčėńC15-20ąģčķū+                  |             |                       |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 11  |ĄėźčėŃ10-16ąģčķū+                   |             |                       |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 12  |ĄėźčėŃ10-16äčģåņčėąģčķū+            |             |                       |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 13  |ĄėźčėŃ10-18N,N-äčģåņčė-N-įåķēčėąģč- | 64365-16-8  |C19-29H34-50ClN        |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ķčéõėīščä                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 14  |ĄėźčėŃ12-14N,N-äčģåņčė-N-           |             |C23-25H42-46ClN        |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |(żņčėįåķēčė)ąģčķčéõėīščä            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 15  |Ąėźčėäčōåķčėū                       |             |C12H10 õ 2CnH2n        |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 16  |2-(2-ĄėźčėŃ10-13-2-čģčäąēīėčķ-1-čė) |             |                       |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |żņąķīė                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 17  |Ąėźčėķąōņąėčķū                      |             |C16-30H20-48           |  50     |  ļ+ą   |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 18  |Ąėźčėļčščäčķū+,            ńģåńü (ļī|             |C8H11N                 |   2     |   ļ    |   3   |      |
|     |2-ģåņčė-5-żņčėļčščäčķó)             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 19  |2-ĄėźčėŃ10-12-1-ļīėčżņåķļīėčąģčķ-   |             |                       |   0,5   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |2-čģčäąēīėčķ ćčäšīõėīščä+           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 20  |Ąėźīźńčįčōåķčėźąšįīķčņščė           |             |C14H9NOCnH2n           |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 21  |Ąėīņåšģ-1                           |             |                       |  50     |  ļ+ą   |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 22  |Ąėńóģčķ                             |             |                       |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 23  |Ąėüćčķąņ ķąņšč’                     |  9005-38-3  |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 24  |äčĄėžģčķčé įąščé ņčņąķ ćåźńąīźńčä   |             |Al2BaO6Ti              | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 25  |ņåņšąĄėžģčķčé   ćåźńąįąščé   źąėüöčé|             |Al4Ba6CaO21Si2         |  1/0,5  |   ą    |   2   |      |
|     |äčźšåģķčé-21-īźńčä                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 26  |Ąėžģčķčé č åćī ńļėąāū  (ā  ļåšåń÷åņå|             |                       |   6/2   |   ą    |   3   |   Ō  |
|     |ķą ąėžģčķčé)                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 27  |Ąėžģčķčé                            |             |AlCaCr0,8H12,8O27P5,6  |   0,01  |   ą    |   1   |      |
|     |źąėüöčé-0,8-õšīģ-5,6-äčāīäīšīäōīń-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |ōąņ-1,6-āīäīšīäõšīģąņ ćčäšąņ        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 28  |Ąėžģčķčé ģąćķčä                     | 12003-69-9  |AlMq                   |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 29  |Ąėžģčķčé ķčņščä                     | 24304-00-5  |AlN                    |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 30  |ņåņšąĄėžģčķčé ļåķņąįąščé  ņščźąėüöčé|             |Ąl4Āą5Ńą3Ī10           |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |äåźąīźńčä                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 31  |äčĄėžģčķčé ńóėüōąņ (ā  ļåšåń÷åņå  ķą| 10043-01-3  |Al2O12S3               |  2/0,5  |   ą    |   3   |      |
|     |ąėžģčķčé)                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 32  |Ąėžģčķčé ņščćčäšīīźńčä              | 21645-51-2  |ĄlĶ3Ī3                 |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 33  |äčĄėžģčķčé ņščīźńčä (ā āčäå ążšīēīė’|  1344-28-1  |Ąl2O3                  |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |äåēčķņåćšąöčč)                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 34  |äčĄėžģčķčé  ņščīźńčä  ā     ńģåńč ńī| 12609-69-7  |Ąl2O3,Ni               |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|     |ńļėąāīģ ķčźåė’ äī 15%               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 35  |äčĄėžģčķčé ņščīźńčä  ń  ļščģåńüž  äī|             |Ąl2O3 õ Cr2O3          |   3/1   |   ą    |   3   |      |
|     |20% äčõšīģņščīźńčäą (ļī Ńr2Ī3)      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 36  |äčĄėžģčķčé   ņščīźńčä   ń   ļščģåńüž|             |Ąl2O3 õ SiO2           |   5/2   |   ą    |   3   |   Ō  |
|     |źšåģķčé äčīźńčäą  (ā  āčäå  ążšīēīė’|             |                       |         |        |       |      |
|     |źīķäåķńąöčč)                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 37  |äčĄėžģčķčé   ņščīźńčä   ń   ļščģåńüž|             |Ąl2O3 õ SiO2 õ Fe2O3   |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |źšåģķčé äčīźńčäą äī 15%  č  äčęåėåēī|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņščīźńčäą äī 10%  (ā  āčäå  ążšīēīė’|             |                       |         |        |       |      |
|     |źīķäåķńąöčč)                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 38  |Ąėžģčķčé ņščōņīščä (ļī ōņīšó)       |  7784-18-1  |ĄlF3                   | 2,5/0,5 |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 39  |Ąėžģčķčé ōīńōąņ                     | 15099-32-8  |AlO4P                  |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 40  |Ąėžģčķčé   õšīģ-8,8-9,6-ōīńōąņ   (ļī|             |AlCr(PO4)8,8-9,6       |   0,02  |   ą    |   1   |      |
|     |õšīģó III)                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 41  |Ąėžģīļėąņčķīāūå źąņąėčēąņīšū  ŹŠ-101|             |                       |   1,5   |   ą    |   3   |   A  |
|     |č ŠĮ-11  ń  ńīäåšęąķčåģ   ļėąņčķū äī|             |                       |         |        |       |      |
|     |0,6%                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 42  |Ąėžģīńčėčźąņ                        |  1302-76-7  |Al2O5Si                |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 43  |Ąģčėąēą                             |  9000-90-2  |                       |   1     |   ą    |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 44  |Ąģčėīģčēåķņåščķ                     |             |                       |   1     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 45  |Ąģčėīščēčķ                          |             |                       |   1     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 46  |1-Ąģčķīąėźčėčģčäąēīėčķū+            |             |                       |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 47  |4-Ąģčķī-N-[ąģčķī(čģčķī)ģåņčė]įåķēīė-|   57-67-0   |C7H10N4O2S             |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ńóėüōīķąģčä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 48  |4-Ąģčķī-N-(ąģčķīźąšįīķčė)įåķēīėńóėü-|  547-44-4   |C7H9N3O3S              |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ōīķąģčä                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 49  |5-Ąģčķī-2-(4-ąģčķīōåķčė)-1Ķ-įåķēčģč-|  7621-86-5  |C13H12N4               |   0,4   |   ą    |   2   |      |
|     |äąēīė                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 50  |1-Ąģčķīąķņšąöåķ-9,10-äčīķ           |   82-45-1   |C14H9NO2               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 51  |ąėüōą-Ąģčķīįåķēąöåņčėõėīščä         | 39878-87-0  |C8H8NO õ ClH           |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ćčäšīõėīščä+                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 52  |4-Ąģčķīįåķēīéķą’ źčńėīņą            |  150-13-0   |C7H7NO2                |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 53  |Ąģčķīįåķēīė+                        |   62-53-3   |Ń6Ķ7N                  | 0,3/0,1 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 54  |3-(4-Ąģčķīįåķēīėńóėüōąģčäī)-5-ģåņč- |  723-46-6   |C10H11N3O3S            |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |ėčēīźńąēīė                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 55  |4-Ąģčķīįåķēīėńóėüōīķąģčä            |   63-74-1   |C6H8N2O2S              |   1     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 56  |4-Ąģčķīįåķēīėńóėüōīķīāą’ źčńėīņą    |  5329-14-6  |C6H7NO3S               |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 57  |1-Ąģčķīįóņąķ+                       |  109-73-9   |C4H11N                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 58  |4-Ąģčķīįóņąķīāą’ źčńėīņą            |   56-12-2   |C4H9NO2                |   6/2   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 59  |2-Ąģčķī-5-ćóąķčäčķļåķņąķīāą’ źčńėīņą|  7004-12-8  |C5H12NO2               |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 60  |4-Ąģčķī-N-(2,4-äčąģčķīōåķčė)įåķēąģčä|             |C13H14N4O              |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 61  |N'-[3-[4-Ąģčķīįóņčė)ąģčķī]ļšīļčė]   | 55658-47-4  |C57H86N8O21S2 õ ClH    |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |įėåīģčöčķąģčäą ćčäšīõėīščä+         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 62  |6-Ąģčķīćåźńąķīāą’ źčńėīņą           |   60-32-2   |C6H13NO2               |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 63  |7-Ąģčķīćåļņąķīāą’ źčńėīņą           |  929-17-9   |C7H15NO2               |   8     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 64  |4-Ąģčķī-2-ćčäšīźńčįåķēīąņ ķąņšč’    |  133-10-8   |C7H6NNaO3              | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 65  |5-Ąģčķī-2-ćčäšīźńčįåķēīéķą’ źčńėīņą |   89-57-6   |C7H7NO3                | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 66  |1-Ąģčķī-2-ćčäšīźńčįåķēīė            |   95-55-6   |Ń6Ķ7NĪ                 |   3/1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 67  |Ąģčķīćčäšīźńčįåķēīėū (3,4-čēīģåšū)  |             |Ń6Ķ7NĪ                 |   3/1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 68  |2-Ąģčķī-1-ćčäšīźńč-4-ķčņšīįåķēīė+   |   99-57-0   |C6H6N2O2               |   3/1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 69  |2-Ąģčķī-1-ćčäšīźńč-5-ķčņšīįåķēīė+   |  121-88-0   |C6H6N2O2               |   3/1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 70  |2-Ąģčķī-3-ćčäšīźńčļšīļčīķīāą’       |  6898-95-9  |C3H7NO3                |   5     |   a    |   3   |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 71  |4-Ąģčķī-3-ćčäšīźńč-3-ōåķčėįóņąķīāīé |             |C10H13NO3 õ ClH        |   1     |   a    |   2   |      |
|     |źčńėīņū ćčäšīõėīščä                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 72  |2-Ąģčķī-2-äåīźńč-D-ćėžźīēū,         |   66-84-2   |Ń6Ķ13NO5 õ ClH         |   0,005 |   a    |   1   |   A  |
|     |ćčäšīõėīščä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 73  |0-3-Ąģčķī-3-äåīźńč-ąėüōą-D-ćėžźīļč- | 37517-28-5  |C22H43N5O13            |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |šąķīēčė-(1->6)-O-[6-ąģčķī-6-äåīźńč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ąėüōą-D-ćėžźīļčšąķoēčė-(1->4)]-N'(S)|             |                       |         |        |       |      |
|     |-(4-aģčķo-2-ćčäpoźcč-1-oźcoįyņčė)-2-|             |                       |         |        |       |      |
|     |äeoźcč-D-cņpeļņaģčķ+                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 74  |O-3-Ąģčķī-3-äåīźńč-ąėüōą-D-ćėžźīļč- |  8063-07-8  |C18H36N4O10            |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |šąķīēčė(1->6)-O-[6-ąģčķī-6-äåīźńč-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |D-ćėžźīļčšąļīēčė-(1->4)-2-äåīźńč-   |             |                       |         |        |       |      |
|     |ąėüōą-D-ńņšåļņąģčķ+                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 75  |O-4-Ąģčķī-4-äåīźńč-ąėüōą-D-ćėžźīļč- | 37321-09-8  |C21H41N5O11            |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |šąķīēčė(1->6)-O-(8R)2-ąģčķī-2,3,7-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņščäåīźńč-7(ģåņčėąģčķo)D-ćėčöepo-   |             |                       |         |        |       |      |
|     |aėüōą-D-aėėo-oźņoäčaėäo-1,5:8,4-    |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčļčpaķoēčė(1->4)2-äeoźcč-D-        |             |                       |         |        |       |      |
|     |cņpeļņaģčķ+                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 76  |O-2-Ąģčķī-2-äåīźńč-ąėüōą-D-ćėžīļčšą-|  1263-89-4  |C23H45N5O14 õ H2O4S    |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |ķīēčė(1->4)-O-[O-2,6-äčąģčķī-2,6-   |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčäåīźńč-įåņą-L-čäīļčšąļīēčė(1->3)- |             |                       |         |        |       |      |
|     |įåņą-D-ščįīōóšąķīēčė(1>5)]-2-äåīźńč-|             |                       |         |        |       |      |
|     |D-ńņšåļņąģčķ, ńóėüōąņ (1:2)         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 77  |O-3-Ąģčķī-3-äåīźńč-ąėüōą-D-ćėžźīļč- | 32986-56-4  |C18H37N5O9             |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |šąķīēčė(1->6)-O-(2,6-äčąģčķī-2,3,6- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņščäåīźńč-ąėüōą-D-ščįīćåźńīļčšąķī-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |ēčė(1->4)-2-äåīźńč-D-ńņšåļņąģčķ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 78  |5-Ąģčķī-3,7-äčįšīģ-8-ćčäšīźńč-4-    | 60613-15-2  |C10H6Br2N2O2           |   1     |   a    |   2   |      |
|     |čģčķīķąōņąėčķ-1(4Ķ)-īķ              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 79  |2-Ąģčķī-3,5-äčįšīģ-N-öčźėīćåźńčė    |  611-75-6   |C14H20Br2N2 õ ClH      |   1     |   a    |   2   |      |
|     |N-ģåņčėįåķēīėģåņąķąģčķ ćčäšīõėīščä  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 80  |33-[(3-Ąģčķī-3,6-äčäåīźńč-įåņą-D-ģą-|  1400-61-9  |C46H83NO18             |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ķķīļčšąķīēčė)īźńč]-1,3,4,7,9,11,17, |             |                       |         |        |       |      |
|     |37-īźņąćčäšīźńč-15,16,18-ņščģåņčė-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |13-īźńī-14,39-äčīźņąįčöčźėī[33,3,1]-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķīķąņščąźīķņą-19,21,25,27,29,31-    |             |                       |         |        |       |      |
|     |ćåźńąåķ-36-źąšįīķīāą’ źčńėīņą       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 81  |Ąģčķīäčģåņčėįåķēīė+                 |  1300-73-8  |C8H11N                 |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 82  |[2S-(2ąėüōą,5ąėüōą,6įåņą)]-6-Ąģčķī- |  551-16-6   |C8H12N2O3S             |   0,4   |   a    |   2   |   A  |
|     |3,3-äčģåņčė-7-īźńī-4-ņčą-1-ąēąįčöčź-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ėī[3,2,0]ćåļņąķ-2-źąšįīķīāą’        |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņą+                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 83  |2-Ąģčķī-4-[N,N-äč(1-ģåņčėżņčė)      |  7287-19-6  |C10H19N2S              |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ąģčķī]-6-ģåņčėņčī-1,3,5-ņščąēčķ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 84  |4-Aģčķo-N-(4,6-äčģeņčėļčpčģčäčķ-2-  |   57-68-1   |C12H14N4O2S            |   1     |   a    |   2   |      |
|     |čė)įeķēoėcyėüōoķaģčä                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 85  |4-Aģčķo-N-(2,6-äčģeņoźcčļčpčģčäčķ-  |  122-11-2   |C12H14N4O4S            |   0,1   |   a    |   1   |      |
|     |4-čė)įeķēoėcyėüōoķaģčä              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 86  |4-Ąģčķī-N-[2-(äčżņčėąģčķī)żņčė]-    |  614-39-1   |C13H21N3O õ ClH        |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |įåķēąģčäą ćčäšīõėīščä               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 87  |S-(3-Ąģčķī-3-źąšįīźńčļšīļåķ)-S-     |             |C5H12N2O3S õ H2O4S     |   0,01  |   a    |   1   |      |
|     |ģåņčėńóėüōīźńčģčķ ńóėüōąņ           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 88  |Z-N-(Ąģčķīźąšįīķčė)-2-żņčėįóņąķ-    |   95-04-5   |C7H15N2O2              |   0,1   |   a    |   2   |      |
|     |2-ąģčä                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 89  |Ąģčķīźčńėīņū ńģåńü                  |             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 90  |Ąģčķīģåņčėįåķēīė (3 č 4 čēīģåšū)    |             |C7H9N                  |   2/1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 91  |1-Ąģčķī-2-ģåņčėįåķēīė+              |   95-53-4   |C7H9N                  |  1/0,5  |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 92  |4-Ąģčķīģåņčėįåķēīėńóėüōīķąģčäąąöåņąņ| 13009-99-9  |C9H14N2O4S             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 93  |2-Ąģčķī-5-ģåņčėįåķēīėńóėüōīķąņ      | 54914-95-3  |C7H8NNaO3S             |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ķąņšč’                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 94  |1-Ąģčķī-5-ģåņčė-2-ģåņīźńčįåķēīė+    |  120-71-8   |C8H11NO                |   2     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 95  |2-Ąģčķī-6-ģåņčė-4-ģåņīźńč-1,3,5-    |  1668-54-8  |C5H8N4O                |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |ņščąēčķ                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 96  |3-[(4-Ąģčķī-2-ģåņčė-5-ļčščäčė)ģåņčė]|  154-87-0   |C12H19ClN4O7P2S        |   0,3   |   ą    |   2   |      |
|     |-4-ģåņčė-5-(4,6,6-ņščćčäšīźńč-3,5-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčīźńą-4,6-äčōīńōąćåźń-1-čė)        |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņčąēīėčéõėīščä Š,Š-äčīźńčä          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 97  |3-[(4-Ąģčķī-2-ģåņčė-5-ļčščäčķčė)-   |  7019-71-8  |C12H17BrN4OS           |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |ģåņčė]-5-(2-ćčäšīźńčżņčė)-4-        |             |                       |         |        |       |      |
|     |ģåņčėąēīķčé įšīģčä                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 98  |2-Ąģčķīģåņčėōóšąķ                   |  617-89-0   |C5H7NO                 |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 99  |1-Ąģčķī-2-ģåņčė-6-żņčėįåķēīė+       | 24549-06-2  |C9H13N                 |  15/5   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 100 |4-Ąģčķī-2-ģåņčė-5-żņīźńčģåņčėļčščģč-|             |C8H13N3O               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |äčķ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 101 |1-Ąģčķī-2-ģåņīźńčįåķēīė+            |   90-04-0   |C7H9NO                 |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 102 |1-Ąģčķī-4-ģåņīźńčįåķēīė+            |  104-94-9   |C7H9NO                 |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 103 |1-Ąģčķī-2-ģåņīźńč-5-ķčņšīįåķēīė+    |   99-59-2   |C7H8N2O3               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 104 |4-Ąģčķī-N-(3-ģåņīźńčļčļåšąēčķ-2-čė) |  152-47-6   |C11H12N4O3S            |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |įåķēīėńóėüōīķąģčä                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 105 |4-Aģčķo-N-(6-ģeņoźcčļčļepaēčķ-3-čė) |   80-35-3   |C11H12N4O3S            |   0,1   |   ą    |   1   |      |
|     |įeķēoėcyėüōoķaģčä                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 106 |4-Ąģčķī-N-(6-ģåņīźńčļčščģčäčķ-4-čė) |  1220-83-3  |C11H12N4O5S            |   0,1   |   ą    |   1   |      |
|     |įåķēīėńóėüōīķąģčä                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 107 |Ąģčķīķąōņčėńóėüōīźčńėīņą      (ńģåńü| 72556-60-6  |C10H9NO3S              |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |čēīģåšīā)                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 108 |Ąģčķīķąōņčėńóėüōīķąņū ķąņšč’        | 30605-57-3  |C10H8NNaO3S            |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 109 |1-Ąģčķī-2-ķčņšīįåķēīė+              |   88-74-4   |C6H6N2O2               | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 110 |1-Ąģčķī-3-ķčņšīįåķēīė+              |   99-09-2   |C6H6N2O                | 0,3/0,1 |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 111 |1-Ąģčķī-4-ķčņšīįåķēīė+              |  100-01-6   |C6H6N2O2               | 0,3/0,1 |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 112 |1-Ąģčķī-3-ķčņšī-4-õėīšįåķēīė+       |  635-22-3   |C6H5ClN2O2             |   3/1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 113 |9-Ąģčķīķīķąķīāą’ źčńėīņą            | 25748-42-5  |C9H19NO2               |   8     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 114 |(L)-2-Ąģčķīļåķņąäčīąņ ķąņšč’        |  142-47-2   |C5H8NNaO4              |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 115 |1-Ąģčķī-2,3,4,5,6-ļåķņąōņīšįåķēīė   |  771-60-8   |C6H2F5N                | 1,5/0,5 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 116 |4-Ąģčķī-N-2-ļčščģčäčķčėįåķēīėńóėüōī-|   68-35-9   |C10H10N4O2S            |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ķąģčä                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 117 |4-Ąģčķī-N-(ļčščģčäčķ-2-čė)          |             |C10H9AgN4O2S           |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |įåķēīėńóėüōīķąģčä ąääóźņ ń ńåšåįšīģ |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 118 |1-Ąģčķīļåķņąķäčīāą’ źčńėīņą         |  6899-05-4  |C5H9NO4                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 119 |Ąģčķīļėąńņū                         |             |                       |   -/6   |   ą    |   4   | ŌĄ |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 120 |1-Ąģčķīļšīļąķ                       |  107-10-8   |Ń3Ķ9N                  |   5     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 121 |2-Ąģčķīļšīļąķ+                      |   75-31-0   |C3H9N                  |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 122 |2-Ąģčķīļšīļąķīāą’ źčńėīņą           |  6898-94-8  |Ń3Ķ7NĪ2                |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 123 |3-Ąģčķīļšīļąķīāą’ źčńėīņą           |  107-95-9   |C3H7NO2                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 124 |3-Ąģčķīļšīļąķ-1-īė                  |  156-87-6   |C3H9NO                 |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 125 |1-Ąģčķīļšīļąķ-2-īė+                 |   78-96-6   |C3H9NO                 |   1     |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 126 |N-(3-Ąģčķīļšīļčė)-N',N'-äčģåņčėļšī- | 10563-29-8  |C8H21N3                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|     |ļąķ-1,3-äčąģčķ                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 127 |N-(3-Ąģčķīļšīļčė)-N-äīäåöčėļšīļąķ-  |  2372-82-9  |C18H41N3               |   1     |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |1,3-äčąģčķ+                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 128 |2-[(6-Ąģčķī-1Ķ-ļóščķ-8-čė)          | 66813-29-4  |C7H9N6O                |   3     |   ą    |   3   |      |
|     |ąģčķīżņąķīė                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 129 |4-Ąģčķī-N-(4-ńóėüōąģīčėōåķčė)       |  6402-89-7  |C12H13N3O4S2           |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |įåķēīėńóėüōīķąģčä                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 130 |4-Ąģčķī-2,2,6,6-ņåņšąģåņčėļčļåščäčķ | 36768-62-4  |C9H20N2                |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 131 |4-Aģčķo-N-(ņčaēoė-2-čė)             |   72-14-0   |C9H9N3O2S2             |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |įeķēoėcyėüōoķaģčä                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 132 |4-Ąģčķī-1,2,4-ņščąēīė               |  584-13-4   |C2H4N4                 |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 133 |1-Ąģčķī-2,4,6-ņščģåņčėįåķēīė+       |   88-05-1   |C9H13N                 |   3/1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 134 |4-Ąģčķī-2-(ņščõėīšģåņčė)-3,5-       | 14321-05-2  |Ń6Ķ3ŃL5N2              |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |äčõėīšļčščäčķ                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 135 |4-Ąģčķī-2-(ņščõėīšģåņčė)-3,5,6-     |  5005-62-9  |Ń6Ķ2Cl6N2              |   1     |   ą    |   3   |      |
|     |ņščõėīšļčščäčķ                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 136 |4-Ąģčķī-3,5,6-ņščõėīšļčščäčķ-2-     |  2545-60-0  |C6H2Cl3KN2O2           |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źąšįīķąņ źąėč’                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 137 |4-Ąģčķī-3,5,6-ņščõėīšļčščäčķ-2-     | 50655-56-6  |C6H2Cl3N2NaO2          |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źąšįīķąņ ķąņšč’                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 138 |4-Ąģčķī-3,5,6-ņščõėīšļčščäčķ-2-     |  1918-02-1  |Ń6Ķ3Ń3Na2O2            |   2     |   a    |   3   |      |
|     |źąšįīķīāą’ źčńėīņą                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 139 |1-Ąģčķīņščöčźėī[3,3,1,1](3,7)  äåźąķ|  665-66-7   |C10H17N õ ClH          |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ćčäšīõėīščä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 140 |N-(4-Ąģčķīōåķčė)ąöåņąģčä            |  122-80-5   |C8H10N2O               |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 141 |[2S-(2ąėüōą,5ąėüōą,6įåņą)(S*)]-6-   |   69-53-4   |C16H19N3O4S            |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |Ąģčķīōåķčėąöåņčėąģčķī-3,3-äčģåņčė-7-|             |                       |         |        |       |      |
|     |īźńī-4-ņčą-1-ąēąįčöčźėī-[3,2,0]     |             |                       |         |        |       |      |
|     |ćåļņąķ2-źąšįīķīāą’ źčńėīņą          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 142 |4-Ąģčķī-3-ōåķčėįóņąķīāīé     źčńėīņū|  3060-40-1  |C10H13NO2 õ ClH        |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ćčäšīõėīščä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 143 |4-(Ąģčķīōåķčė)ćčäšīźńčįåķēīė        |  122-37-2   |C12H11NO               | 1,5/0,5 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 144 |(3-Ąģčķīōåķčė)ļšīļąķīāą’ źčńėīņą    |  1664-54-6  |C9H11NO2               |   0,1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 145 |2-[[(4-Ąģčķīōåķčė)ńóėüōīķčė]        | 10060-70-5  |C13H11N2NaO4S          |   1     |   a    |   3   |      |
|     |ąģčķī]įåķēīąņ ķąņšč’                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 146 |N-[(4-Ąģčķīōåķčė)ńóėüōīķčė]ąöåņąģčä |  144-80-9   |C8H10N2O3S             |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 147 |5-Ąģčķī-2-ōåķčė-4-õėīšļčščäąēčķ     |  1698-60-8  |C10H8ClN3O             |   0,5   |  ļ+a   |   2   |      |
|     |3(2Ķ)-īķ                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 148 |2-Ąģčķīõčķąēīė-4-īķ                 | 20198-19-0  |C8H7N3O                |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 149 |1-Ąģčķī-3-õėīšįåķēīė+               |  108-42-9   |C6H6ClN                |0,2/0,05 |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 150 |1-Aģčķo-4-xėopįeķēoė+               |  106-47-8   |Ń6Ķ6ŃlN                |  1/0,3  |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 151 |4-Ąģčķī-N-(3-õėīšļčšąēčķčė)         |  3920-99-8  |C10H9ClN4O2S           |   1     |   a    |   2   |      |
|     |įåķēīėńóėüōąģčä                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 152 |1-Ąģčķīżņąķīāą’ źčńėīņą             |   56-40-6   |C2H5NO2                |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 153 |2-Ąģčķīżņąķīė+                      |  141-43-5   |C2H7NO                 |   0,5   |  ļ+a   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 154 |2-Ąģčķīżņąķīė,   żōčš   ķą    īńķīāå|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ńčķņåņč÷åńźčõ ęčšķūõ źčńėīņ Ń10-18  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 155 |2-Ąģčķīżņąķńóėüōīķīāą’ źčńėīņą      |  107-35-7   |C2H7NO3S               |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 156 |[[2-Ąģčķīżņčė)ąģčķī]ģåņčė]          | 53894-28-3  |C9H4N2O                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|     |ćčäšīźńčįåķēīė+                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 157 |2-(2-Ąģčķīżņčėąģčķī)żņąķīė+         |  111-41-1   |C4H12N2O               |   3     |  ļ+a   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 158 |2-Ąģčķīżņčėįåķēīąņ+                 |   87-25-2   |C9H11NO2               |   5     |  ļ+a   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 159 |2,2'[N-(2-Ąģčķīżņčė)čģčķī]äčżņąķīė, |             |                       |   2     |  ļ+a   |   3   |   A  |
|     |ąģčäū Ń10-13 źąšįīķīāūõ źčńėīņ      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 160 |2-Ąģčķī-5-żņčė-1,3,4-ņčąäčąēīė      | 14068-53-2  |C4H7N3S                |   4     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 161 |4-Aģčķo-N-(5-żņčė-1,3,4-ņčaäčaēoė-  |   94-19-9   |C10H12N4O2S2           |   1     |   a    |   2   |      |
|     |2-čė)įåķēoėcyėüōoķaģčä              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 162 |1-(1-Ąģčķīżņčėņščöčźėī[3,3,1,1](3,7)|  3717-42-8  |C12H21N õ ClH          |   1     |   a    |   2   |      |
|     |äåźąķ) ćčäšīõėīščä                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 163 |N-(2-Ąģčķīżņčė)-1,2-żņąķäčąģčķ+     |  111-40-0   |C4H13N3                |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 164 |1-Ąģčķī-4-żņīźńčįåķēīė+             |  156-43-4   |C8H11NO                |   0,2   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 165 |1-Ąģčķī-4-żņīźńčįåķēīėą ćčäšīõėīščä |  637-56-9   |C8H11NO õ ClH          |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 166 |Ąģģčąź                              |  7664-41-7  |NĶ3                    |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 167 |Ąģģčą÷ķī-źąšįąģčäķīå óäīįšåķčå      |             |                       |  25     |  ļ+ą   |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 168 |äčĄģģīķčé ąģčäīäčńóėüōąņ            | 27441-86-7  |Ķ9Ķ3Ī6S2               |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 169 |Ąģģīķčé āąķąäąņ+                    |  7803-55-6  |H4NO3V                 |   0,1   |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 170 |Ąģģīķčé āīäīšīääčōņīščä (ļī ōņīšó)  |  1341-49-7  |H5NF2                  |  1/0,2  |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 171 |äčĄģģīķčé    ćåźńąōņīšńčėčźąņ    (ļī| 16919-19-0  |F6H8N2Si               |   0,2   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ōņīšó)                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 172 |äčĄģģīķčé ćåźńąõėīšīļėąņčķąņ        | 16919-58-7  |Cl6H8N2Pt              |   0,005 |   ą    |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 173 |Ąģģīķčé ćčäšīņąšņšąņ                | 60131-38-6  |C4H9NO6                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 174 |äčĄģģīķčé ćčäšīōīńōąņ               |  7783-28-0  |H9N2O4P                |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 175 |Ąģģīķčé äčćčäšīōīńōąņ               |  7722-76-1  |H6NO4P                 |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 176 |äčĄģģīķčé äčõėīšļąėėąäčé+           | 14323-43-4  |Cl2H6N2Pb              |   0,005 |   ą    |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 177 |Ąģģīķčé ļīėčōīńōąņū (ń  ńīīņķīųåķčåģ|             |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ąēīņą ź ōīńōīšó 1:3)                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 178 |äčĄģģīķčé ńóėüōąņ                   |  7783-20-2  |H8N2O4S                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 179 |äčĄģģīķčé L-ņąšņšąņ                 |  3164-29-2  |C4H12N2O6              |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 180 |Ąģģīķčé ņčīńóėüōąņ                  | 22898-09-5  |H5NO3S2                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 181 |äčĄģģīķčé ņčīńóėüōąņ                |  7783-18-8  |H8N2O3S2               |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 182 |Ąģģīķčé ņčīöčąķąņ                   |  1762-95-4  |CH4N2S                 |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 183 |ņščĄģģīķčé ōīńōąņ                   | 10361-65-6  |H12N3O4P               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 184 |Ąģģīķčé ōņīščä (ļī ōņīšó)           | 12125-01-8  |FH4N                   |  1/0,2  |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 185 |Ąģģīķčé õėīščä                      | 12125-02-9  |ClH4N                  |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 186 |Ąģģīōīń+  (ńģåńü  ģīķī  č  äčąģģīķčé| 12735-97-6  |                       |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |ōīńōąņīā)                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 187 |4-Ąķäšīńņåķ-17-įåņą-īė-3-īķ-17-     |   57-85-2   |Ń22Ķ32O3               |   0,005 |   ą    |   1   |      |
|     |ļšīļčīķąņ+                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 188 |4-Ąķäšīńņåķ-17-įåņą-īė-3-īķ-17-     |  1255-49-8  |Ń28Ķ36Ī3               |   0,005 |   ą    |   1   |      |
|     |ōåķčėļšīļčīķąņ+                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 189 |Ąķņčįčīņčźč ćšóļļū öåōąėīńļīščķīā   |             |                       |   0,3   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 190 |Ąķņšąöåķ-9,10-äčīķ                  |   84-65-1   |C14H8O2                |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 191 |N`-2-L-Ąšąįčķīļčšąķīēčė-N-ģåņčė-N-  | 167396-23-8 |Ń7Ķ11N2O6              |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |ķčņšīēīźąšįąģčä++                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 192 |Ąšåėīźń, ģąšźč - 100, 200, 300      |             |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 193 |Ąšńčķ                               |  7784-42-1  |ĄsĶ3                   |   0,1   |   ļ    |   1   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 194 |Ąńźīšįčķīāą’ źčńėīņą                |   50-81-7   |C7H8O6                 |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 195 |Ąńļąšąćčķ                           |  7006-34-0  |C4H8N2O3               |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 196 |Ąöåķąōņåķ                           |   83-32-9   |C12H10                 |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 197 |Ąöåņąėüäåćčä+                       |   75-07-0   |C2H4O                  |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 198 |3-Ąöåņąģčäīģåņčė-5-ąģčķī-2,4,6-     |  1713-07-1  |Ń9Ķ7I3N2O3             |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ņščéīäįåķēīéķą’ źčńėīņą             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 199 |S-(2-Ąöåņąģčäīżņčė)-Ī,Ī-            | 13265-60-6  |C6H14NO4PS             |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |äčģåņčėäčņčīōīńōąņ+                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 200 |Ąöåņąķćčäščä+                       |  108-24-7   |Ń4Ķ6Ī3                 |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 201 |Ąöåņąņ źąėč’                        |  127-08-2   |Ń2Ķ3ŹO2                |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 202 |Ąöåņąņ ķąņšč’                       |  127-09-3   |C2H3NaO2               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 203 |(Ī-Ąöåņąņī)-(2-ģåņīźńčżņčė)šņóņü+   |  151-38-2   |C5H10HgO3              |   0,005 |  ļ+ą   |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 204 |Ąöåņąņżņčėåķćėčźīė’                č|             |                       |   5     |   ļ    |   3   |      |
|     |äčąöåņąņżņčėåķćėčźīė’ ńģåńü         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 205 |3-(Ąöåņčėąģčķī)-5-[(ąöåņčėąģčķī)    |  440-58-4   |C12H11I3N2O4           |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ģåņčė]-2,4,6-ņščéīäįåķēīéķą’ źčńėīņą|             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 206 |1ąėüōą,14ąėüōą,16įåņą-4(2-Ąöåņčėąģč-| 97792-45-5  |C32H44N2O8 õ BrH       |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |ķīįåķēīčėīźńč)-1,14,16-ņščģåņīźńč-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |20-żņčėąźīķčņąķ-4,8,9-ņšč-īė        |             |                       |         |        |       |      |
|     |ćčäšīįšīģčä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 207 |N-Ąöåņčė L-ćėóņąģčķīāą’ źčńėīņą     |  1188-37-0  |C7H11NO5               |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 208 |3-(Ąöåņčėīźńč)-5,14-äčćčäšīźńč-19-  |   60-38-8   |Ń25Ķ34O7               |   0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |īźńī-3įåņą,5įåņą-źąšä-20(22)-åķīģčä |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 209 |N-[(Aöeņčėoźcč)-(4-ķčņpoōeķčė)ģeņčė]| 122129-89-9 |C11H12N2O5             |   3     |   ą    |   3   |      |
|     |aöeņaģčä                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 210 |5-(Ąöåņčėīźńč)ļåķņąķ-2-īķ           |  5185-97-7  |C7H12O3                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 211 |DL-N-Ąöåņčėōåķčėąėąķčķ              |  2901-75-9  |C11H13NO3              |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 212 |N-Ąöåņčėöčńņåčķ                     |  616-91-1   |C6H11NO2S              |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 213 |(4įåņą)-4-O-Ąöåņčė-12,13-żļīźńčņšč- |  4682-50-2  |C17H24O4               |   0,1   |   a    |   1   |      |
|     |õīņåö-9-åķ-4-īė                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 214 |2-Ąöåņīźńčįåķēīéķą’ źčńėīņą         |   50-78-2   |C9H8O4                 |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 215 |21-Ąöåņīźńč-11įåņą,17ąėüōą-äčćčäšīź-|   50-03-3   |                       |   0,01  |   a    |   1   |      |
|     |ńčļšåćķą-4-åķ-3,20-äčīķ+            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 216 |Ąöåņīķčņščė                         |   75-05-8   |C2H3N                  |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 217 |Ążšīńčė, ģīäčōčöčšīāąķķūé  įóņčėīāūģ|             |                       |   3/1   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ńļčšņīģ                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 218 |Ążšīńčė,            ģīäčōčöčšīāąķķūé|             |                       |   3/1   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |äčģåņčėäčõėīšńčėąķīģ                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 219 |Įąėüēąģ ėåńķīé ģąšźč Ą              |             |                       |  50     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 220 |Įąščé įīšąņ                         | 23436-05-7  |Ā2Āą3Ī6                | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 221 |Įąščé ćčäšīōīńōąņ                   | 10048-98-3  |ĀąĶO4Š                 | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 222 |Įąščé äčćčäšīźńčä+                  | 17194-00-2  |ĀąĶ2Ī2                 | 0,3/0,1 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 223 |Įąščé äčģåäü äčõšīģ ķīķąīźńčä       |             |BaCr2Cu2O9             |0,03/0,01|   a    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 224 |Įąščé äčķčņšąņ                      | 10022-31-8  |BaN2O6                 | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 225 |Įąščé äčōņīščä (ļī ōņīšó)           |  7787-32-8  |ĀąF2                   |  1/0,2  |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 226 |Įąščé äčõėīščä                      | 10361-37-2  |BaCl2                  |  1/0,3  |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 227 |Įąščé źąėüöčé äčņčņąķ ćåźńąīźńčä    |             |BaCaO6Ti2              | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 228 |Įąščé źąėüöčé ńņšīķöčé ćåźńąźąšįīķąņ|             |BaC6CaO18Sr            |  1/0,5  |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 229 |Įąščé źąšįīķąņ                      |  513-77-9   |ĀąŃĪ3                  | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 230 |Įąščé ņåņšąņčņąķ ķīķąīźńčä          | 125693-49-4 |ĀąO9Ti4                | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 231 |Įąščé ņčņąķ ņščīźńčä                | 12047-27-7  |ĀąĪ3Ņi                 | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 232 |äčĮąščé ņčņąķ öčšźīķčé ćåźńąīźńčä   |             |Āą2O6TiZr              | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 233 |Įąščņ                               | 13462-86-7  |BaO4S                  |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 234 |Įąöčėėčõčėčķ (ļī įąöčņšąöčķó)       |  1405-87-4  |                       |   0,01  |   a    |   1   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 235 |Įåėźīāīāčņąģčķķūé   źīķöåķņšąņ   (ļī|             |                       |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |įåėźó)                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 236 |Įåķēąėüäåćčä                        |  100-52-7   |Ń7Ķ6Ī                  |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 237 |Įåķēąģčä                            |   55-21-0   |C7H7NO                 |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 238 |Įåķē[ą]ļčšåķ                        |   50-32-8   |C20H12                 |-/0,00015|   a    |   1   |   Ź  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 239 |7Ķ-Įåķē[då]ąķņšąöåķ-7-īķ            |   82-05-3   |C17H10O                |   0,2   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 240 |Įåķēčėąöåņąņ                        |  140-11-4   |Ń9Ķ10O2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 241 |2-Įåķēčėįåķēčģčäąēīėą ćčäšīõėīščä   |  621-72-7   |C14H11N2 õ ŃlĶ         |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 242 |Įåķēčėįåķēīąņ                       |  120-51-4   |C14H12O2               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 243 |Įåķēčėįóņčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ    |   85-68-7   |C19H20O4               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 244 |Įåķēčė-2-ćčäšīźńčįåķēīąņ            |  118-58-1   |C14H12O3               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 245 |Įåķēčėäčģåņčėąģčķ                   |  103-83-3   |C9H13N                 |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 246 |S-Įåķēčė-O,O-äč(1-ģåņčėżņčė)ņčīōīń- | 13286-32-3  |Ń13Ķ21O3ŠS             |   0,3   |   ą    |   2   |      |
|     |ōąņ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 247 |4,4'-Įåķēčėčäåķäčģīšōīėčķ           |  6425-08-7  |C15H22N2O2             |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 248 |Įåķēčėźąšįčķīė+                     |  100-51-6   |C7H8O                  |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 249 |3-Įåķēčėģåņčėįåķēīė+                |  620-47-3   |C14H14                 |   5/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 250 |Įåķēčėõėīšōīšģčąņ+                  |  501-53-1   |C8H7ClO2               |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 251 |Įeķēčėöčaķčä+                       |  140-29-4   |C8H7N                  |   0,8   |   ą    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 252 |Įåķēčķ (šąńņāīščņåėü, ņīļėčāķūé)    |  8032-32-4  |                       | 300/100 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 253 |Įåķēīąņ-4-[2-ćčäšīźńč-3-(1-ģåņčėżņč-|             |C21H33N2O5             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ėąģčķ]ļšīļīźńčōåķčėąöåņąģčä         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 254 |Įåķēīąņ ķąņšč’                      |  532-32-1   |C7H5NaO2               |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 255 |Įåķēīąņ     ķąņšč’          ąääóźņ ń|  8000-95-1  |C7H5NaO2 õ C8H10N4O2   |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |3,7-äčćčäšī-1,3,7-ņščģåņčė-1Ķ-ļó-   |             |                       |         |        |       |      |
|     |ščķ-2,6-äčīķīģ   (ā     ļåšåń÷åņå ķą|             |                       |         |        |       |      |
|     |źīōåčķ-īńķīāąķčå)                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 256 |20Ķ-Įåķēī[6,7]įåķēčģčäąēīėī[2,3,3ą,4|             |C45H19N3O4             |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |-fgh]ķąōņī[",3"6',7']źąšįąēīėī'3"-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |6,7ķąōņī[1,8ą,8-mna]ąźščäčķ-5,10,14,|             |                       |         |        |       |      |
|     |19(5Ķ,10Ķ,14Ķ,19Ķ)ņåņšīķ            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 257 |1Ķ,3Ķ-Įåķēī[1,2-ń:4,5-ń']äčōóšąķ-1, |   89-32-7   |Ń10Ķ2O6                |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |3,5,7-ņåņšīķ                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 258 |(1-ąėüōą,6-įåņą)-6-Įåķēīčėīźńč-8-ćč-|             |C29H37NO6              |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |äšīźńč-4-ģåņčė-1-ģåņīźńč-20-żņčėćå- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņåšąņčēąķ-14-īķ                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 259 |1-Įeķēočė-5-ōeķčė-5-żņčė-(1H,3H,5H)-|  744-80-9   |C19H16N2O4             |   0,1   |   ļ    |   2   |      |
|     |ļčpčģčäčķ-2,4,6-ņpčoķ+              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 260 |Įåķēīčėõėīščä                       |   98-88-4   |Ń7Ķ5ŃlO                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 261 |Įåķēīéķą’ źčńėīņą                   |   65-85-0   |Ń7Ķ6O2                 |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 262 |Įåķēīéķīé  źčńėīņū  öčźėīćåźńčėąģčķ,|  3129-92-8  |C13H19NO2              |  10     |   a    |   3   |      |
|     |ąääóźņ                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 263 |Įåķēīźńąēīė-2(3Ķ)-īķ                |   59-49-4   |C7H5NO2                |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 264 |Įåķēīė+                             |   71-43-2   |Ń6Ķ6                   |  15/5   |   ļ    |   2   |   Ź  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 265 |Įåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ  ńāčķöą+   (ļī| 16183-12-3  |C8H4O4Pb               | -/0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |ńāčķöó)                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 266 |Įåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ  ģåäč  ńāčķöą+|             |C8H4CuO4Pb0,5          | -/0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |(ļī ńāčķöó)                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 267 |Įåķēīė-1,3-äčźąšįīķīāą’ źčńėīņą+    |  121-91-5   |Ń8Ķ6O4                 |   0,2   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 268 |Įåķēīė-1,4-äčźąšįīķīāą’ źčńėīņą     |  100-21-0   |C8H6O4                 |   0,1   |  ļ+ą   |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 269 |Įåķēīė-1,3-äčźąšįīķäčõėīščä+        |   99-63-8   |C8H4Cl2O2              |   0,02  |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 270 |Įåķēīė-1,4-äčźąšįīķäčõėīščä+        |  100-20-9   |C8H4Cl2O2              |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 271 |Įåķēīėńóėüōīķčėõėīščä               |   98-09-9   |Ń6Ķ5ŃlO2S              |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 272 |Įåķēīė-1,2,4-ņščźąšįīķīāą’ źčńėīņą  |  528-44-9   |Ń9Ķ6Ī6                 |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 273 |Įåķēīķčņščė                         |  100-47-0   |C7H5N                  |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 274 |[2]Įåķēīļčšąķīė[6,5,4-def][2]įåķēī- |   81-30-1   |C14H4O6                |   1     |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |ļčšąķ-1,3,6,8-ņåņšīķ                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 275 |4-(2-Įåķēņčąēīėčėņčī)ģīšōīėčķ       |  102-77-2   |C11H12N2OS2            |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 276 |Įåķēīņčąēīė-2-ņčīķ                  |  149-30-4   |C7H5NS2                |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 277 |1H-Įåķēīņščąēīė+                    |   95-14-7   |C6H5N3                 |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 278 |2-(2Ķ-Įåķēīņščąēīė-2-čė)-4-ģåņčėčä- |  2440-22-4  |C13H11N3O              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |šīźńčįåķēīė                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 279 |2-(1Ķ-Įåķēīņščąēīė-1-čė)żņąķīė+     |  938-56-7   |Ń8H9N3Ī                |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 280 |Įåķēīõčķ-1,4-īķ                     |  106-51-4   |Ń6Ķ4O2                 |   0,05  |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 281 |Įåķņīķ-34                           |  1340-69-8  |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 282 |Įåščėėčé   č   åćī     ńīåäčķåķč’ (ā|             |                       |  0,003/ |   ą    |   1   | ŹĄ |
|     |ļåšåń÷åņå ķą įåščėėčé)              |             |                       |  0,001  |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 283 |5,5-Įčķąōņąėčķ-1,1',4,4',8,8'-ćåźńą-| 103489-84-5 |Ń26Ķ10Ī10              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źąšįīķīāą’         źčńėīņą,1,8,1',8'|             |                       |         |        |       |      |
|     |äčąķćčäščä                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 284 |Įčļčščäčė (2,2 č 4,4-čēīģåšū)       |             |C10H8N2                |   0,2   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 285 |2,2'-Įčļčščäčė,              ńģåńü ń|             |C10H8N2 õ C2H5Cl2Si    |   0,2   |   ļ    |   2   |      |
|     |äčõėīš(żņčė)ńčėąķīģ   (źīķņšīėü   ļī|             |                       |         |        |       |      |
|     |2,2-įčļčščäčėó)                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 286 |5-{[4,6-Įčń(1-ąēčščäčķčė)-1,3,5-ņčą-| 67026-12-4  |Ń14Ķ22N6Ī3             |    -    |   a    |   1   |      |
|     |ēčķ-2-čė]ąģčķī}-2,2-äčģåņčė-1,3-äčī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |źńąķ-5-ģåņąķīė++                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 287 |1,3-Įčń(4-ąģčķīōåķīźńč)įåķēīė+      |  2479-46-1  |C18H16N2O2             |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 288 |N,N'-Įčń(2-ąģčķīżņčė)-1,2-          |  112-24-3   |C6H18N4                |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |żņąķäčąģčķ+                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 289 |Įčńįåķēčģčäąēī(2,1-b:1',2'-i]įåķēī  |  4216-02-8  |C26H12N4O2             |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |[Imn][3,8]ōåķąķņšīėčķ-6,9-äčīķ      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 290 |Įčńįåķēčģčäąēī[2,1-b:1',2'-j]įåķēī  |  4424-06-0  |C26H12N4O2             |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |[Imn][3,8]ōåķąķņšīėčķ-8,17-äčīķ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 291 |Įčńįåķēčģčäąēī[2,1-b:1',2'-1]įåķēī[I|             |C26H12N4O2 õ C26H12N4O2|   5     |   ą    |   3   |      |
|     |mn][3,8]ōåķąķņšīėčķ-6,9-äčīķ ńģåńü ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |įčńįåķēčģčäąēī[2,1-b:1',2'-j]įåķēī[I|             |                       |         |        |       |      |
|     |mn][3,8]ōåķąķņšīėčķ-8,17-äčīķīģ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 292 |2,2-Įčń[[3-[3,5-įčń(1,1-äčģåņčėżņčė)|  6683-19-8  |C73H108O12             |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |-4-ćčäšīźńčōåķčė]-1-īźńīļšīļīźńč]ģå-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņčė]-1,3-ļšīļąķäččė-3,5-įčń(1,1-äč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ģåņčėżņčė)-4-ćčäšīźńčįåķēīėļšīļąķīąņ|             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 293 |Įčń-[3,5-įčń(1,1-äčģåņčėżņčė)]-4-   | 38879-22-0  |C38H58O7               |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |[ćčäšīźńčōåķčė]ļšīļąķīąņ-2,2-       |             |                       |         |        |       |      |
|     |īźńčįčńżņąķīė                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 294 |Įčń-[3,5-įčń(1,1-äčģåņčėżņčė)]-4-   | 41484-35-9  |Ń38Ķ58O6S              |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |[ćčäšīźńčōåķčė]ļšīļąķīąņ-2,2-       |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņčīįčńżņąķīė                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 295 |Įčń[3-[4-ćčäšīźńč-3,5-äč(1,1-       | 99677-37-9  |Ń39Ķ52O4               |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |äčģåņčėżņčė)ōåķčė]ļšīļčė]įåķēīė-1,2-|             |                       |         |        |       |      |
|     |äčźąšįīķąņ                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 296 |2,2-Įčń(ćčäšīźńčģåņčė)įóņąķ-1-īė    |   77-99-6   |Ń6Ķ14O3                |  50     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 297 |1,3-Įčń(1-ćčäšīźńč-2,2,2-           |  116-52-9   |C5H6Cl6N2O3            |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ņščõėīšżņčė)źąšįąģčä                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 298 |Įčń-[3-[3,5-äč(1,1-äčģåņčėżņčė)-4-  |             |C34H54O2S              |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ćčäšīźńčōåķčė]ļšīļčė]ńóėüōčä        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 299 |2,2-Įčń[3,5-äč(1,1-äčģåņčėżņčė)-4-  | 23288-49-5  |C31H48O2S2             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ćčäšīźńčōåķčėņčī]ļšīļąķ             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 300 |Įčń(äčģåņčėäčņčīźąšįąģąņ) öčķźą     |  137-30-4   |C6H10N2S4Zn            |   0,3   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 301 |N,N'-Įčń[1,4-(äčģåņčėļåķņčė)]       |  3081-14-9  |C20H36N2               |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |ōåķčėåķ-1,4-äčąģčķ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 302 |4-[[[2,4-Įčń(1,1-äčģåņčėļšīļčė)ōåķī-| 28279-36-9  |C41H43Cl3N6O5          |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |źńč]ąöåņčė]ąģčķī]-N-[4,5-äčćčäšī]-5-|             |                       |         |        |       |      |
|     |[(4-ģåņīźńčōåķčė)ąēī]-5-īźńī-1-[2,4,|             |                       |         |        |       |      |
|     |6-ņščõėīšōåķčė)-1Ķ-ļčšąēīė-3-čė]įåķ-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ēąģčä                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 303 |3-[[(2,4-Įčń(1,1-äčģåņčėļšīļčė)ōåķī-| 31188-91-7  |C34H37Cl3N4O4          |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |źńč]ąöåņčė)ąģčķī-N-(4,5-äčćčäšī-    |             |                       |         |        |       |      |
|     |5-īźńī-1-(2,4,6-ņščõėīšōåķčė-1Ķ-ļč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |šąēīė-3-čė]įåķēąģčä                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 304 |2-[2,4-Įčń(1,1-äčģåņčėļšīļčė)       | 13403-01-5  |Ń20Ķ32O3               |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ōåķīźńč]įóņąķīāą’ źčńėīņą           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 305 |N-[4-[2,4-Įčń(1,1-äčģåņčėļšīļčė)ōå- |  5084-12-8  |C38H45N5O3S            |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ķīźńč]įóņčė-1-ćčäšīźńč-4-[(1-ōåķčė- |             |                       |         |        |       |      |
|     |1Ķ-ņåņšąēīė-5-čė)-ņčī]-2-           |             |                       |         |        |       |      |
|     |ķąōņąėčķźąšįīźńąģčä                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 306 |3,5-Įčń(1,1-äčģåņčėżņčė)-4-ćčäšīźńč-| 20170-32-5  |Ń17Ķ26Ī3               |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |įåķēļšīļčīķīāą’ źčńėīņą             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 307 |2,6-Įčń(1,1-äčģåņčėżņčė)-4-ģåšźąļņī-|  950-59-4   |C14H22OS               |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |1-ćčäšīźńčįåķēīė                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 308 |Įčń(1,1-äčģåņčėżņčė)ļåšīźńčä        |  110-05-4   |C8H18O2                | 100     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 309 |1,1-Įčń[(1,1-äčģåņčėżņčė)ļåšīźńč]-3,|  6731-36-8  |C17H34O4               |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |3,5-ņščģåņčėöčźėīćåźńąķ             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 310 |2,4-Įčń(N,N-äčżņčėąģčķī)-6-õėīš-1,3,|  580-48-3   |C11H20ClN5             |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |5-ņščąēčķ                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 311 |Įčń(äčżņčėäčņčīźąšįąģąņ) öčķźą      | 14324-74-2  |C10H20N2S4Zn           |   0,3   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 312 |Įčń(3-ģåņčėćåźńčė)įåķēīė-1,2-äčźąš- |  117-81-7   |Ń24Ķ38O4               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |įīķąņ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 313 |O,O-Įčń(4-ģåņčėļåķņčė)-S-(2-ćčäšīź- |             |Ń15Ķ33Ī3ŠS2            |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ńčļšīļčė)äčņčīōīńōąņ                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 314 |2,4-Įčń[N-(1-ģåņčėżņčė)ąģčķī]-6-    |  139-40-2   |C9H16ClN5              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |õėīš-1,3,5-ņščąēčķ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 315 |Įčń(1-ģåņčėżņčė)įåķēīė+ (ńģåńü 3-  č|             |C12H18                 | 150/50  |   ļ    |   4   |      |
|     |4-čēīģåšīā)                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 316 |Įčń(1-ģåņčėżņčė)ōīńōīķąņ            |  1809-20-7  |Ń6Ķ15O3Š               |   4     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 317 |N,N-Įčń-įåņą-īźńčżņčėżņčėåķäčąģčä   |             |C6H14NO                |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 318 |1,1-Įčń(ļīėčżņīźńč)-2-ćåļņąäåöåķčė- |             |                       |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |2-čģčäąēīėčķą ąöåņąņ+               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 319 |Įčń(ņščįóņčėīėīāī)īźńčä+ (ļī īėīāó) | 80883-02-9  |C12H27OSn              |   0,005 |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 320 |Įčń(ņščģåņčėńčėčė)ąģčķ              |   99-97-3   |C6H19Nsi2              |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 321 |Įčń(N,N-ņščļšīļčėįīš)ćåźńąģåņčėåķäč-|             |C12H35B2N2             |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |ąģčķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 322 |1,4-Įčń(ņščõėīšģåņčė)įåķēīė+        |   68-36-0   |Ń8Ķ4Ńl6                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 323 |Įčń-ōīńōčņ                          |             |HO2PRR'                |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |                                    |             |R=R':H čėč             |         |        |       |      |
|     |                                    |             |Alk-C8-C10             |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 324 |1,5-Įčc(ōyp-2-čė)ļeķņa-1,4-äčeķ-3-  |  886-77-1   |Ń13Ķ10Ī3               |  10     |  ļ+ą   |   3   |   Ą  |
|     |oķ+                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 325 |1,3-Įčń(4-õėīšįåķēčėčäåķąģčķī)ćóąķč-|             |C15H13Cl2N5 õ ClH      |   0,5   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |äčķ ćčäšīõėīščä+                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 326 |1,3-Įčń(4-õėīšįåķēčėčäåķąģčķī)ćóąķč-| 25875-51-8  |C15H17Cl2N5            |   0,5   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |äčķ+                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 327 |Įčń(õėīšģåņčė)įåķēīė                | 28347-13-9  |C8H8Cl2                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 328 |Įčń(õėīšģåņčė)ķąōņąėčķ              | 27156-22-5  |C12H10Cl2              |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 329 |2,2-Įčc(õėīšģåņčė)öčźėīįóņąķ-1-īķ+  |             |Ń6Ķ8Ńl2O               |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 330 |1,1-Įčń(4-Õėīšōåķčė)żņąķīė  ńģåńü  ń|  8072-20-6  |C14H12Cl2O            õ|   0,01  |   ą    |   2   |      |
|     |4-õėīšōåķčė-2,4,5-ņščõėīšōåķčėąēī-  |             |C12H6Cl6N2S            |         |        |       |      |
|     |ńóėüōčäīģ                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 331 |Įčń(2-õėīšżņčė)żņåķčėōīńōīķąņ       |  115-98-0   |Ń6Ķ11Ńl2Ī3Š            |   0,6   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 332 |2,4-Įčń(N-żņčėąģčķī)-6-õėīš-1,3,-5- |  122-34-9   |C7H12ClN5              |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ņščąēčķ                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 333 |Ī,Ī-Įčń(2-żņčėćåźńčė)-Ī-ōåķčėōīńōąņ+| 16368-97-1  |Ń22Ķ39O4Š              |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 334 |1,1'-Įčōåķčė-3-īźńīįóņąķīāą’ źčńėīņą| 36330-85-5  |Ń16Ķ14O3               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 335 |Įčōåķčė    -     25%     ńģåńü     ń|  8004-13-5  |Ń12Ķ10Ī õ C12H10       |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |1,1'-īźńčäčįåķēīėīģ - 75%           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 336 |Įčöčźėī[2,2,1]ćåļņą-2,5-äčåķ        |  121-46-0   |C7H8                   |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 337 |Įčöčźėī[2,2,1]ćåļņ-2-åķ             |  498-66-8   |Ń7Ķ10                  |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 338 |"Įėčź", ÷čńņ’łåå ńšåäńņāī  (źīķņšīėü|             |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ļī źąšįīķąņó äčķąņšč’)              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 339 |Įīāåščķ                             | 63428-82-0  |                       |   0,3   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 340 |Įīźńčņ, ķåōåėčķ, ńļåź               |             |                       |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 341 |Įīźńčņū                             |  1318-16-7  |Al3Ī3 õ H2O            |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 342 |Įīźńčņū ķčēźīźšåģķčńņūå, ńļåź       |             |                       |   5/2   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 343 |Įīš ąģīšōķūé č źščńņąėėč÷åńźčé      |  7440-82-8  |Ā                      |   5/2   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 344 |ņåņšąĮīš źąšįčä                     | 12069-32-8  |CB4                    |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 345 |Įīš ķčņščä                          | 10043-11-5  |BN                     |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 346 |Įīš    ķčņščä       ćåźńąćīķąėüķūé č| 10043-11-5  |BN                     |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |źóįč÷åńźčé                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 347 |Įīš    ņščįšīģčä+       (źīķņšīėü ļī| 10294-33-4  |ĀĀr3                   |   2     |   ļ    |   3   |      |
|     |ćčäšīįšīģčäó)                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 348 |äčĮīš ņščīźńčä                      |  1303-86-2  |Ā2Ī3                   |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 349 |ņåņšąĮīš ņščńčėčöčä                 | 12007-81-7  |B4Si3                  |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 350 |Įīš ņščōņīščä                       |  7637-07-2  |ĀF3                    |   1     |   ļ    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 351 |(1R)-Įīšķąķ-2-īķ                    |  464-49-3   |C10H16O                |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 352 |Įīšķą’ źčńėīņą                      | 10043-35-3  |ĀĶ3Ī3                  |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 353 |Įšīģ+                               |  7726-95-6  |Ār2                    |   0,5   |   ļ    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 354 |3-Įšīģįåķēąėüäåćčä                  |  3132-99-8  |Ń7Ķ5ĀrO                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 355 |3-Įšīģ-7Ķ-įåķē[de]ąķņšąöåķ-7-īķ     |   81-96-9   |Ń17Ķ9ĀrO               |   0,2   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 356 |Įšīģįåķēīė                          |  108-86-1   |Ń6Ķ5Ār                 |  10/3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 357 |1-Įšīģįóņąķ+                        |  109-65-9   |C4H9Br                 |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 358 |Įšīģćåźńąķ                          |  111-25-1   |Ń6Ķ13Ār                |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 359 |Įšīģćčäšīźńčįåķēīė+ (2,4-čēīģåšū)   |             |Ń6Ķ5ĀrĪ                |  1/0,3  |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 360 |6-Įšīģ-4-[(äčģåņčėąģčķī)ģåņčė]-5-ćč-| 131707-23-8 |C22H25BrN2O3S õ ŃlĶ    |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |äšīźńč-1-ģåņčė-2-[(ōåķčėņčī)ģåņčė]- |             |                       |         |        |       |      |
|     |1Ķ-čķäīė-3-źąšįīķąņą ćčäšīõėīščä    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 361 |4-Įšīģ-1,2-äčģåņčėįåķēīė            |  583-71-1   |C8H9Br                 |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 362 |Įšīģäčōņīšõėīšģåņąķ                 |  353-59-3   |CBrClF2                |1000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 363 |O-(4-Įšīģ-2,5-äčõėīšōåķčė)-O,O-äčģå-|  2104-96-3  |C8H8BrCl2O3PS          |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |ņčėņčīōīńōąņ                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 364 |1R-żķäī(+)-3-Įšīģźąģōīšą            | 10293-06-8  |C10H15BrO              |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 365 |Įšīģģåņąķ                           |   74-83-9   |ŃĶ3Ār                  |   3/1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 366 |Įšīģģåņčėįåķēīė+                    | 28807-97-8  |Ń7Ķ7Ār                 |  60/20  |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 367 |1-Įšīģ-3-ģåņčėįóņąķ+                |  107-82-4   |Ń5Ķ11Ār                |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 368 |6-Įšīģ-1,2-ķąōņīõčķīķ+              |  6954-48-9  |Ń10Ķ7ĀrO2              |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 369 |1-Įšīģ-3-ķčņšīįåķēīė                |  585-79-5   |C6H4BrNO2              | 0,3/0,1 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 370 |5-Įpoģ-5-ķčņpo-1,3-äčoźcaķ+         | 30007-47-7  |Ń4Ķ6ĀrNO4              |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 371 |2-Įšīģ-2-ķčņšīļšīļąķ-1,3-äčīė+      |   52-51-7   |C3H6BrNO4              |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 372 |5-Įpoģ-4-oźcoļeķņčėaöeņaņ+          | 20206-80-8  |Ń7Ķ11ĀrĪ3              |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 373 |1-Įšīģļåķņąķ+                       |  110-53-2   |Ń5Ķ11Ār                |   0,3   |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 374 |2-Įšīģļåķņąķ+                       |  107-81-3   |Ń5Ķ11Ār                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 375 |2-Įšīģļšīļąķ                        |   75-26-3   |Ń3Ķ7Ār                 |   2     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 376 |Įšīģņåņšąōņīšżņąķ                   | 30283-90-0  |C2HBrF4                |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 377 |Įšīģņščōņīšģåņąķ                    |   75-63-8   |ŃĀrF3                  |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 378 |1-Įšīģ-1,2,2-ņščōņīš-1,2-äčõėīšżņąķ |  2106-94-7  |Ń2ĀrŃl2F3              |  50     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 379 |2-Įšīģ-1,1,1-ņščōņīš-2-õėīšżņąķ     |  151-67-7   |Ń2ĶĀrŃlF3              |  20     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 380 |1-Įšīģņščöčźėī[3,3,1,1([3,7])]äåźąķ |  768-90-1   |Ń10Ķ15Ār               |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 381 |N-(4-Įpoģōeķčė)ņpčöčźėo[3,3,1,1]    | 87913-26-6  |C16H22BrN              |   2     |   a    |   3   |      |
|     |(3,7)äåźaķ-2-ąģčķ                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 382 |1-Įšīģ-3-õėīšļšīļąķ                 |  109-70-6   |Ń3Ķ6ĀrŃl               |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 383 |1-(4-Įšīģ-3-õėīšōåķčė)-3-ģåņčė-3-   | 13360-45-7  |C9H10BrClN2O2          |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |ģåņīźńčźąšįąģčä                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 384 |Įšīģżņąķ                            |   74-96-4   |Ń2Ķ5Ār                 |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 385 |Įóņą-1,3-äčåķ                       |  106-99-0   |Ń4Ķ6                   |   3     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 386 |Įóņąķ                               |  106-97-8   |Ń4Ķ10                  | 900/300 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 387 |Įóņąķąėü+                           |  123-72-8   |Ń4Ķ8O                  |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 388 |2,2'-[1,4-Įóņąķäččėįčń(īźńčģåņčė)]  |  2425-79-8  |C10H18O4               |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |įčńīźńčšąķ+                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 389 |Įóņąķ-1,4-äčźąšįīķīāą’ źčńėīņą      |  124-04-9   |Ń6Ķ10O4                |   4     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 390 |Įóņąķ-1,4-äčźąšįīķīāą’      źčńėīņą,|  142-88-1   |C10H20N2O4             |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ļčļåšąēčķ ąääóźņ                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 391 |Įóņąķ-   1,4-äčźąšįīķīāīé    źčńėīņū|             |C8H18N2O4              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |żņčėåķäčąģčķ ąääóźņ                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 392 |Įóņąķäčīąņ äčźąėč’                  |  921-53-9   |Ń4Ķ4Ź2O6               |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 393 |Įóņąķäčīąņ źąėč’                    |  868-14-4   |Ń4Ķ5ŹĪ6                |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 394 |Įóņąķäčīąņ źąėč’ķąņšč’ ņåņšąćčäšąņ  |  6381-59-5  |C4H4KNaO6 õ 4Ķ2O       |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 395 |Įóņąķ-1,4-äčīė                      |  110-63-4   |Ń4Ķ10O2                |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 396 |Įóņąķ-1,4-äčīėą äčģåņąķńóėüōīķąņ++  |   55-98-1   |Ń6Ķ14O6S2              |    -    |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 397 |Įóņąķīāą’ źčńėīņą                   |  107-92-6   |Ń4Ķ8O2                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 398 |Įóņąķīāīé źčńėīņū ąķćčäščä+         |  106-31-0   |Ń8Ķ14Ī3                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 399 |Įóņąķīčėõėīščä+                     |  141-75-3   |Ń4Ķ7ŃlO                |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 400 |Įóņąķ-1-īė                          |   71-36-3   |Ń4Ķ10Ī                 |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 401 |Įóņąķ-2-īė                          |   78-92-2   |Ń4Ķ10Ī                 |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 402 |Įóņąķīė (ńģåńü čēīģåšīā)            | 35296-72-1  |Ń4Ķ10Ī                 |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 403 |Įóņąķ-2-īķ                          |   78-93-3   |Ń4Ķ8O                  | 400/200 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 404 |(Å)-Įóņ-2-åķąėü                     |  123-73-9   |Ń4Ķ6Ī                  |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 405 |(Z)-Įóņ-2-åķäčīąņ ķąņšč’            |  3105-55-3  |C4H3NaO4               |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 406 |(Z)-Įóņ-2-åķäčīąņ ķąņšč’ ćčäšąēčķ   |             |                       |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 407 |(Å)-Įóņ-2-åķäčīāą’ źčńėīņą          |  110-17-8   |Ń4Ķ4O4                 |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 408 |Įóņ-3-åķ-1-čķ                       |  689-97-4   |Ń4Ķ4                   |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 409 |Įóņ-3-åķīķčņščė+                    |  109-75-1   |C4H5N                  |   0,3   |   ļ    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 410 |Įóņ-3-åķ-2-īķ+                      |   78-94-4   |Ń4Ķ6Ī                  |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 411 |Įóņčėąöåņąņ                         |  123-86-4   |Ń6Ķ12O2                | 200/50  |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 412 |N-Įóņčėįåķēīėńóėüōąģčä              |  3622-84-2  |C10H15NO2S             |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 413 |Įóņčėįóņąķīąņ                       |  109-21-7   |C8H16O2                |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 414 |O-Įóņčėäčņčīźąšįīķąņ źąėč’          |  871-58-9   |C5H9KOS2               |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 415 |4-Įóņčė-1,2-äčōåķčėļčšąēīėčäčķ-3,5- |   50-33-9   |C19H20N2O2             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |äčīķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 416 |Įóņčė-1,4-äčõėīšōåķīźńčąöåņąņ       |   94-80-4   |C12H14Cl2O3            |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 417 |16ąėüōą,17ąėüōą-Įóņčėčäåķäčīźńč-11- | 51333-22-3  |Ń25Ķ34O6               |   0,001 |   ą    |   1   |      |
|     |įåņą,21-äčćčäšīźńčļšåćķą-1,4-äčåķ-3,|             |                       |         |        |       |      |
|     |20-äčīķ+  (ńģåńü  Š  č  S   żļčģåšīā|             |                       |         |        |       |      |
|     |50:50)                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 418 |Įóņčėčēīöčąķąņ                      |  111-36-4   |C5H9NO                 |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 419 |Įóņčėķčņščņ                         |  544-16-1   |C4H9NO2                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 420 |Įóņčė-2-īźńīöčźėīļåķņąķ-1-źąšįīķąņ  |  6627-69-6  |Ń10Ķ16Ī3               |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 421 |Įóņčė-2-ģåņčėļšīļ-2-åķīąņ           |   97-88-1   |C8H14O2                |  30     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 422 |Įóņčėļšīļ-2-åķīąņ                   |  141-32-2   |C7H12O2                |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 423 |2-Įóņčėņčīįåķēīņčąēīė               |  2314-17-2  |C11H13NS2              |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 424 |Įóņčėōóšąķ-2-źąšįīķąņ               |  583-33-5   |C9H12O3                |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 425 |Įóņčėöčąķąöåņąņ                     |  5459-58-5  |C7H11NO2               |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 426 |Įóņčė-2-(3-öčźėīćåźńčėóšåčäī)       |             |C17H28N2O3             |   1     |   ą    |   3   |      |
|     |öčźėīļåķņ-1-åķ-1-źąšįīķąņ           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 427 |Įóņ-2-čķ-1,4-äčīė                   |  110-65-6   |Ń4Ķ6Ī2                 |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 428 |1-Įóņīźńčįóņ-1-åķ-3-čķ              |  2798-72-3  |C8H12O                 |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 429 |2-Įóņīźńč-3,4-äčćčäšī-2Ķ-ļčšąķ      |  332-19-4   |C9H16O2                |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 430 |2-Įóņīźńčżņąķīė                     |  111-76-2   |Ń6Ķ14O2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 431 |2-(2-Įóņīźńč)żņīźńčżņąķīė           |  112-34-5   |Ń8Ķ18Ī3                |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 432 |Āąėčķ                               |  7004-03-7  |C5H11NO2               |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 433 |Āąķąäčåāūå źąņąėčēąņīšū (ļī O5V2)   |             |                       |   0,1   |   a    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 434 |Āąķąäčé-ąėžģčķčåāūé ńļėąā (ėčćąņóšą)| 52863-01-1  |AlV                    |   0,7   |   a    |   2   |      |
|     |(ļī āąķąäčž)                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 435 |Āąķąäčé åāšīļčé čņņščé īźńčä  ōīńōąņ| 122434-46-2 |E0,06O4P0,45V0,55Y0,95 |   1     |   a    |   3   |      |
|     |(źīķņšīėü ļī čņņščž)                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 436 |Āąķąäčé č åćī ńīåäčķåķč’:           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ą) äčāąķąäčé ļåķņīźńčä, äūģ         |  1314-62-1  |O5V2                   |   0,1   |   a    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |į) äčāąķąäčé ļåķņīźńčä, ļūėü        |  1314-62-1  |O5V2                   |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ā) äčāąķąäčé ņščīźńčä, ļūėü         |  1324-34-7  |O3V2                   |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ć) āąķąäčé ńīäåšęąłčå ųėąźč, ļūėü   |             |                       |   4     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ä) ōåššīāąķąäčé                     |             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 437 |Āčķäčäąņ                            |             |                       |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 438 |Įčīģčöčķ+                           | 32988-50-4  |C25H43N13O10           |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 439 |Āčńźīēą-77                          |             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 440 |Āčńģóņ    č    åćī    ķåīšćąķč÷åńźčå|  7440-69-9  |                       |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |ńīåäčķåķč’                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 441 |Āčņąģčķ      Ā12       ńģåńü       ń|  8021-83-8  |                       |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|     |[4S(4ąėüōą,4aąėüōą,5aąėüōą,6įåņą,12a|             |                       |         |        |       |      |
|     |ąėüōą)]-7-õėīš-4-(äčģåņčėąģčķī)-1,4,|             |                       |         |        |       |      |
|     |4ą,5,5ąėüōą,6,11,12ąėüōą-īźņąćčäšī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |3,6,10,12,12ą                       |             |                       |         |        |       |      |
|     |ļåķņąćčäšīźńč-6-ģåņčė-1,11-äčīźńī-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |2-ķąōņąöåķźąšįīķąģčä  (źīķņšīėü   ļī|             |                       |         |        |       |      |
|     |õėīšņåņšąöčźėčķó)                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 442 |Āīäīšīńėč    ńļčšóėčķą,     õėīšåėėą|             |                       |   6     |   a    |   3   |      |
|     |(įčīģąńńą, ćčäšīėčēąņ, ųšīņ)        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 443 |Āīēćīķū źąģåķķīóćīėüķūõ ńģīė č ļåźīā|             |                       |         |        |       |      |
|     |ļšč   ńšåäķåģ   ńīäåšęąķčč   ā   ķčõ|             |                       |         |        |       |      |
|     |įåķē(ą)ļčšåķą:                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ą) ģåķåå 0,075%                     |             |                       |  -/0,2  |   ļ    |   2   |   Ź  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |į) 0,075-0,15%                      |             |                       |  -/0,1  |   ļ    |   1   |   Ź  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ā) īņ 0,15 äī 0,3%                  |             |                       | -/0,05  |   ļ    |   1   |   Ź  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 444 |Āīėīźķą     ĀČĪĶ           ķą īńķīāå| 25014-41-9  |C3H3N                  |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ļīėčąźščėīķčņščėą  (ķčēźīīńķīāķūå  č|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķčēźīāīėīźķčńņūå)                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 445 |Āīėüōšąģ                            |  7440-33-7  |W                      |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 446 |Āīėüōšąģ äčńåėåķčä                  | 12067-46-8  |Se2W                   |    2    |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 447 |Āīėüōšąģ äčńóėüōčä                  | 12138-09-9  |S2W                    |   -/6   |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 448 |Āīėüōšąģ źąšįčä                     | 12070-12-1  |CW                     |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 449 |Āīėüōšąģ ńčėčöčä                    | 67726-23-9  |SiW                    |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 450 |Āīėüōšąģīźīįąėüņīāūå        ńļėąāū ń|             |                       |   -/4   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ļščģåńüž ąėģąēą äī 5%               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 451 |Ćąēū      ųčķķīćī      ļšīčēāīäńņāą,|             |                       |   0,5   |   3#   |  ļ#   |      |
|     |āóėźąķčēąöčīķķūå   (ļī    ńóģģąšķīģó|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńīäåšęąķčž         ąģčķīńīåäčķåķčé ā|             |                       |         |        |       |      |
|     |āīēäóõå)                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 452 |Ąėüōą-4-Ī-įåņą-Ä-Ćąėąźņīļčšąķīēčė-  |  5989-81-1  |Ń12Ķ22O11 õ H2O        |  10     |   a    |   4   |      |
|     |Ä-ćėžźīēą ćčäšąņ                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 453 |äčĆąėėčé ņščīźńčä                   | 12024-21-4  |Gą2O3                  |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 454 |Ćąėėč’ ōīńōčä                       | 12063-98-8  |GaP                    |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 455 |Ćąļščķ (ļī įåėźó)                   |             |                       |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 456 |Ćåźńąįšīģįåķēīė                     |   87-82-1   |Ń6Ār6                  |   6/2   |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 457 |1,2,5,6,9,10-Ćåźńąįšīģöčźėīäīäåźąķ  |  3194-55-6  |Ń12Ķ18Ār6              |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 458 |Ćåźńąćčäšī-1Ķ-ąēåļčķ+               |  111-49-9   |C6H13N                 |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 459 |Ćåźńąćčäšī-2Ķ-ąēåļčķ-2-īķ           |  105-60-2   |C6H11NO                |  10     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 460 |Ćåźńąćčäšī-2Ķ-ąēåļčķ-2-īķ,      ģåäü| 13978-70-6  |Ń18Ķ33Ń12ŃuN3Ī3        |   2     |   a    |   3   |      |
|     |äčõėīščä, ąääóźņ (3:1)              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 461 |Ćåźńąćčäšī-2Ķ-ąēåļčķ-2-īķ,      ģåäü|             |C6H11NO õ CuO4S õ H2O  |   2     |   a    |   3   |      |
|     |ńóėüōąņ, ąääóźņ (3:1), ćčäšąņ       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 462 |(1ąėüōą,4ąėüōą,4aįåņą,5ąėüōą,8ąėüōą,|  309-00-2   |C12H8Cl6               |0,03/0,01|  ļ+a   |   1   |      |
|     |8aįåņą)-(1,4,4ą,5,8,8ą)-Ćåźńąćčäšī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |1,2,3,4,10,10-ćåźńąõėīš-1,4:5,8-    |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčģåņąķī-ķąōņąėčķ+                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 463 |(2ąėüōą,3ąąėüōą,4įåņą,7įåņą,7aįåņą)-| 14051-60-6  |C10H7Cl7               |   0,2   |  ļ+a   |   2   |      |
|     |(2,3,3ą,4,7,7ą)-Ćåźńąćčäšī-2,4,5,6, |             |                       |         |        |       |      |
|     |7,8,8-ćåļņąõėīš-4,7-ģåņąķīčķäåķ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 464 |(1,3,4,5,6,7-Ćåźńąćčäšī-1,3-äčīźńī- |  7696-12-0  |C19H23NO4              |   7     |   a    |   3   |      |
|     |2Ķ-čēīčķäīė-2-čė)ģåņčė-2,2-äčģå-    |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņčė-3-(2-ģåņčėļšīļ-1-åķčė)öčźėīļšī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ļąķźąšįīķąņ                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 465 |[4aS-(4aąėüōą,6įåņą,8aR)]-(4a,5,9,  |  357-70-0   |C17H21NO3              |   0,05  |  ļ+a   |   1   |      |
|     |10,11,12)Ćåźńąćčäšī-11-ģåņčė-3-     |             |                       |         |        |       |      |
|     |ģåņīźńč-6Ķ-įåķēīōóšī-[3ą,3,2-ef][2] |             |                       |         |        |       |      |
|     |įåķēąēåļčķ-6-īė+                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 466 |1,5,5ą,6,9,9ą-Ćåźńąćčäšī-6,7,8,9,10,|  115-29-7   |Ń9Ķ6Ńl6Ī3S             |   0,1   |  ļ+a   |   1   |      |
|     |10-ćåźńąõėīš-6,9-ģåņąķī-2,4,3-įåķēī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |äčīźńąņčåļčķ-3-īźńčä+               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 467 |2,3,3ą,4,5,6-Ćåźńąćčäšī-8-ģåņčė-1Ķ- | 16154-78-2  |C15H18N2 õ ClH         |   0,1   |   a    |   2   |      |
|     |ļčšąēčķ[3,2,1-jk]źąšįąēīėą          |             |                       |         |        |       |      |
|     |ćčäšīõėīščä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 468 |2,3,3ą,4,5,6-Ćåźńąćčäšī-8-öčźėīćåź- | 135991-95-6 |C22H29N3 õ ClH         |   0,1   |   a    |   2   |      |
|     |ńčė-1-Ķ-ļčšąēčķą(3,2,1-ćąģģą-)      |             |                       |         |        |       |      |
|     |źąšįąēīėą ćčäšīõėīščä+              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 469 |2,3,5,6,7,8-Ćåźńąćčäšī-1Ķ-öčźėīļåķ- | 90043-86-0  |C12H16N2 õ ClH         |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ņąõčķīėčķ-9-ąģčķ ćčäšīõėīščä        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 470 |Ćåźńąäåźą-ģž-ćčäšīźńčņåņšąźīēąćčäšī-| 54182-58-0  |C12H38Al16O75S8        |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |źńč[ģž8-[1,3,4,6-ņåņšą-O-ńóėüōī-įå- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņą-Ä-ōšóźņīōóšąķīēčė                |             |                       |         |        |       |      |
|     |ąėüōą-Ä-ćėžźīļčšąķīēčä              |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņåņšąźčń(ćčäšīńóėüōąņ(8-)           |             |                       |         |        |       |      |
|     |ćåźńąäåźąąėžģčķčé                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 471 |Ćåźńąģåņčėäčńčėąķ                   |  1450-14-2  |C6H18Si2               | 100     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 472 |N,N'-Ćåźńąģåņčėåķįčńōóšōóšīėčäåķąģčķ| 17329-19-0  |C16H20N2O2             |   0,2   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 473 |Ćåźńąģåņčėåķäčąģčķćåźńąķäčīąņ       |  3323-53-3  |Ń6Ķ10O4 õ C6H16N2      |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 474 |Ćåźńąģåņčėåķäččēīöčąķąņ+            |  822-06-0   |C8H12N2O2              |   0,05  |   ļ    |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 475 |Ćåźńąģåņčėåķņåņšąģčķ-1,3-äčćčėšīźńč-| 53516-77-1  |C12H16N4O2             |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |įåķēīė                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 476 |Ćåźńąģåņčėåķņåņšąģčķ-2-õėīšżņčėōīń- | 134576-33-3 |C8H16ClN4O2P           |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ōąņ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 477 |Ćåźńąķ                              |  110-54-3   |Ń6Ķ14                  | 900/300 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 478 |N,N'-1,6-Ćåźńąķäččėįčńźąšįąģčä      |  2188-09-2  |C8H18N4O2              |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 479 |Ćåźńąķīāą’ źčńėīņą                  |  142-62-1   |C6H12O2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 480 |Ćåźńąķ-1-īė                         |  111-27-3   |C6H14O                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 481 |Ćåźńąōņīšįåķēīė                     |  392-56-3   |Ń6Š6                   |  15/5   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 482 |1,1,2,2,3,3-Ćåźńąōņīš-1,3-äčöčąķļšī-|  376-89-6   |C5F6N2                 |   0,05  |   ļ    |   1   |      |
|     |ļąķ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 483 |1,1,1,3,3,3-Ćåźńąōņīšļšīļąķ-2-īķ,   |  684-16-2   |Ń3F6Ī õ 2Ķ2O           |   2     |   ļ    |   3   |      |
|     |äčćčäšąņ+                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 484 |Ćåźńąōņīšļšīļåķ                     |  116-15-4   |Ń3Š6                   |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 485 |Ćåźńąõėīšįåķēīė+                    |  118-74-1   |Ń6Ńl6                  | 0,9/0,3 |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 486 |1,2,3,4,7,7-Ćåźńąõėīš-5,6-įčń(õėīš- |  2550-75-6  |Ń9Ķ6Ńl9                |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ģåņčė)įčöčźėī[2,2,1]ćåļņ-2-åķ+      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 487 |1,1,2,3,4,4-Ćåźńąõėīšįóņą-1,3-äčåķ+ |   87-68-3   |Ń4Ńl6                  |   0,005 |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 488 |(1`ąąėüōą,2įåņą,2ąąėüōą,3įåņą,6įåņą,|   60-57-1   |C12H8Cl6O              |   0,01  |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |6ąąėüōą,7įåņą,7ąąėüōą)-3,4,5,6,9,9- |             |                       |         |        |       |      |
|     |Ćåźńąõėīš-1ą,2,2ą,3,6,6ą,7,7ą-      |             |                       |         |        |       |      |
|     |īźņąćčäšī-2,7:3,6-äčģåņąķīķąōņ      |             |                       |         |        |       |      |
|     |[2,3-b]īźńčšąķ                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 489 |1,1,1,3,3,3-Ćåźńąõėīšļšīļąķ-2-īķ    |  116-16-5   |Ń3Ńl6Ī                 |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 490 |4,5,6,7,8,8-Ćåźńąõėīš-3ą,4,7,7ą-ņåņ-|  115-27-5   |Ń9Ķ2Ńl6Ī3              |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |šąćčäšī-4,7-ģåņąķīčēīįåķēīōóšąķ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 491 |(1ąėüōą,2ąėüōą,3ąėüōą,4įåņą,5įåņą,6į|  6108-10-7  |Ń6Ķ6Ńl6                |   0,05  |  ļ+ą   |   1   |   Ą  |
|     |åņą)-Ćåźńą(1,2,3,4,5,6)õėīšöčźėīćåź-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńąķ+                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 492 |1,2,3,4,5,6-Ćåźńąõėīšöčźėīćåźńąķ+   |  608-73-1   |Ń6Ķ6Ńl6                |   0,1   |  ļ+ą   |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 493 |1,2,3,4,5,5-Ćåźńąõėīšöčźėīļåķņą-1,3-|   77-47-4   |Ń5Ńl6                  |   0,01  |   ļ    |   1   |      |
|     |äčåķ+                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 494 |Ćåźńążņåķčėäčńčėīźńąķ               | 75144-60-4  |C6H18OSi2              |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 495 |4-Ćåźńčėīźńčķąōņąėčķ-1-ąėüäåćčä     |             |C17H21NO2              |   1     |   a    |   2   |      |
|     |īźńčģ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 496 |4-Ćåźńčėīźńč-1-ķąōņąėüäåćčä+        | 54784-12-2  |C17H20O2               |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 497 |4-Ćåźńčėīźńč-1-ķąōņīķčņščė+         | 66052-05-9  |C18H19NO               |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 498 |Ćåźńčėļšīļ-2-åķīąņ                  |  2499-95-8  |C9H16O2                |   6/2   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 499 |Ćåģčźåņąėü īźńčņåņšąöčźėčķ          |             |                       |   3     |   a    |   3   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 500 |Ćåķņąģčöčķ+                   (ńģåńü|  1403-66-3  |                       |   0,05  |   a    |   1   |   A  |
|     |ćåķņąģčöčķńóėüōąņīā  1:2,5)     - C1|             |                       |         |        |       |      |
|     |(40%), Ń2 (20%), C1a (40%)          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 501 |1,3,4,6,7,9,9ā-Ćåļņąąēąōåķąėåķ-2,5,8|  1502-47-2  |C6H6N10                |   2     |   a    |   2   |      |
|     |-ņščąģčķ                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 502 |2-(Z-Ćåļņąäåö-8-åķčė)-1,1-įčń(2-ćčä-|             |C24H47ClN2O2           |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   A  |
|     |šīźńčżņčė)čģčäąēīėčķčéõėīščä        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 503 |N-(2-Ćåļņąäåö-2-åķčė)-4,5-äčćčäšī-  | 87250-17-7  |C24H48N4               |   0,5   |   a    |   2   |   A  |
|     |1Ķ-čģčäąēīė-1-čė 1,2-żņąķäčąģčķ+    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 504 |2-[2-öčń-(Ćåļņąäåö-8-åķčė)-2-čģčäą- |   95-38-5   |C22H42N2O              |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |   A  |
|     |ēīėčķ-1-čė]żņąķīė                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 505 |Ćåļņąķčźåėü ćåźńąńóėüōčä            | 12503-53-6  |Ni7S6                  |0,15/0,05|   a    |   1   | ŹĄ |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 506 |Ćåļņąķ-1-īė+                        |  111-70-6   |C7H16O                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 507 |1,4,5,6,7,8,8-Ćåļņąõėīš-3ą,4,7,7ą-  |   76-44-8   |Ń10Ķ5Ńl7               |   0,01  |   ļ    |   1   |      |
|     |ņåņšąćčäšī-4,7-ģåņąķī-1Ķ-čķäåķ      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 508 |Ćåļņčėļšīļ-2-åķīąņ                  |  2499-58-3  |C10H18O2               |   3/1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 509 |Ćåšģąķčé                            |  7440-56-4  |Ge                     |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 510 |Ćåšģąķčé äčīźńčä                    |  1310-53-8  |GeO2                   |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 511 |Ćåšģąķčé ņåņšąćčäščä                |  7782-65-2  |GeH4                   |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 512 |Ćåšģąķčé ņåņšąõėīščä (ā ļåšåń÷åņå ķą| 10038-98-9  |Cl4Ge                  |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ćåšģąķčé)                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 513 |Ćčćšīģčöčķ Į+                       | 31282-04-9  |C20H37N3O13            |   0,001 |   a    |   1   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 514 |Ćčäšąēčķ č åćī ļpočēāoäķūe+         |             |                       | 0,3/0,1 |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 515 |4-Ćčäšąēčķīńóėüōīķčėōåķčėźąšįčķīāīé |  1879-26-1  |C8H11N3O4S             |   0,05  |   a    |   1   |      |
|     |źčńėīņū ģåņčėīāūé żōčš              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 516 |Ćčäšąēčķńóėüōąņ+ (1:1)              | 10034-93-2  |H6N2O4S                |   0,1   |   a    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 517 |Ćčäšīįīšąņ  (1)   ņåņšąōņīščä+   (ļī| 16872-11-0  |BF4H                   | 0,5/0,1 |   ļ    |   2   |      |
|     |ōņīšó)                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 518 |Ćčäšīįšīģčä                         | 10035-10-6  |BrH                    |   2     |   ļ    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 519 |(17-įåņą)-17-Ćčäšīźńčąķäšīńņåķ-4-åķ-|   58-22-0   |C19H28O2               |   0,005 |   ą    |   1   |      |
|     |3-īķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 520 |2-Ćčäšīźńčįåķēąģčä                  |   65-45-2   |C7H7NO2                |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 521 |2-Ćčäšīźńčįåķēīąņ ģåäč              | 20936-31-6  |Ń14Ķ10ŃuĪ6             |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 522 |2-Ćčäšīźńčįåķēīąņ ńāčķöą  (2:1)  (ļī|             |Ń14Ķ10Ī6Šb             | -/0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |ńāčķöó)                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 523 |4-Ćčäšīźńčįåķēīéķą’ źčńėīņą         |   99-96-7   |Ń7Ķ6Ī3                 |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 524 |2-Ćčäšīźńčįåķēīéķą’ źčńėīņą+        |   69-72-7   |Ń7Ķ6Ī3                 |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 525 |Ćčäšīźńčįåķēīė+                     |  108-95-2   |Ń6Ķ6Ī                  |  1/0,3  |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 526 |4-Ćčäšīźńčįóņ-2-čķčė-3-õėīšōåķčėźąš-|  3159-28-2  |Ń11Ķ10ŃlĪ3             |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |įąģąņ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 527 |1-(4-Ćčäšīźńč-3-ćčäšīźńčģåņčėōåķčė)-| 35763-26-9  |C13H21NO3              |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |2-[(1,1-äčģńņčėżņčė)ąģčķī]żņąķ-1-īė |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 528 |ąėüōą-Ćčäšī-īģåćą-ćčäšīźńčļīėč(īź-  | 25322-68-3  |(Ń2Ķ4O)n õ Ķ2Ī         |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ńč-1,2-żņąķäččė)                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 529 |Ćčäšīźńčäč(1,1-äčģåņčėļšīļčė)įåķēīė | 25231-47-4  |Ń16Ķ27O                |   5/2   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 530 |1-Ćčäšīźńč-4-(1,1-äčģåņčėļåķņ-4-åķ- | 29405-58-1  |Ń13Ķ14Ī                |   0,6   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |2-čė)įåķēīė                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 531 |2-Ćčäšīźńč-3,5-äčķčņšīįåķēīéķą’     |  609-99-4   |C7H4N2O7               |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 532 |1-Ćčäšīźńč-2,4-äčķčņšīįåķēīė+       |   51-28-5   |C6H4N2O5               |0,2/0,05 |  ļ+ą   |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 533 |1-Ćčäšīźńč-4,6-äčķčņšī-2-ģåņčėįåķēīė|  534-52-1   |C7H6N2O5               |0,2/0,05 |  ļ+ą   |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 534 |1-Ćčäšīźńč-4,6-äčķčņšī-2-(1-ģåņčė-  |  118-95-6   |C9H10N2O5              |0,2/0,05 |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |żņčė)įåķēīė+                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 535 |2-Ćčäšīźńč-3,6-äčõėīšįåķēīéķą’      |  3401-80-7  |Ń7Ķ4Ńl2O3              |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |źčńėīņą+                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 536 |1-Ćčäšīźńč-2,4-äčõėīšįåķēīė+        |  120-83-2   |Ń6Ķ4Ńl2O               |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 537 |1-Ćčäšīźńč-2,6-äčõėīšįåķēīė+        |   87-65-0   |Ń6Ķ4Ńl2O               |   0,3   |  ļ+ą   |   ļ   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 538 |1-(2-Ćčäšīźńč)-żļńčėīķ-źąļšīėąźņąģ, |             |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |żōčšū ķą īńķīāå ęčšķūõ źčńėīņ Ń10-16|             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 539 |(17-įåņą)-17-Ćčäšīźńč-17-ģåņčėąķäšī-|   58-18-4   |Ń20Ķ30Ī2               |   0,005 |   ą    |   1   |      |
|     |ńņ-4-åķ-3-īķ                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 540 |Ćčäšīźńčģåņčėįåķēīė+ (čēīģåšū)      |  1319-77-2  |C7H8O                  | 1,5/0,5 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 541 |1-Ćčäšīźńč-3-ģåņčė-4-(ģåņčėņčī)įåķ- |  3120-74-9  |C8H10OS                |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |ēīė+                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 542 |4-Ćčäšīźńč-4-ģåņčėļåķņąķ-2-īķ       |  123-42-2   |C6H12O2                | 100     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 543 |2-Ćčäšīźńč-2-ģåņčėļšīļąķīķčņščė+    |   75-86-5   |C4H7NO                 |   0,9   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 544 |(4-Ćčäšīźńč-2-ģåņčėōåķčė)äčģåņčėńó- | 37596-80-8  |C9H13ClOS              |   3     |   ą    |   3   |      |
|     |ėüōīķčé, õėīščä                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 545 |1-Ćčäšīźńč-3-ģåņčė-1-ōåķčėźąšįąģčä  |  6263-38-3  |C8H10N2O2              |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 546 |1-Ćčäšīźńčģåņčėöčźėīćåźń-3-åķ-1-čė- |  2166-94-3  |C8H14O2                |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ģåņąķīė                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 547 |4-Ćčäšīźńč-Ē-ģåņīźńčįåķēąėüäåćčä    |  121-33-5   |Ń8Ķ8Ī3                 |   1,5   |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 548 |1-Ćčäšīźńč-3-ģåņīźńčįåķēīė+         |  150-19-6   |C7H8O2                 |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 549 |1-Ćčäšīźńč-4-ģåņīźńčįåķēīė          |  150-76-5   |C7H8O2                 |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 550 |2-Ćčäšīźńč-5-[[[4-[(6-ģåņīźńč-3-ļč- | 22933-72-8  |C18H15N5O6S            |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ščäąēčķčė)ąģčķī]ńóėüōīķčė]ōåķčė]ąēī]|             |                       |         |        |       |      |
|     |įåķēīéķą’ źčńėīņą                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 551 |[(4-Ćčäšīźńč-3-ģåņīźńčōåķčė)ģåņčėåķ]|             |C14H13N3O3 õ Ķ2Ī       |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ćčäšąēčäą-4-ļčščäčķźąšįīķīāīé       |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņū ģīķīćčäšąņ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 552 |2-Ćčäšīźńč-1-ķąōņīéķą’ źčńėīņą      |  2283-08-1  |Ń11H8Ī3                |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 553 |1-Ćčäšīźńč-2-ķąōņīéķīé       źčńėīņū| 32180-75-9  |C31H41NO3              |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |N-4-[2,4-äč(1,1-äčģåņčėļšīļčė)ōåķīź-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńč]įóņčėąģčä                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 554 |1-Ćčäšīźńč-2-ķčņšīįåķēīė+           |   86-75-5   |C6H5NO3                |   6/3   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 555 |1-Ćčäšīźńč-3-ķčņšīįåķēīė+           |  554-84-7   |C6H5NO3                |   6/3   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 556 |1-Ćčäšīźńč-4-ķčņšīįåķēīė+           |  100-02-7   |C6H5NO3                |   3/1   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 557 |1-Ćčäšīźńč-2-ķčņšī-4-õėīšįåķēīė+    |  619-08-9   |C6H4ClNO3              |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 558 |4-Ćčäšīźńč-3-(3-īźńī-1-ōåķčėįó-2Ķ-  |   81-81-2   |C19H16O4               |   0,001 |   ą    |   1   |      |
|     |1-įåķēīļčšąķ-2-īķņčė)               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 559 |5-Ćčäšīźńčļåķņąķ-2-īķ               |  1071-73-4  |Ń5Ķ10O2                |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 560 |L-4-Ćčäšīźńčļšīėčķ                  |   51-35-4   |C5H9NO3                |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 561 |[(2-Ćčäšīźńčļšīļąķ-1,3-äččėäčąģčķī]-| 54622-43-4  |C7H22N2O13P4           |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |N,N,N`,N`-ņåņšą(ģåņčėåķ)ņåņšąōīńōī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ķīāą’ źčńėīņą                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 562 |2-Ćčäšīźńčļšīļąķ-1,2,3-ņščźąšįīķąņ  |  144-32-2   |C6H6Na2O7              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |äčķąņšč’                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 563 |2-Ćčäšīźńčļšīļąķ-1,2,3-ņščźąšįīķąņ  | 18996-35-5  |C6H7NaO7               |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ķąņšč’                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 564 |2-Ćčäšīźńčļšīļąķ-1,2,3-ņščźąšįīķīāą’|   77-92-9   |Ń6Ķ8O7                 |   1     |   ą    |   3   |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 565 |Ćčäšīźńčļšīļčėģåņčėöåėėžėīēą        |             |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 566 |2-Ćčäšīźńčļšīļčėļšīļ-2-åķīąņ+       |  999-61-1   |Ń6Ķ10Ī3                |   3/1   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 567 |(R)-2^-O-(2-Ćčäšīźńčļšīļčė)-įåņą-öč-| 130904-74-4 |(C19H26O2)7            |   5     |   a    |   4   |      |
|     |źėīäåźńņščķ                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 568 |3-Ćčäšīźńčļšīļčīķčņščė              |  109-78-4   |Ń3Ķ5NĪ                 |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 569 |14-Ćčäšīźńčšóįīģčöčķ++              | 25316-40-6  |Ń27Ķ30ŃlNĪ11           |    -    |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 570 |1-Ćčäšīźńč-2,4,6-ņščģåņčėįåķēīė     |  527-60-6   |C9H12O                 |   5/2   |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 571 |2-Ćčäšīźńč-N,N,N-ņščģåņčėżņąķąģčķčé-|   67-48-1   |C5H14ClNO              |  10     |   ą    |   3   |      |
|     |õėīščä                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 572 |N-(4-Ćčäšīźńčōåķčė)ąöåņąģčä         |  103-90-2   |C8H9NO2                |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 573 |aėüōą-Ćčäšīźńč-ąėüōą-ōåķčėąöåņīōåķīķ|  119-53-9   |C14H12O2               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 574 |2-Ćčäšīźńč-N-ōåķčėįåķēąģčä          |   87-17-2   |C13H11NO2              |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 575 |1-Ćčäšīźńč-3-ōåķīźńčįåķēīė+         |  713-68-8   |C12H10O2               |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 576 |1-Ćčäšīźńč-2-õėīšįåķēīė+            |   95-57-6   |Ń6Ķ5ŃlO                |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 577 |1-Ćčäšīźńč-4-õėīšįåķēīė+            |  106-48-9   |Ń6Ķ5ŃlO                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 578 |1-Ćčäšīźńč-2,4,6-ņščõėīšįåķēīė+     |   88-06-2   |Ń6Ķ3Ńl3Ī               |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 579 |2-Ćčäšīźńč-5-õėīš-N-(4-ķčņšī-2-õėīš-|   50-65-7   |C13H8Cl2N2O4           |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ōåķčė)įåķēąģčä                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 580 |(1-Ćčäšīźńčżņčėčäåķ)äčōīńōīķąņ      |  2666-14-0  |C2H5Na3O7P2            |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ņščķąņšč’                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 581 |1-Ćčäšīźńčżņčėčäåķäč(ōīńōīķīāą’     |  2809-21-4  |C2H8O7P2               |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |źčńėīņą)                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 582 |2-Ćčäšīźńčżņčė-2-ģåņčėļšīļ-2-åķīąņ  |  868-77-9   |Ń6Ķ10Ī3                |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 583 |2-Ćčäšīźńčżņčėīāūé żōčš źšąõģąėą    |  9005-27-0  |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 584 |2-Ćčäšīźńčżņčėļšīļ-2-eķoaņ+         |  818-61-1   |Ń5Ķ8Ī3                 | 1,5/0,5 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 585 |3-Ćčäšīźńč-żńņšą-1,3,5(10)ņščåķ-17- |   53-16-7   |C18H22O2               |    -    |   ą    |   1   |   Ź  |
|     |īķ++                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 586 |17-įåņą-Ćčäšīźńčżńņš-4-åķ-3-īķ+     |  434-22-0   |C18H26O2               |   0,005 |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 587 |3-[N-(2-Ćčäšīźńčżņčė)ąģčķīōåķčė]ļšī-|   92-64-8   |C11H14N2O              |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|     |ļąķīąņ+                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 588 |Ćčäšīńåėåķčä                        |  7783-07-5  |H2Se                   |   0,2   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 589 |Ćčäšīņåšōåķčė   [1:1',2':1"-ņåšōåķčė|             |                       |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |(80%) ā ńģåńč ń  įčōåķčėīģ   (15%) č|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņåšōåķčėīģ (5%)]                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 590 |Ćčäšīōņīščä (ā ļåšåń÷åņå ķą ōņīš)   |  7664-39-3  |FH                     | 0,5/0,1 |   ļ    |   2   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 591 |Ćčäšīõėīščä                         |  7647-01-0  |ClH                    |   5     |   ļ    |   2   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 592 |Ćčäšīöčąķčä+                        |   74-90-8   |CHN                    |   0,3   |   ļ    |   1   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 593 |Ćčäšīöčąķčäą ńīėč+ (ā  ļåšåń÷åņå  ķą|             |                       |   0,3   |   ļ    |   1   |   O  |
|     |ćčäšīöčąķčä)                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 594 |Ćčńņčäčķ                            |  7006-35-1  |Ń6Ķ9N3O2               |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 595 |Ćėčķīēåģķīå  āīėīźķī,  čńźóńńņāåķķīå|             |                       |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|     |ļīėčźščńņąėėč÷åńźīå, ā ņīģ  ÷čńėå  ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńīäåšęąķčåģ  äī  0,5%  īźńčäą  õšīģą|             |                       |         |        |       |      |
|     |(III)                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 596 |Ćėčōņīš       (1,3-äčōņīšļšīļąķ-2-īė|  8065-71-2  |Ń3Ķ6F2Ī õ Ń3Ķ6ŃlFĪ     |   0,05  |   ļ    |   1   |      |
|     |(70-74%)           ńģåńü           ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |3-ōņīš-1-õėīšļšīļąķ-2-īėīģ)         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 597 |Ćėžźąāąģąščķ                        |             |                       |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 598 |Ćėžźīēą                             |   50-99-7   |Ń6Ķ12O6                |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 599 |Ćėžźīēīäīģčźīļńčķ                   |             |                       |   1     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 600 |Ćėžźīēīīźńčäąēą                     |  9001-37-0  |                       |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 601 |Ä-Ćėžźīķąņ źąėüöč’                  |  299-28-5   |C12H22CaO14            |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 602 |D-Ćėžöčņīė                          |   50-70-4   |Ń6Ķ14Ī6                |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 603 |Ćščēčķ                              |             |                       |   0,002 |   ą    |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 604 |Äąņīėčņīāūé źīķöåķņšąņ              |             |                       |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 605 |Ī-2-Äåēīźńč-2-(N-ģåņčėąģčķī)-ąėüōą- |   57-92-1   |C21H39N7O11            |   0,1   |   ą    |   1   |   Ą  |
|     |L-ćėžźīļčšąķīēčė-(1->2)-Ī-5-äåēīźź- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ńč-3-Ń-ōīšģčė-ąėüōą-L-ćėžźńīōóšąķī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ēčė-D-ńņšåļņąģčķ+                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 606 |O-3-Äåēīźńč-4-Ń-ģåņčė-3-(ģåņčėąģčķī)| 32385-11-8  |C19H27N6O7             |   0,05  |   ą    |   1   |   Ą  |
|     |-įåņą-L-ąšąįčķīļčšąķīēčė-(1,6)-O-[2,|             |                       |         |        |       |      |
|     |6-äčąģčķī-2,3,4,6-ņåņšąäåēīźńč-ąėü- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ōą-D-ćėčöåšīćåźń-4-åķīļčšąķīēčė-(1->|             |                       |         |        |       |      |
|     |4)]-2-äåēīźńč-D-ńņšåļņąģčķ          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 607 |Äåēīźńčščįīķóźėåąņ ķąņšč’           |             |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 608 |Äåēīźńīķ-3 (ļī óźńóńķīé źčńėīņå)    |             |                       |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 609 |Äåźąėčķ                             |   91-17-8   |C10H18                 | 100     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 610 |Äåźąķ-1,10-äčīāą’ źčńėīņą           |  111-20-6   |C10H18O4               |   4     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 611 |Äåźąķīčėõėīščä+                     |  112-13-0   |Ń10Ķ19ClO              |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 612 |Äåźąķ-1-īė                          |  112-30-1   |Ń10Ķ22O                |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 613 |1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Äåźąōņīš-4-ļåķ- |  646-83-3   |C8HF15O3S              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ņąōņīšżņčėöčźėīćåźńąķńóėüōīķīāą’    |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 614 |N-Äåöčė-N,N-äčģåņčėäåźąķ-1-ąģčķčé-  |             |Ń22Ķ48ĀrN õ nCH4N2O    |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |įšīģčä źėąņšąņ ń źąšįąģčäīģ+        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 615 |1,5-Äčąēąįčöčźėī(3.1.0)ćeźcaķ+      |  3090-31-8  |C4H8N2                 |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 616 |1,4-Äčąēąįčöčźėī[2,2,2]īźņąķ+       |  280-57-9   |C6H12N2                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 617 |Äčąėźčė(Ń8-10)ōņąėąņū               |             |                       |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 618 |1,2-Äčąģčķīįåķēīė                   |   95-54-5   |C6H8N2                 |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 619 |1,3-Äčąģčķīįåķēīė                   |  108-45-2   |C6H8N2                 |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 620 |1,4-Äčąģčķīįåķēīė                   |  106-50-3   |C6H8N2                 |   0,05  |  ļ+ą   |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 621 |1,4-Äčąģčķīįåķēīė äčćčäšīõėīščä     |  624-18-0   |Ń6Ķ8N2 õ Cl2H2         |   0,05  |  ļ+ą   |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 622 |2,4-Äčąģčķīįåķēīėńóėüōīķąņ ķąņšč’   |  3177-22-8  |C6H7N2NaO3S            |   2     |   ą    |   3   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 623 |1,6-Äčąģčķīćåźńąķ                   |  124-09-4   |C6H16N2                |   0,1   |   ļ    |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 624 |1,4-Äčąģčķīćåźńąķäåźąķäčīąņ         |  6422-99-7  |C16H34N2O4             |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 625 |2,6-Äčąģčķīćåźńąķīāą’ źčńėīņą       |  6899-06-5  |C6H14N2O2              |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 626 |L-2,6-Äčąģčķīćåźńąķīāą’      źčńėīņą|   56-87-1   |C6H14N2O2              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źīšģīāą’ źščńņąėėč÷åńźą’            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 627 |1,2-Äčąģčķīżņąķ                     |  107-15-3   |C2H8N2                 |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 628 |1-Äč(įåņą-ąģčķīżņčė)-2-ąėźčė        |             |                       |   0,5   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |(C8-18)-2-čģčäąēīėčķ+               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 629 |Äčąģģčķīäčõėīšļąėėąäčé+             | 14323-43-4  |Cl2H6N2Pd              |   0,005 |   ą    |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 630 |Äčąģģīķčé    õšīģ    ņåņšąńóėüōąņ-24|             |CrH8N2O16S4 õ 24H2O    |   0,02  |   ą    |   1   |   Ą  |
|     |ćčäšąņ (ļī õšīģó (III))             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 631 |1,4:3,6-Äčąķćčäšī-Ä-ćėčöčäīė        |   87-33-2   |C6H8N2O9               |   0,03  |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |äčķčņšąņ+                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 632 |1,4:3,6-Äčąķćčäšī-Ä-ćėčöčņīė        | 16051-77-7  |C6H9NO6                |   0,03  |   ą    |   1   |      |
|     |5-ķčņpaņ+                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 633 |3,5-Äčąöåņčėąģčķī-2,4,6-ņšččīäįåķ-  |  117-96-4   |C11H9J3N2O4            |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ēīéķą’ źčńėīņą                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 634 |Äčįåķēčėīāūé żōčš                   |  103-50-4   |Ń14Ķ14Ī                |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 635 |Äčįåķēčėģåņčėįåķēīė+                | 26898-17-9  |C21H20                 |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 636 |N,N-Äčįeķēčėżņčėeķäčaģčķoāa’    ńīėü|  1111-27-8  |C38H43ClN4O8           |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |õėīšņåņšąöčźėčķą+                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 637 |Äčįīšąķ                             | 19287-45-7  |Ā2Ķ6                   |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 638 |3,9-Äčįšīģ-7Ķ-įåķē[de]ąķņšąöåķ-7-īķ |   81-98-1   |C17H8Br2O              |   0,2   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 639 |0-(1,2-Äčįšīģ-2,2-äčõėīšżņčė)-0,0-  |  300-76-5   |Ń4Ķ7Ār2Ńl2O4Š          |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|     |äčģåņčėōīńōąņ+                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 640 |Äčįšīģģåņąķ                         |   74-95-3   |CH2Br2                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 641 |1,2-Äčįšīģļšīļąķ                    |   78-75-1   |Ń3Ķ6Ār2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 642 |2,3-Äčįšīģļšīļąķ-1-īė+              |   96-13-9   |Ń3Ķ6Ār2Ī               |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 643 |1,2-Äčįšīģ-1,1,2,2-ņåņšąōņīšżņąķ    |  124-73-2   |C2Br2F4                |1000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 644 |1,13-Äčįšīģņščöčźėī[8,2,2,2(4,7)]-  | 136984-20-8 |C16H14Br               |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ćåźcaäeźa-4,6,10,12,13,15-ćåźńąåķ   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 645 |Äčįóņčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ        |   84-74-2   |C16H22O4               | 1,5/0,5 |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 646 |Äčįóņčėįóņąķ-1,4-äčīąņ+             |  105-99-7   |C14H26O4               |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 647 |N,N-Äčįóņčė-4-(ćåźńčėīźńč)ķąōņąėčķ- |  1055-55-6  |C24H20N2Ī              |   0,01  |   ą    |   1   |   Ą  |
|     |1-źąšįīźńčģčäąģčä+                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 648 |Äčįóņčėäåźąķ-1,10-äčīąņ             |  109-43-3   |C18H34O4               |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 649 |Äčįóņčėōåķčėōīńōąņ+                 |  2528-36-1  |Ń14Ķ23O4Š              |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 650 |1,1-Äčįóņīźńčżņąķ                   |  871-22-7   |Ń10Ķ22O2               |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 651 |Äčćåźńčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ       |   84-75-3   |Ń20Ķ30O4               |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 652 |6,15-Äčćčäšīąķņšąēčķ-5,9,14,18-ņåņ- |   81-77-6   |C28H16N2O4             |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |šąīķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 653 |1,2-Äčćčäšī-4-(N,N-äčģåņčėąģčķī)-1,5|   58-15-1   |C12H17N3O              |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |-äčģåņčė-2-ōåķčė-3Ķ-ļčšąēīė-3-īķ    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 654 |(2,3-Äčćčäšī-1,5-äčģåņčė-3-īźńī-2-  |   68-89-3   |C13H16N3NaO4S          |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ōåķčė-1Ķ-ļčšąēīė-4-čė)-N-ģåņčėąģčķī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ģåņąķńóėüōīķąņ ķąņšč’               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 655 |3,7-Äčćčäšī-1,3-äčģåņčė-1Ķ-ļóščķ-2,6|   58-55-9   |C7H8N4O2               |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |-äčīķ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 656 |3,7-Äčćčäšī-3,7-äčģåņčė-1Ķ-ļóščķ-2,6|   83-67-0   |C7H8N4O2               |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |-äčīķ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 657 |1,3-Äčćčäšī-1,3-äčīźńī-5-čēīįåķēīōó-|  552-30-7   |C9H4O5                 |   0,05  |   ą    |   1   |   Ą  |
|     |šąķźąšįīķīāą’ źčńėīņą               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 658 |6,7-Äčćčäšīäčļčščäī[1,2ą:2',1'-ń]ļč-|   85-00-7   |C12H12Br2N2            |   0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |ščäąēčķčäčķčéäčįšīģčä               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 659 |1,2-Äčćčäšīźńčįåķēīė+               |  120-80-9   |Ń6Ķ6O2                 |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 660 |1,3-Äčćčäšīźńčįåķēīė+               |  108-46-3   |Ń6Ķ6Ī2                 |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 661 |1,4-Äčćčäšīźńčįåķēīė+               |  123-31-9   |Ń6Ķ6Ī2                 |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 662 |1,4-Äčćčäšīźńčįåķēīėą č ģåäč ąääóźņ |             |Ń6Ķ6ŃuO2               |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 663 |1,4-Äčćčäšīźńčįåķēīė  ńāčķåö  ąääóźņ|             |Ń6Ķ6Ī2Šb               | -/0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |(ļī ńāčķöó)                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 664 |2,5-Äčćčäšīźńčįåķēīėńóėüōīķąņ       | 20123-80-2  |C12H10CaO10S2          |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |źąėüöč’ (2:1)                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 665 |2,4-Äčćčäšīźńčįåķēīėńóėüōīķąņ ķąņšč’| 53819-36-6  |C6H5NaO5S              |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 666 |[R-(R*,R*)]-2,3-Äčćčäšīźńčįóņąķ-2,3-| 16039-64-8  |Ń4Ķ6ŹxĪ6Sbx            |   0,3   |   a    |   2   |      |
|     |äčīąņ źąėč’ ńóšüģū (ā  ļåšåń÷åņå  ķą|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńóšüģó)                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 667 |2,3-Äčćčäšīźńčįóņąķäčīąņ ķąņšč’     | 60131-40-0  |C4H5NaO6               |  10     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 668 |2,3-Äčćčäšīźńčįóņąķäčīāą’ źčńėīņą   |  526-83-0   |Ń4Ķ6Ī6                 |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 669 |(6ąėüōą,11įåņą,16ąėüōą)11,21-Äčćčä- |   67-33-2   |Ń24Ķ30F2O6             |    -    |   a    |   1   |      |
|     |šīźńč-6,9-äčōņīš-16,17-(ģåņčėåķżņč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ėčäåķ)įčń(īźńč)ļšåćķą-1,4-äčåķ-3,20-|             |                       |         |        |       |      |
|     |äčīķ++                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 670 |2,2-Äč(ćčäšīźńčģåņčė)ļšīļąķ-1,3-äčīė|  115-77-5   |C5H12O4                |   4     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 671 |11įåņą,16ąėüōą-Äčćčäšīźńč-16,17-čēī-|   76-25-5   |Ń24Ķ31FĪ6              |   0,001 |   a    |   1   |      |
|     |ļšīļčėåķäčīźńč-9-ōņīšļšåćķą-1,4-äč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |åķ-3,20-äčīķ+                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 672 |Äčćčäšīźńč(3,4,5-ņščćčäšīźńčįåķēīąņ)|   99-26-3   |C7H7BiO7               |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |āčńģóņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 673 |2,2-(4,4'-Äčćčäšīźńčōåķčė)ļšīļąķ    |   80-05-7   |C15H16O2               |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 674 |1,17-įåņą-Äčćčäšīźńč-1,3,5[10]-żńņ- |  1035-77-4  |C19H26O2               |   0,0005|   a    |   1   |      |
|     |šąņščåķą-3-ģåņčėīāūéżōčš+           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 675 |Äč-(2-ćčäpoźcčżņčė)aģčķ+            |  111-42-2   |C4H11NO2               |   5     |  ļ+a   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 676 |Äč-(2-ćčäšīźńčżņčė)ģåņčėąģčķ+       |  105-59-9   |C5H13NO2               |   5     |  ļ+a   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 677 |1,3-Äčćčäšī-1-ģåņčė-2Ķ-čģčäąēīė-2-  |   60-56-0   |C4H6N2S                |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ņčīķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 678 |2,3-Äčćčäšī-2-ģåņčė-1,4-ķąōņīõčķīķ- | 57414-02-5  |C11H15NaO8S            |   0,1   |   a    |   2   |      |
|     |2-ńóėüōīķąņ ķąņšč’                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 679 |3,6-Äčćčäšī-4-ģåņčė-2Ķ-ļčšąķ+       | 16302-35-5  |Ń6Ķ10Ī                 |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 680 |5,6-Äčćčäpo-2-ģeņčė-N-ōeķčė-1,4-oź- |  5234-68-4  |C12H13NO2S             |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ńąņččķ-3-źapįoźcaģčä+               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 681 |4,5-Äčćčäšī-5-īźńī-1-(4-ńóėüōīōåķčė)|  1934-21-0  |C16H9N4Na3O9S2         |   5     |   a    |   3   |      |
|     |-4-[(4-ńóėüōīōåķčė)ąēī]-1Ķ-ļčšąēīė- |             |                       |         |        |       |      |
|     |3-źąšįīķąņ ņščķąņšč’                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 682 |1,7-Äčćčäšī-6Ķ-ļóščķ-6-ņčīķ,        |  6112-76-1  |C5H4N4S õ H2O          |    -    |   a    |   1   |      |
|     |ćčäšąņ++                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 683 |1,9-Äčćčäšī-9-D-ščįīōóšąķīēčė-6Ķ-ļó-|   58-63-9   |C10H12N4O5             |   4     |   a    |   3   |      |
|     |ščķ-6-īķ                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 684 |Äčćčäšīńóėüōčä                      |  7783-06-4  |H2S                    |  10     |   ļ    |   2   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 685 |Äčćčäšīńóėüōčä               ńģåńü ń|             |                       |   3     |   ļ    |   2   |   Ī  |
|     |óćėåāīäīšīäąģč C1-5                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 686 |Äčćčäšīņåšļčķīė                     | 58985-02-7  |Ń10Ķ20Ī                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 687 |3,7-Äčćčäšī-1,3,7-ņščģåņčė-1Ķ-ļó-   |   58-08-2   |C8H10N4O2              |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |ščķ-2,6-äčīķ                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 688 |3,7-Äčćčäšī-1,3,7-ņščģåņčė-1Ķ-ļó-   |  8000-95-1  |C8H10N4O2 õ C7H5NaO2   |   0,5   |   a    |   2   |      |
|     |ščķ-2,6-äčīķą įåķēīąņ ķąņšč’        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 689 |1,2-Äčćčäšī-2,2,4-ņščģåņčėõčķīėčķ   |  147-47-7   |C12H15N                |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 690 |1,2-Äčćčäšī-2,2,4-ņščģåņčė-6-żņīźńč-|   91-53-2   |C14H17NĪ2              |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |õčķīėčķ                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 691 |(0-Äčćčäšīōīńōąņī)żņčėģåšźóšąņ+  (ļī|  2235-25-8  |C2H7HgO4P              |   0,005 |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |šņóņč)                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 692 |Äčćčäšīōóšąķ-2-īķ                   |   96-48-0   |Ń4Ķ6O2                 |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 693 |3,4-Äčćčäšī-6-õėīš-2Ķ-1,2,4-įåķēīņč-|   58-93-5   |C7H6ClN3O4S2           |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ąäčąēčķ-7-ńóėüōīķąģčä 1,1-äčīźńčä   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 694 |6,7-Äčćčäšī-3-öčźėīćåźńčė-1Ķ-öčźėī- |  2164-08-1  |C13H18N2O2             |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ļåķņąļčščģčäčķ-2,4(3Ķ,5Ķ)-äčīķ      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 695 |(5ąėüōą,6ąėüōą)-7,8-Äčäećčäpo-4,5-  |   76-57-3   |C18H21NO3              |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |żļoźcč-3-ģeņoźcč-17-ģeņčėģopōčķaķ-6-|             |                       |         |        |       |      |
|     |īė++                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 696 |4,6-Äč(1,1-äčģåņčėżņčėļåšīźńč)ļåķņč-|             |C15H30O2               |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |ėąöåņąņ                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 697 |2,4-Äč(1,1-äčģåņčėżņčė)ļåķņčėōåķīź- |             |Ń17Ķ26Ī3               |   2     |   ą    |   2   |      |
|     |ńčżņąķīāą’ źčńėīņą+                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 698 |Äčäīäåöčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ      |  2432-90-8  |Ń32Ķ54O4               |   3/1   |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 699 |N,N-Äčģåņčėąģčķīįåķēīė+             |  121-69-7   |C8H11N                 |   0,2   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 700 |Äčģåņčėąģčķīįīšąķ+                  |   74-94-2   |C2H10BN                |   0,6   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 701 |4-[(Äčģåņčėąģčķī)ģåņčė]-2,6-įčń(1,1-|   88-27-7   |C17H29NO               |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |äčģåņčėżņčė)ćčäšīźńčįåķēīė+         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 702 |3-[(1,3-Äčģåņčėąģčķī)ģåņčėåķąģčķī]- |  5587-89-3  |C12H14ClI3N2           |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |2,4,6-ņšččīäōåķčėļšīļčīķīāīé źčńėīņū|             |                       |         |        |       |      |
|     |ćčäšīõėīščä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 703 |2-[(Äčģåņčėąģčķī)ģåņčė]             | 67049-84-7  |C11H17N3O2 õ Cl2H2     |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |ļčščäčķčėźąšįąģąņ äčćčäšīõėīščä++   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 704 |Äčģåņčė-5-[(1-ąģčķī-3-ķčņšī-4-õėīš- |             |C16H13ClN2O8S          |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ōåķčė)ńóėüōīķčė]įåķēīė-1,3-äčźąšįī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ķąņ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 705 |[4S-(4ąėüōą,4ąąėüōą,5ąėüōą,5ąąėüōą,6|   79-57-2   |C22H24N2O9             |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |įåņą,12ąąėüōą,)]4-(Äčģåņčėąģčķī)-1, |             |                       |         |        |       |      |
|     |4,4ą,5,5ą,6,11,12ą-īźņąćčäšī-3,5,6, |             |                       |         |        |       |      |
|     |10,12,12ą-ćåźńąćčäšīźńč-6-ģåņčė-1,  |             |                       |         |        |       |      |
|     |11-äčīźńī-2-ķąōņąöåķźąšįīźńčąģčä+   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 706 |[4S-(4ąėüōą,4ąąėüōą,5ąąėüōą,6įåņą,12|   60-54-8   |C22H24N2O8             |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |ąąėüōą)]4-(Äčģåņčėąģčķī)-1,4,4ą,5,  |             |                       |         |        |       |      |
|     |5ą,6,11,12ą-īźņąćčäšī-3,6,10,12,12ą-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ļåķņąćčäšīźńč-6-ģåņčė-1,11-äčīźńī-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |2-ķąōņąöåķźąšįīźńąģčä+              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 707 |[4S-(4ąėüōą,4aąėüōą,5aąėüōą,6įåņą,  |   64-75-5   |C22H24N2O8 õ ClH       |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |12ą)](4-(Äčģåņčėąģčķī)-1,4,4ą,5,5ą, |             |                       |         |        |       |      |
|     |6,11,12ą-īźņąćčäšī-3,5,10,12,12ą-   |             |                       |         |        |       |      |
|     |ļåķņąćčäšīźńč-6-ģåņčė-1,11-äčīźńī-2-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķąōņąöåķźąšįīźńąģčäą ćčäšīõėīščä+   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 708 |3-Äčģåņčėąģčķīļšīļąķ-1-īė           |  3179-63-3  |C5H13NO                |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 709 |3-(N,N-Äčģåņčėąģčķī)ļšīļčīķčņščė    |  1738-25-6  |C5H10N2                |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 710 |8-[3-(Äčģåņčėąģčķī)ļšīļīźńč]-3,7-äč-| 65497-24-7  |C13H21N5O3 õ ClH       |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |ćčäšī-1,3,7-ņščģåņčė-1Ķ-ļóščķ-2,6-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčīķą ćčäšīõėīščä++                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 711 |[4S-(4ąėüōą,4aąėüōą,5aąėüōą,6įåņą,12|             |C29H28ClN2O11S         |   3     |   ą    |   3   |   Ą  |
|     |ąėüōą)]-4-(Äčģåņčėąģčķī)-7-õėīš-1,4,|             |                       |         |        |       |      |
|     |4ą,5,5ą,6,11,12ą-īźņąćčäšī-3,5,10,  |             |                       |         |        |       |      |
|     |12,12ą-ļåķņąćčäšīźńč-6-ģåņčėåķ-1,11-|             |                       |         |        |       |      |
|     |äčīźńī-2-ķąōņąöåķźąšįīźńąģčäą-4-ģå- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ņčėįåķ-ēīėńóėüōīķąņ+                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 712 |2-(Äčģåņčėąģčķī)żņąķīė+             |  108-01-0   |Ń4Ķ11NĪ                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 713 |Äčģåņčėąģčķīżņčė-2-ģåņčėļšīļ-2-åķīąņ|  2867-47-2  |C8H16NO2               |  80     |   ļ    |   3   |      |
|     |+                                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 714 |įåņą-Äčģåņčėąģčķīżņčėīāūé       żōčš|             |C11H2OI2N2O2           |   1     |   a    |   2   |      |
|     |N-ģåņčė-Z-ļčššīėčäčķ      źąšįīķīāīé|             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņū äčéīäģåņčėąņ                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 715 |N,N-Äčģåņčėąöåņąģčä+                |  127-19-5   |C4H9NO                 |   3/1   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 716 |Ąėüōą-(5,6-Äčģåņčėįåķēčģčäąēīėčė)źī-|   68-19-9   |C63H88CoN14O14P        |   0,05  |   a    |   1   |      |
|     |įąėąģčäöčąķčä                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 717 |Äčģåņčėįåķēīė   (ńģåńü       2-, 3-,|  1330-20-7  |C8H10                  | 150/50  |   ļ    |   3   |      |
|     |4-čēīģåšīā)                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 718 |Äčģåņčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ        |  131-11-3   |C10H10O4               |  1/0,3  |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 719 |Äčģåņčėįåķēīė-1,3-äčźąšįīķąņ        |  1459-93-4  |Ń10Ķ10O4               |  1/0,3  |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 720 |Äčģåņčėįåķēīė-1,4-äčźąšįīķīąņ       |  120-61-6   |Ń10Ķ10O4               |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 721 |2,5-Äčģåņčėįåķēīėńóėüōīķąģčä        |  6292-58-6  |C8H11NO2S              |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 722 |2,5-Äčģåņčėįåķēīėńóėüōīõėīščä       | 19040-62-1  |C8H9ClO2S              |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 723 |1,4-Äčģåņčė-2,5-įčń(õėīšģåņčė)-įåķ- |  6298-72-2  |C10H12Cl2              |   1     |   ļ    |   2   |      |
|     |ēīė                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 724 |Äčģåņčė įóņąķ-2,3-äčīąņ+            |  106-65-0   |Ń6Ķ10O4                |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 725 |3,3-Äčģåņčėįóņąķ-2-īķ               |   75-97-8   |Ń6Ķ12O                 |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 726 |Äčģåņčėćåźńąķ-1,6-äčīąņ+            |  627-93-0   |C8H14O4                |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 727 |2,6-Äčģåņčėćčäšīźńčįåķēīė+          |  576-26-1   |C8H10O                 |   5/2   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 728 |O,O-Äčģåņčė(1-ćčäšīźńč-2,2,2-ņščõėī-|   52-68-6   |C4H8Cl3O4P             |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |šżņčė)ōīńōīķąņ+                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 729 |Äčģåņčėäåźąķ-1,10-äčīąņ             |  106-79-6   |Ń12Ķ22O4               |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 730 |2,6-Äčģåņčė-3,5-äčźąšįīģåņīźńč-4-   |             |C18H19F2NO3            |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |(äčōņīšģåņīźńčōåķčė)-1,4-äčćčäšīļč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ščäčķ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 731 |N,N-Äčģåņčė-N'-[3-(N,N-äčģåņčėąģčķī)|  6711-48-4  |C10H25N3               |   1     |   ļ    |   2   |      |
|     |ļšīļčė]ļšīļąķ-1,3-äčąģčķ            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 732 |(2,2-Äčģåņčė)-5-[2,5-äčģåņčėōåķīźńč]| 25812-30-0  |C15H22O3               |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ļåķņąķīāą’ źčńėīņą                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 733 |2,6-Äčģåņčė-3,5-äčģåņīźńčźąšįīķčė-4-| 21829-25-4  |C17H18N2O6             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |(2-ķčņšīōåķčė)-1,4-äčćčäšī-ļčščķ    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 734 |4,4-Äčģåņčė-1,3-äčīźńąķ             |  766-15-4   |Ń6Ķ12O2                |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 735 |Äčģåņčė-1,4-äčīźńąķ                 | 25136-55-4  |C6H12O2                |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 736 |Äčģåņčė-5-[3-[1,3-äčīźńī-3-(2-īźņą- |             |C43H57ClN2O9S          |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |äåöčėīźńčōåķčė)ļšīļčėąģčķī]-(4-õėīš-|             |                       |         |        |       |      |
|     |1-ąģčķīōåķčė)ńóėüōīķčė]įåķēīė-1,3-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčźąšįīķąņ                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 737 |Äčģåņčėäčņčīźąšįąģąņ ķąņšč’         |  128-04-1   |C3H6NNaS2              |   0,5   |   a    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 738 |N,N-Äčģåņčė-2-(äčōåķčėģåņīźńč)żņąķą-|  147-24-0   |C17H21NO õ ClH         |   0,1   |   a    |   1   |      |
|     |ģčķ ćčäšīõėīščä                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 739 |5,5-Äčģåņčė-1,3-äčõėīščģčäąēīėčäčķ- |  118-52-5   |Ń5Ķ6Ńl2N2O2            |   2     |   a    |   3   |      |
|     |2,4-äčīķ                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 740 |O,O-Äčģåņčė-O-(2,5-äčõėīš-4-čīäōå-  | 18181-70-9  |C8H8Cl2IO3PS           |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |ķčė)ņčīōīńōąņ                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 741 |O,O-Äčģåņčė-Ī(2,2-äčõėīšżņåķčė)ōīń- |   62-73-7   |Ń4Ķ7Ńl2O4Š             | 0,6/0,2 |   ļ    |   2   |      |
|     |ōąņ+                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 742 |2,2-Äčģåņčė-3-(2,2-äčõėīšżņåķčė)öčź-| 55701-05-8  |C8H10Cl2O2             |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ėīļšīļąķźąšįīķīāą’ źčńėīņą          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 743 |3,7-Äčģåņčė-6-åķ-1-čķ-3-īėą ąöåņąņ  | 29171-21-9  |Ń11Ķ22O2               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 744 |5,5-Äčģåņčėčģčäąēīėčäčķ-2,4-äčīķ    |   77-71-4   |C5H8N2O2               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 745 |Äčģåņčėźąäģčé+                      |  506-28-1   |C2H6Cd                 |  0,005/ |   ļ    |   1   |      |
|     |                                    |             |                       |  0,001  |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 746 |Äčģåņčėźąšįąģčķīķčņščė              |  1467-79-4  |C3N6N2                 |   0,5   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 747 |O,O-Äčģåņčė-S-źąšįżņīźńčģåņčėņčīōīń-|  2088-72-4  |Ń6Ķ13O5ŠS              |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ōąņ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 748 |O,O-Äčģeņčė-S-[2-(N-ģeņčėaģčķo)-2-  |   60-51-5   |C5H12NO3PS2            |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |īźcożņčė]äčņčoōocōaņ                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 749 |O,O-Äčģåņčė-Ī-(3-ģåņčė-4-ķčņšīōåķčė)|  122-14-5   |C9H12NO6P              |   0,1   |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |ōīńōąņ+                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 750 |1,3-Äčģåņčė-5-(3-ģåņčėļčššīėčäčķčėč-|             |C10H17N3OS             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |äåķ-2-żņčėčäåķ)čģčäąēīėčäčķņčīķ-    |             |                       |         |        |       |      |
|     |2-īķ-4                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 751 |(Å,1R)-2,2-Äčģåņčė-3(2-ģåņčėļšīļ-   |  4638-92-0  |C10H16O2               |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |1-åķčė)-öčźėīļšīļąķ-1-źąšįīķīāą’    |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 752 |2,2-Äčģåņčė-3-(2-ģåņčėļšīļ-1-åķčė)  |  7696-12-0  |C19H25NO4              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |öčźėīļšīļąķ-1-źąšįīķīāīé     źčńėīņū|             |                       |         |        |       |      |
|     |1,3,4,5,6,7-ćåźńąćčäšī-1,3-äčīźńī-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |2Ķ-čēīčķäīė-2-čėģåņčėīāūé żōčš      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 753 |(1R-Å)-2,2-Äčģåņčė-3-(2-ģåņčėļšīļ-  |  4489-14-9  |C10H15ClO              |   2     |   ļ    |   3   |      |
|     |1-åķčė)öčźėīļšīļąķźąšįīķčėõėīščä+   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 754 |[2S-(2ąėüōą,5ąėüōą,6įåņą)]-3,3-Äčģå-|   66-79-5   |C19H19N3O5S            |   0,05  |   ą    |   1   |   Ą  |
|     |ņčė-6-[[[5-ģåņčė-3-ōåķčėčēīźńąēīė-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |4-čė]źąšįīķčė]ąģčķī]-7-īź-ńī-4-ņčą- |             |                       |         |        |       |      |
|     |1-ąēąįčöčźėī[3,2,0]                 |             |                       |         |        |       |      |
|     |ćåļņąķ-2-źąšįīķīāą’ źčńėīņą         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 755 |Äčģåņčėģåņčėōīńōīķąņ                |  756-79-6   |Ń3Ķ9O3Š                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 756 |Äčģåņčėķčņšīįåķēīė+                 | 25168-04-1  |C8H9NO2                |  10/5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 757 |O,O-Äčģåņčė-O-(4-ķčņšīōåķčė)ņčīōīń- |  298-00-0   |C8H10NO5PS             | 0,3/0,1 |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |ōąņ+                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 758 |Äčģåņčė-5-(3-ķčņšī-4-õėīšąģčķīōåķčė-|  3455-60-5  |C16H13ClN2O9S          | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |      |
|     |ńóėüōīķčė)įåķēīė-1,3-äčźąšįīķąņ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 759 |3,7-Äčģåņčėīźņą-1,6-äčåķ-3-īė ąöåņąņ|  115-95-7   |C12H20O2               |  10     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 760 |(1R)-7,7-Äčģåņčė-2-īźńīįčöčźėī-[2,2,| 35863-20-3  |C10H16O4S              |   3     |   ą    |   3   |      |
|     |1]-ćåļņ-1-čėģåņąķńóėüōīķīāą’ źčńėīņą|             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 761 |[2S-[5R,6R]3,3-Äčģåņčė-7-īźńī-6-[[(2| 37091-66-0  |C20H24N5O6S            |   0,1   |   a    |   2   |   Ą  |
|     |R)-[[(2-īźńīčģčäąēīėčäčķ-1-čė)źąšįī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķčė]ąģčķī]ōåķčėąöåņčė]ąģčķī]-4-ņčą- |             |                       |         |        |       |      |
|     |1-ąēąįčöčźėī[3,2,0]ćåļņąķ-2-źąšįīķī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |āą’ źčńėīņą                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 762 |[2S-(2ąėüōą,5ąėüōą,6įåņą)]-3,3-Äčģå-|   61-33-6   |C16H18N2O4S            |   0,1   |   a    |   2   |   Ą  |
|     |ņčė-7-īźńī-6-[(ōåķčėąöåņčė)ąģčķī]-4-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņčą-1-ąēąįčöčźėī[3,2,0]ćåļņąķ-2-źąš-|             |                       |         |        |       |      |
|     |įīķīāą’ źčńėīņą                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 763 |3,7-Äčģåņčėīźņą-1,6-äčåķ-3-īė       |   78-70-6   |C10H18O                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 764 |Äčģåņčėļåķņąķ-2,4-äčīąņ+            |  1515-75-9  |C7H12O4                |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 765 |N,N-Äčģåņčėļšīļąķ-1,3-äčąģčķ+       |  109-55-7   |C5H14N2                |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 766 |2,2-Äčģåņčėļšīļąķ-1,3-äčīė          |  126-30-7   |C15H12O2               |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 767 |Äč(2-ģåņčėļšīļčė)įåķēīė-1,2-äčźąšįī-|   84-69-5   |C16H22O                |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ķąņ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 768 |2,2-Äčģåņčėļšīļčėćčäšīļåšīźńčä+     | 14018-58-7  |C5H12O2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 769 |1,3-Äčģåņčė-7Ķ-ļóščķ-2,6(1Ķ,3Ķ)äčīķ,|  317-34-0   |C9H16N6O2              |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |żņčėåķäčąģčķ, ąääóźņ                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 770 |Äčģåņčėńóėüōąņ+                     |   77-78-1   |C2H6O4S                |   0,1   |   ļ    |   1   |   Ī  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 771 |Äčģåņčėńóėüōčä+                     |   75-18-3   |Ń2Ķ6S                  |  50     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 772 |Äčģåņčėńóėüōīźńčä                   |   67-68-5   |Ń2Ķ6OS                 |  20     |  ļ+ą   |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 773 |3,5-Äčģåņčė-2Ķ-1,3,5-ņčąäčąēčķ-2-ņč-|  533-74-4   |C5H10N2S2              |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |īķ                                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 774 |3,3-Äčģåņčė-1-(1H-1,2,4-ņpčaēoė-1-  | 55219-65-3  |Ń14Ķ18ŃlN3O2           |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |čė)-1-(4-õėīšōåķīźńč)įyņąķ-2-oė+    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 775 |3,3-Äčģåņčė-1-(1Ķ-1,2,4-ņščąēīė-1-  | 43121-43-3  |C14H16ClN3O2           |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |čė) 1-(4-õėīšōåķīźńč)įóņąķ-2-īķ     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 776 |1,1-Äčģåņčė-3-(3-ņščōņīšģåņčėōåķčė) |  2164-17-2  |C10H11F3N2O            |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źąšįąģčä                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 777 |O,O-Äčģåņčė-O-(2,4,5-ņščõėīšōåķčė)  |  299-84-3   |Ń8Ķ8Ńl3O3ŠS            |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |ņčīōīńōąņ                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 778 |(Z)-O,O-Äčģåņčė-O-[1-(2,4,5-ņščõėīš-| 22248-79-9  |Ń10Ķ9Ńl4O4Š            |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ōåķčė)-2-õėīšżņåķčė]ōīńōąņ          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 779 |N,N-Äčģeņčė-ąėüōą-ōeķčėįeķēaöeņaģčä |  957-51-7   |C16H17NO               |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 780 |N,N'-(2,5-Äčģåņčė-1,4-ōåķčėåķ)įčń(N,|             |C14H26Cl2N2            |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |N,N,N`,N`,N`-ņščģåņčėąģčķčéõėīščä)  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 781 |N,N-Äčģåņčė-N-ōåķčėźąšįąģčä         |  101-42-8   |C9H12N2O               |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 782 |3,5-Äčģåņčėōåķčėōīńōąņ (3:1)        | 25653-16-1  |C24H27O4P              |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 783 |5-(2,5-Äčģeņčėōeķoźcč)-2-ģeņčė-ļeķ- | 106448-06-0 |C14H24O2               |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |ņąķ-2-oė+                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 784 |5-(2,5-Äčģåņčėōåķīźńč)ļåķņąķ-2-īķ+  |             |C13H19O2               |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 785 |N,N-Äčģåņčėōīšģąģčä+                |   68-12-2   |C3H7NO                 |  10     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 786 |O,Ī-Äčģåņčė-S-(2-ōīšģčėģåņčėąģčķī-  |  2540-82-1  |C6H12NO4PS2            |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |2-īźńīżņčėäčņčīōīńōąņ+              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 787 |O,O-Äčģåņčėōīńōīķąņ+                |  868-85-9   |Ń2Ķ7O3Š                |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 788 |O,O-Äčģåņčė-S-(ōņąėčģčäīģåņčė)äčņčī-|  732-11-6   |C11H12NO4PS2           |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ōīńōąņ                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 789 |Äčģåņčė-(4-ōņīšōåķčė)õėīšńčėąķ   (ļī|  2355-84-4  |C8H10ClFSi             |   1     |   ļ    |   2   |      |
|     |ćčäšīõėīščäó)                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 790 |O,O-Äčģåņčė-O-(7-õėīšįčöčźėī[3,2,0] | 23560-59-0  |C9H12ClO4P             |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ćåļņą-2,6-äčåķ-6-čė)ōīńōąņ          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 791 |3,3-Äčģåņčė-1-õėīšįóņąķ-2-īķ        | 13547-70-1  |Ń6Ķ11ŃlO               |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 792 |O,O-Äčģåņčėõėīšņčīōīńōąņ            |  2524-03-0  |Ń2Ķ6ŃlO2ŠS             |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 793 |1,1-Äčģåņčė-3-(3-õėīšōåķčė)ćóąķčäčķ+| 13636-32-3  |C9H12ClN3              |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 794 |3,3-Äčģåņčė-2-(4-õėīšōåķčė)ļšīļčīķī-|             |Ń11Ķ13ŃlO2             |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |āą’ źčńėīņą+                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 795 |3,3-Äčģåņčė-1-(4-õėīšōåķīźńč)įóņąķ- | 24473-06-1  |C12H15ClO2             |  10     |  ļ+ą   |   4   |      |
|     |2-īķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 796 |3,3-Äčģåņčė-1-õėīš-1-(4-õėīšōåķīźńč)| 57000-78-9  |C12H14Cl2O2            |  10     |  ļ+ą   |   4   |      |
|     |įóņąķ-2-īķ                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 797 |N,N-Äčģeņčė-2-xėop-10Ķ-ōåķīņčąēčķ-  |   69-09-0   |C17H20Cl2N2S           |   0,3   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |10-ļšīļąķąģčķ ćčäšīõėīščä+          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 798 |1,1-Äčģåņčė-1-(2-õėīšżņčė)ćčäšąēč-  | 13025-69-9  |C4H12ClN2              |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ķčéõėīščä                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 799 |O,O-Äčģåņčė-O-(4-öčąķōåķčė)ņčīōīńōąņ|  2636-26-2  |C9H10NO3PS             |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 800 |1,5-Äčģåņčė-5-(1-öčźėīćåźńåķ-1-čė)  |   50-09-9   |C12H15N2NaO            |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |įąšįčņóšąņ ķąņšč’                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 801 |1,5-Äčģåņčė-5-(1-öčźėīćåźńåķ-1-čė)  |   56-59-1   |C12H16N2NaO3           |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |įąšįčņóšīāą’ źčńėīņą                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 802 |N,N-Äčģåņčėöčźėīćåźńčėąģčķ+         |   98-94-2   |C8H17N                 |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 803 |O,O-Äčģåņčė-S-öčźėīćåźńčėņčīōīńōąņ  |             |C8H17O3PS õ C8H17O3PS  |   0,3   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ńģåńü                              ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |O,S-äčģåņčė-Ī-öčźėīćåźńčėņčīōīńōąņīģ|             |                       |         |        |       |      |
|     |+                                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 804 |1,1-Äčģåņčė-3-öčźėīīźņčėźąšįąģčä    |  8015-55-2  |C11H10ClNO2 õ C11H22N2O|   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ńģåńü                              ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |įóņčķčė-3N-3-õėīšōåķčėźąšįąģąņīģ    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 805 |N-(1,1-Äčģåņčėżņčė)-2-įåķēīņščąēīė  |   95-31-8   |C11H14N2S2             |   6     |   ą    |   3   |      |
|     |ńóėüōåķąģčä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 806 |4-(1,1-Äčģåņčėżņčė)ćčäšīźńčįåķēīė   |   98-54-4   |Ń10Ķ14Ī                |  1/0,4  |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 807 |1,1-Äčģåņčėżņčėćčäšīļåšīźńčä+       |  5618-63-3  |Ń4Ķ10O2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 808 |1,1-Äčģåņčėżņčėćčļīõėīščä           |  507-40-4   |C4H9ClO                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 809 |4-(1,1-Äčģåņčėżņčė)-1,2-äčćčäšīźńč- |   96-29-3   |C10H14O2               |   2     |   a    |   3   |      |
|     |įåķēīė+                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 810 |1,1-Äčģåņčėżņčėļåšīźńīąöåņąņ        |  107-71-1   |Ń6Ķ12O3                |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 811 |1,1-Äčģåņčėżņčėļåšīźńīįåķēīąņ       |  614-45-9   |Ń11Ķ14O3               |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 812 |1,3-Äč(1-ģåņčėżņčė)ōåķčė-2-čēīöčąķąņ| 28178-42-9  |C13H17NO               |   0,1   |   ļ    |   1   |   Ą  |
|     |+                                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 813 |[4-(1,1-Äčģåņčėżņčė)-2-õėīšōåķčė]ģå-|  299-86-5   |C12H19ClNO3P           |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|     |ņčė-N-ģåņčėąģčäīōīńōąņ+             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 814 |O,O-Äč(1-ģåņčėżņčė)ņčīōīńōąņ ąģģīķč’| 29918-57-8  |C6H18NO3PS             |  10     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 815 |O,Ī-Äčģåņčė-S-(2-żņčėņčīżņčė)äčņčī- |  640-15-3   |Ń6Ķ15O2ŠS3             |   0,1   |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |ōīńōąņ+                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 816 |0,0-Äčģåņčė-0-(2-żņčėņčīżņčė)ņčīōīń-|  8022-00-2  |C6H15O3PS2 õ C6H15O3PS2|   0,1   |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |ōąņ             ńģåńü              ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |0,0-äčģåņčė-S-(2-żņčėņčīżņčė)ņčīōīń-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ōąņīģ+                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 817 |1-(3,4-Äčģåņīźńčįåķēčė)-6,7-äčģåņīź-|   61-25-6   |C20H22ClNO4            |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |ńččēīõčķīėčķąõėīšćčäšąņ             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 818 |Äčģåņīźńčģåņąķ                      |  109-87-5   |C3H8O2                 |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 819 |[S-(R*,S*)]-6,7-Äčģåņīźńč-3-(5,6,7,8|  128-62-1   |C22H23NO7              |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |-ņåņšąćčäšī-4-ģåņīźńč-6-ģåņčė-1,3-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |äčīźcoėo[4,5-g]čēoxčķoėčķ-5-čė)-1-  |             |                       |         |        |       |      |
|     |(3H)-čēoįeķēoōypaķoķ++              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 820 |3,4-Äčģåņīźńčōåķčėąöåņīķčņščė       |   93-17-4   |C11H11NO3              |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 821 |3,4-Äčģåņīźńčōåķčėżņąķīāą’ źčńėīņą  |   93-40-3   |C10H12O4               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 822 |1,2-Äčģåņīźńčżņąķ                   |  110-71-4   |Ń4Ķ10O2                |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 823 |2,6-Äčķčņšīąģčķīįåķēīė              |  606-22-4   |C6H5N3O4               |  1/0,3  |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 824 |3,5-Äčķčņšīįåķēīéķą’ źčńėīņą  ąääóźņ|             |C7H4N2O6 õ C6H13N      |  10     |   ą    |   3   |      |
|     |ń öčźėīćåźńčėąģčķīģ+                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 825 |Äčķčņpoįeķēoė+                      | 25154-54-5  |C6H4N2O4               |   3/1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 826 |2,6-Äčķčņšī-N,N-äčļšīļčė-4-(ņščōņīš-|  1582-09-8  |Ń13Ķ16F3N3O4           |   3     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |ģåņčė)ąģčķīįåķēīė+                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 827 |1,5-Äčķčņšīēī-3,7-żķäīģåņčėåķ-1,-3, |             |C5H10N6O2              |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |5,7-ņåņšąēīöčźėīīźņąķ               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 828 |Äčķčņšīķąōņąėčķ,   ńģåńü      1,5- č| 27478-34-8  |C10H8N2O4              |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |1,8-čēīģåšīā                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 829 |2,4-Äčķčņšīģåņčėįåķēīė+             |  121-14-2   |C7H6N2O4               |   3/1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 830 |1,3-Äčķčņšī-5-ņščōņīšģåņčė-2-õėīšįå-|  393-75-9   |C7H2ClF3N2O4           |   0,05  |  ļ+ą   |   1   |   Ą  |
|     |ķēīė+                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 831 |2-(2,4-Äčķčņšīōåķčėņčī)įåķēīņčąēīė  |  4230-91-5  |Ń13Ķ7N3O4S2            |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 832 |2,4-Äčķčņšīōåķčėņčīöčąķąņ           |  1594-56-5  |C7H3N3O4S              |   2     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 833 |3,5-Äčķčņšī-4-õėīšįåķēīéķą’ źčńėīņą |  118-97-8   |Ń7Ķ3ŃlN2Ī6             |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 834 |2,4-Äčķčņšī-1-õėīšįåķēīė+           |   97-00-7   |Ń6Ķ3ŃlN2O4             |0,2/0,05 |  ļ+ą   |   1   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 835 |Äčķīķčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ        |   84-76-4   |Ń26Ķ42O4               |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 836 |1,4-Äčīźńąķ+                        |  123-91-1   |Ń4Ķ8O2                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 837 |3,6-Äčīźńąīźņąķ-1,8-äčīė            |  112-27-6   |Ń6Ķ14O4                |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 838 |1,3-Äčīźńī-1Ķ-įåķē(dE)-čēīõčķīėčķ-2-| 88909-96-0  |C16H13NO4              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |(3Ķ) įóņąķīāą’ źčńėīņą              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 839 |Äčīźńīėąķ-1,3+                      |  646-06-0   |Ń3Ķ6O2                 |  50     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 840 |5-[3-[1,3-Äčīźńī-3-(2-īźņąäåöčėīźńč-| 70745-82-3  |C41H53ClN2O9S          |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ōåķčė)                              |             |                       |         |        |       |      |
|     |ļšīļčėąģčķī]-4-õėīš-1-ąģčķīōåķčė)ńó-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ėüōīķčė]įåķēīė-1,3-äčźąšįīķīāą’     |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 841 |6-[(1,3-Äčīźńī-3-ōåķīźńč-2-ōåķčėļšī-| 27025-49-6  |C23H22N2O6S            |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |ļčė)ąģčķī]-3,3-äčģåņčė-7-īźńī-[2S-(2|             |                       |         |        |       |      |
|     |ąėüōą,5ąėüōą,6įåņą)]-4-ņčą-1-ąēīįč- |             |                       |         |        |       |      |
|     |öčźėī[3,2,0]ćåļņąķ-2-źąšįīķīāą’     |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņą                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 842 |Äčīźņčėäåźąķ-1,10-äčīąņ             |  2432-87-3  |C26H50O4               |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 843 |Äč(ļåķņčė)įåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ     |  131-18-0   |C18H26O4               |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 844 |Äčļščķ (ļī įåėźó)                   |             |                       |   0,3   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 845 |Äč(ļšīļ-2-åķčė)įåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ|  131-17-9   |C14H14O4               |   3/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 846 |Äč(ļšīļ-2-åķčė)įåķēīė-1,3-äčźąšįīķąņ|  1087-21-4  |C14H14O4               | 1,5/0,5 |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 847 |4,4'-Äčņčīįčń(1,1-äčģåņčėżņčė)ćčäšī-|  6386-58-9  |C28H42O2S2             |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |źńčįåķēīė                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 848 |4,4' -Äčņčīįčńģīšōīėčķ              |  103-34-4   |C8H16N2O2S2            |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 849 |2,2'-Äčņčīäčįåķēīņčąēīė             |  120-78-5   |C14H8N2S4              |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 850 |1,1'-(Äčņčīäč-4,1-ōåķčėåķ)įčń-1Ķ-ļč-| 39557-39-6  |C20H12N2O4S2           |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ššīė-2,5-äčīķ                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 851 |6,8-Äčņčīīźņąķīāą’ źčńėīņą          |   62-46-4   |C8H14O2S2              |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 852 |ąėüōą,ąėüōą-Äčōåķčė-1-ąēąįčöčźėī[2, |             |C20H23NO               |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |2,2]īźņąķ-3-ģåņąķīė                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 853 |ąėüōą,ąėüōą-Äčōåķčė-1-ąēąįčöčźėī[2, | 10447-38-8  |C20H23NO õ ClH         |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|     |2,2]īźņąķ-3-ģåņąķīėą ćčäšīõėīščä    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 854 |2-(Äčōåķčėąöåņčė)-1Ķ-čķäåķ-1,3-(2Ķ)-|   82-66-6   |Ń23Ķ16Ī3               |   0,01  |   ą    |   1   |      |
|     |äčīķ                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 855 |(Z)-2-[4-1,2-Äčōeķčėįyņ-1-eķčė)ōeķo-| 10540-29-1  |C26H29NO               |   0,001 |   ą    |   1   |      |
|     |źcč]-N,N-äčģeņčėżņaķaģčķ+           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 856 |(Z)-2-[4-(1,2-Äčōåķčė-1-įóņåķčė)ōå- | 54965-24-1  |C26H25NO õ Ń6Ķ8Ī7      |   0,001 |   ą    |   1   |      |
|     |ķīźńč]-N,N-äčģåņčėżņąķąģčķą-2-ćčäšī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |źńčļšīļąķ-1,2,3-ņščźąšįīķąņ         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 857 |O,O-Äčōåķčė-1-ćčäšīźńč-2,2,2-ņščõėī-| 38457-67-9  |C14H12Cl3O4P           |   1     |   a    |   2   |      |
|     |šżņčėōīńōīķąņ                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 858 |Äčōåķčėćóąķčäčķ+                    |  102-06-7   |C13H13N3               | 0,3/0,1 |   a    |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 859 |Äčōåķčė-4-((1,1-äčģåņčėżņčė)ōåķčė]  |             |Ń22Ķ33O4Š              |  10/3   |   a    |   4   |      |
|     |ōīńōąņ                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 860 |N,N`-Äčōåķčė-N,N'-äčżņčėņčóšąģäčńó- | 41365-24-6  |C18H20N2O2S2           |   2     |   a    |   3   |      |
|     |ėüōčä                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 861 |1-(Äčōåķčėģåņčė)-4-(3-ōåķčėļšīļ-    |  298-57-7   |C26H28N2               |   1     |   a    |   2   |      |
|     |2-åķčė)ļčļåšąēčķ                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 862 |1,3-Äčōåķčėļšīļąķ-2-īķ              |  102-04-5   |C15H24O                |   5     |  ļ+a   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 863 |Äčōåķčėū õėīščšīāąķķūå+             |  1336-36-3  |C12HmCln-m             |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 864 |O,O-Äčōåķčė-O-(2-żņčėćåźńčė)ōīńōčņ+ | 15647-08-2  |C20H27OP               |   0,5   |  ļ+a   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 865 |1,5-Äčōåķīźńčąķņšąöåķ-9,10-äčīķ     |   82-21-3   |Ń26Ķ16O4               |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 866 |Äčōņīšäčõėīšģåņąķ                   |   75-71-8   |CCl2F2                 |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 867 |1,2-Äčōņīš-1,2-äčõėīšżņąķ           |  431-06-1   |C2H2Cl2F2              |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 868 |Äčōņīšäčõėīšżņåķ                    | 27156-03-2  |C2Cl2F2                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 869 |Äčōņīšģåņąķ                         |   75-10-5   |CH2F2                  |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 870 |2-Äčōņīšģåņīźńčįåķēąėüäåćčä         | 71653-64-0  |C8H6F2O2               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 871 |3,3-Äčōņīš-1,1,1,3-ņåņšąõėīšļšīļąķ- |  758-41-8   |Ń3Ńl4F2Ī               |   2     |   ļ    |   3   |      |
|     |2-īķ+                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 872 |1,2-Äčōņīš-1,1,2,2-ņåņšąõėīšżņąķ    |   76-12-0   |C2Cl4F2                |1000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 873 |Äčōņīšņščõėīšżņąķ                   | 41834-16-6  |Ń2ĶŃl3F2               |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 874 |1,1 -Äčōņīš-1,2,2-ņščõėīšżņąķ       |  354-21-2   |Ń2ĶŃl3F2               |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 875 |Äčōņīšõėīšģåņčėįåķēīė+              |  349-50-8   |C7H5ClF2               |  15/5   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 876 |(Äčōņīšõėīšģåņčė)-4-õėīšįåķēīė      |  6987-14-0  |C7H7Cl2F2              |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 877 |Äčōņīšõėīšżņąķ                      | 25497-29-4  |Ń2Ķ3ŃlF2               |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 878 |1,2-Äčōņīšżņąķ                      |  624-72-6   |C2H4F2                 |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 879 |Äčōņīšõėīšģåņąķ                     |   75-45-6   |CHClF2                 |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 880 |N,N'-Äčōóšōóščėčäåķōåķčėåķ-1,4-äčą- | 19247-68-8  |C16H12N2O2             |   2     |  ļ+a   |   2   |   A  |
|     |ģčķ+                                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 881 |3,4-Äčõėīšąģčķīįåķēīė+              |   95-76-1   |C6H5Cl2N               | 1,5/0,5 |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 882 |2,6 -Äčõėīšąģčķīįåķēīė+             |  608-31-1   |Ń6Ķ5Ńl2N               |   5/2   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 883 |Äčõėīšįåķēīė+                       | 25321-22-6  |Ń6Ķ4Ńl2                |  50/20  |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 884 |3,5-Äčõėīšįåķēīėńóėüōīķąģčä         | 19797-32-1  |Ń6Ķ5Ńl2NĪ3S            |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 885 |2,3-Äčõėīšįóņą-1,3-äčåķ+            |  1653-19-6  |C4H4Cl2                |   0,1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 886 |1,4-Äčõėīšįóņ-2-åķ+                 |  764-41-0   |Ń4Ķ6Ńl2                |   0,1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 887 |1,3-Äčõėīšįóņ-2-åķ+                 |  926-57-8   |Ń4Ķ6Ńl2                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 888 |3,4-Äčõėīšįóņ-1-åķ+                 |  760-23-6   |Ń4Ķ6Ńl2                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 889 |[R-(R*,R*)]-2,2-Äčõėīš-N-[2-ćčäšīź- |   56-75-7   |Ń11Ķ12Ńl2N2Ī5          |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ńč-1-(ćčäšīźńčģåņčė)-2-(4-ķčņšīōåķčė|             |                       |         |        |       |      |
|     |)żņčėąöåņąģčä                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 890 |2-Äčõėīš-N-[2-ćčäšīźńč-1-(ćčäšīźńč- |             |Ń11Ķ12Ńl2N2Ī5          |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ģåņčė)-2-(4-ķčņšīōåķčė)żņčėąöåņąģčä |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 891 |2,4-Äčõėīš-5-źąšįīźńčįåķēīėńóėüōīźč-|             |C8H7Cl2N3O5S           |   3     |   ą    |   3   |      |
|     |ńėīņū ćóąķčäčķīāą’ ńīėü             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 892 |Äčõėīšģåņąķ                         |   75-09-2   |ŃĶ2Ńl2                 | 100/50  |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 893 |Äčõėīšģåņčėįåķēīė                   |   98-87-3   |Ń7Ķ6Ńl2                |   0,5   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 894 |2,4-Äčxėop-1-ģeņčėįeķēoė+           |   95-73-8   |Ń7Ķ6Ńl2                |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 895 |4-Äčõėīšģåņčėåķ-1,2,3,3,5,5-ćåźńą-  |  3424-05-3  |Ń6Ńl8                  |   0,1   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|     |õėīšöčźėīļåķņ-1-åķ+                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 896 |2-Äčõėīšģåņčėåķ-4,5-äčõėīšöčźėīļåķņ-|             |Ń6Ķ2Ńl4O2              |   0,05  |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |4-åķ-1,3-äčīķ+                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 897 |1,1-Äčõėīš-4-ģåņčėļåķņą-1,3-äčåķ    | 55667-43-1  |Ń6Ķ9Ńl2                |   0,2   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 898 |1,1-Äčõėīš-4-ģåņčėļåķņą-1,4-äčåķ    | 62434-98-4  |Ń6Ķ9Ńl2                |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 899 |1,2-Äčõėīš-2-ģåņčėļšīļąķ            |  594-37-6   |Ń4Ķ8Ńl2                |  20     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 900 |1,3-Äčõėīš-2-ģåņčėļšīļ-1-åķ+        |  3375-22-2  |Ń4Ķ6Ńl2                |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 901 |3,3-Äčõėīš-2-ģåņčėļšīļ-1-åķ         | 22227-75-4  |Ń4Ķ6Ńl2                |   0,3   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 902 |5,7-Äčõėīš-2-ģåņčėõčķīėčķ-8-īė+     |   72-80-0   |C8H7Cl2NO              |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 903 |2,3-Äčõėīš-1,4-ķąōņīõčķīķ           |  117-80-6   |Ń10Ķ4Ńl2O2             |   0,5   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 904 |1,2-Äčõėīš-4-ķčņšīįåķēīė+           |   99-54-7   |Ń6Ķ3Ńl2NO2             |   3/1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 905 |N-(2,6-Äčõėīš-4-ķčņšīōåķčė)ąöåņąģčä |             |C8H6Cl2N2O3            |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 906 |(Z)-2,3-Äčõėīš-4-īźńīįóņ-2-åķīāą’   |   87-56-9   |Ń4Ķ2Ńl2O3              |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |źčńėīņą+                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 907 |1,2-Äčõėīšļšīļąķ                    |   78-87-5   |Ń3Ķ6Ńl2                |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 908 |1,3-Äčõėīšļšīļąķ-2-īķ+              |  534-07-6   |Ń3Ķ4Ńl2O               |   0,05  |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 909 |1,3-Äčõėīšļšīļ-1-åķ                 |  542-75-6   |Ń3Ķ4Ńl2                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 910 |2,3-Äčõėīšļšīļ-1-åķ                 |   78-88-6   |Ń3Ķ4Ńl2                |   3     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 911 |2,2-Äčõėīšļšīļčīķīāą’ źčńėīņą       |   75-99-0   |Ń3Ķ4Ńl2O2              |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 912 |Äčõėīšņščöčźėī(8,2,2,2[4,7])ćåźńąäå-| 28804-46-8  |C16H14Cl2              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źą-4,6,10,12,13,15-ćåźńąåķ          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 913 |2-(2,6-Äčõėīšōåķčėąģčķī)čģčäąēīėčķą |  4205-91-8  |C9H9Cl2N3 õ ŃlĶ        |   0,001 |   ą    |   1   |   O  |
|     |õėīščä ćčäšīõėīščä+                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 914 |2-[(2,6-Äčõėīšōåķčė)ąģčķī]ōåķčėąöå- | 15307-79-6  |C14H10Cl2NO2           |   0,2   |   ą    |   2   |      |
|     |ņąņ ķąņšč’                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 915 |N-(2,6-Äčõėīšōåķčė)ąöåņąģčä         | 17700-54-8  |C8H7Cl2NO              |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 916 |3-(2,2-Äčxėopōeķčė)-2,2-äčģeņčėöčź- | 13630-61-0  |Ń8Ķ9Ńl3Ī               |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ėoļpoļaķźapįoķčėxėopčä+ (źīķņšīėü ļī|             |                       |         |        |       |      |
|     |ćčäšīõėīščäó)                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 917 |3,4-Äčõėīšōåķčėčēīöčąķąņ            |  102-36-3   |Ń7Ķ3Ńl2NĪ              |   0,3   |   ļ    |   3   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 918 |N'-(3,4-Äčxėopōeķčė)-N-ģeņčė-N-ģeņo-|  330-55-2   |C9H10Cl2N2O2           |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |źcčźapįaģčä                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 919 |O-(2,4-Äčõėīšōåķčė)-N-(1-ģåņčėżņčė) | 118361-88-1 |C10H13Cl3NOPS          |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ąģčäīõėīšōīńōīķąņ                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 920 |N-(3,4-Äčõėīšōåķčė)ļšīļąķąģčä       |  709-98-8   |C9H9Cl2NO              |   0,1   |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 921 |O-(2,4-Äčõėīšōåķčė)-(S-ļšīļčė)-O-   | 34643-46-4  |C11H15Cl2O2PS2         |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|     |żņčėäčņčīōīńōąņ                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 922 |Äčõėīšōåķčėņščõėīšńčėąķ          (ļī| 27137-85-5  |C6H3Cl5Si              |   1     |   ļ    |   2   |      |
|     |ćčäšīõėīščäó)                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 923 |Ī-(2,4-Äčõėīšōåķčė)-Ī-żņčėõėīšņčīōī-| 18351-18-3  |C8H8Cl3O2PS            |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ńōąņ+                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 924 |2,4-Äčõėīšōåķīźńčąöåņąņ ąģģīķč’     |  2307-55-3  |C8H9Cl2NO3             |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 925 |Äčõėīšōņīšģåņąķ                     |   75-43-4   |CHCl2F                 |3000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 926 |Äčõėīšōņīšģåņčėįåķēīė+              |  498-67-9   |C7H5Cl2F               |   3/1   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 927 |Äčõėīšōņīšżņąķ                      |  430-51-9   |Ń2Ķ3Ńl2F               |1000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 928 |3,4-Äčõėīšōóšąķ-2,5-äčīķ            |  1122-17-4  |Ń4Ńl2O3                |   0,2   |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 929 |1,2-Äčõėīšżņąķ+                     |  107-06-2   |C2H4Cl2                |  30/10  |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 930 |Äčõėīšżņąķīāą’ źčńėīņą              |   79-43-6   |Ń2Ķ2Ńl2O2              |   4     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 931 |2,2-Äčõėīšżņąķīė                    |  598-38-9   |Ń2Ķ4Ńl2O               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 932 |1,1-Äčõėīšżņåķ                      |   75-35-4   |Ń2Ķ2Ńl2                | 100/50  |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 933 |Äčõšīģīāą’    źčńėīņą,       ńīėč (ā|             |                       |   0,01  |   a    |   1   | KA |
|     |ļåšåń÷åņå ķą Ńr(+6))                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 934 |1,4-Äčöčąķīįóņąķ                    |  111-89-3   |C6H8N2                 |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 935 |Äčöčźėīćåźńčėąģčķ ķčņščņ            |  3129-91-7  |C12H24NO2              |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 936 |Äčöčźėīćåźńčėąģčķą  ģąńėīšąńņāīščģą’| 12795-24-3  |C12H24ClN              |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |ńīėü+                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 937 |Äčżļīźńčä źščńņąėėč÷åńźčé "ŌĪÓ-8"   |             |                       |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 938 |2,6-Äčżņåķčėļčščäčķ+                | 16222-95-0  |C9H9N                  |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 939 |Äčżņčėąģčķ+                         |  109-89-7   |Ń4Ķ11N                 |  30     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 940 |N,N-Äčżņčėąģčķ-2,5-äčćčäšīźńč-      |  2624-44-4  |Ń6Ķ6O5S õ C4H11N       |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |įåķēīėńóėüōīķąņ                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 941 |2-(N,N-Äčżņčėąģčķī)-4-(N-1-ģåņčėżņč-|  1912-25-0  |C10H18ClN5             |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ėąģčķī)-6-õėīš-1,3,5-ņščąēčķ        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 942 |2-(N,N-Äčżņčėąģčķī)żņąķīė+          |  100-37-8   |C6H15NO                |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 943 |2-(N,N-Äčżņčėąģčķī)żņąķņčīė+        |  100-38-9   |C6H15NS                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 944 |2-(Äčżņčėąģčķī)żņčė-4-ąģčķīįåķēīąņ  |   59-46-1   |C13H20N2O2             |   0,5   |   ą    |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 945 |2-(Äčżņčėąģčķī)żņčė-4-ąģčķīįåķēīąņ  |   51-05-8   |C13H20N2O2 õ ClH       |   0,5   |   ą    |   2   |   A  |
|     |ćčäšīõėīščä+                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 946 |3-Äčżņčėąģčķīļšīļčė-1-ąģčķ          |  104-78-9   |C7H18N2                |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 947 |2-(N,N-Äčżņčėąģčķī)żņčė-2-ģåņčėļšīļ-|  105-16-8   |C10H19NO2              | 800     |   ļ    |   4   |      |
|     |2-åķīąņ                             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 948 |Äčżņčėąņ-3,3,1,2-įčń(żņīźńč)żņčėåķ- |             |C30H46Cl2N4O4          |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |įčń-1-żņčė-2-ģåņčė-5-õėīšįåķēčģčäą- |             |                       |         |        |       |      |
|     |ēīėčé                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 949 |Äčżņčėįåķēīė                        | 25340-17-4  |C10H14                 |  30/10  |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 950 |Äčżņčėįåķēīė-1,2-äčźąšįīķąņ         |   84-66-2   |C12H14O4               | 1,5/0,5 |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 951 |(Z)-Äčżņčėįóņåķäčīąņ+               |  141-05-9   |C8H12O4                |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 952 |Äčżņčėćåźńąōņīšļåķņąäčīąņ+          |  424-40-8   |C9H10F6O4              |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 953 |Äč(2-żņčėćåźńčė)įåķēīė-1,2-äčźąšįī- | 53306-52-8  |Ń22Ķ34O4               |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ķąņ                                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 954 |Äč(2-żņčėćåźńčė)ģåņčėōīńōīķąņ+      | 60556-68-5  |Ń17Ķ39O3Š              |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 955 |N,N-Äčżņčėćčäpoźcčėaģčķ             |  3710-84-7  |C4H11NO                |   6     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 956 |Äčżņčė(1,4-äčćčäšī-2,6-äčģåņčė)ļčšč-|  1149-23-1  |C13H19NO4              |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |äčķ-3,5-äčźąšįīķąņ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 957 |Äčżņčė(1,1-äčģåņčėżņčė)ļšīļąķäčīąņ  |  759-24-0   |C11H19O4               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 958 |Äčżņčė[(äčģåņīźńčōīńōčķīņčīčė)      |  121-75-5   |C10H19O6PS2            | 1,5/0,5 |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ņčī]įóņąķäčīąņ+                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 959 |Äčżņčėäč(2-öčąķżņčė)ļšīļąķäčīąņ     |             |C13H20N2O4             |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 960 |Äčżņčėåķčģčä                        |  1078-79-1  |C8H16N3OPS             |    -    |   ą    |   1   |      |
|     |2-ģåņčėņčīēīėčäī-3-ōīńōīšķīé        |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņū++                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 961 |Äčżņčėåķņščąģčķ äčöčąķżņčėčšīāąķķūé |             |                       |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 962 |Äčżņčėeķņpčaģčķoģeņčėćčäpoźcčįeķēoė+|             |C13H23N3O              |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 963 |N,N-Äčżņčė-3-ģåņčėįåķēąģčķ+         |   91-67-8   |C11H17N                |   2     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 964 |N,N-Äčżņčė-3-ģåņčėįåķēąģčä+         |  134-62-3   |C12H17NO               |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 965 |N,N-Äčżņčė-4-ģåņčė-1-ļčļåšąēčķźąšįī-|   90-89-1   |C10H21N3O              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |źńąģčä                              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 966 |Äčżņčė-(2-ģåņčėļšīļčė)ļšīļąķäčīąņ   | 10203-58-4  |Ń11Ķ20O4               |   5     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 967 |2,4-Äčżņčė-6-ģåņčėōåķčėåķ-1,3-äčąģčķ|  2095-02-5  |C11H18N2               |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 968 |Äčżņčėģåņīźńčįīš                    |  7397-46-8  |C5H13BO                |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 969 |O,O-Äčżņčė-O-(4-ķčņšīōåķčė)ņčīōīńōąņ|   56-38-2   |C10H14NO5PS            |   0,05  |   ą    |   1   |      |
|     |+                                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 970 |Äčżņčėīźńąģčķīāīé źčńėīņū  ąėźčėīāūé|             |                       |   5     |  ļ+ą   |   3   |      |
|     |żōčš Ń6-8+                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 971 |Äčżņčėīźņąōņīšćåźńąķäčīąņ+          |  376-50-1   |C10H10F8O4             |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 972 |Äčżņčėšņóņü                         |  627-44-1   |C4H10Hg                |   0,005 |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 973 |Äčżņčėņåėėóš                        |  627-54-3   |Ń4Ķ10Ņå                |   0,0005|   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 974 |N,N-Äčżņčė-10Ķ-ōåķīņčąēčķ-10-żņąķą- |  341-70-8   |C18H22N2S õ ClH        |   0,4   |   ą    |   2   |      |
|     |ģčķ ćčäšīõėīščä+                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 975 |O,O-Äčżņčėõėīšņčīōīńōąņ             |  2524-04-1  |C4H10ClO2PS            |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 976 |N,N-Äčżņčėżņąķąģčķ+                 |  121-44-8   |C6H15N                 |  10     |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 977 |N,N-Äčżņčėżņąķąģčķ ćčäšīõėīščä      |  554-68-7   |C6H15N õ ClH           |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 978 |0,0-Äčżņčė-O-[2-(żņčėņčī)żņčė]ņčīōī-|  8065-48-3  |C8H19O3PS2             |   0,02  |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |ńōąņ             ńģåńü             ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |O,O-äčżņčė-S-[2-(żņčėņčī)żņčė)ņčīōī-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńōąņīģ (7:3)+                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 979 |2,12-Äčżņīźńčįčńįåķēčģčäąēī         |             |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |[2,1-b:1`,2`-i]įåķēī[lmn][3,8]ōåķąķ-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņšīėčķ-6,9-äčīķ   ńģåńü            ń|             |                       |         |        |       |      |
|     |3,12-äčżņīźńčįčńįåķēčģčäąēī         |             |                       |         |        |       |      |
|     |[2,1-b:1',2'-i]įåķēī[lmn][3,8]ōåķąķ-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņšīėčķ-8,17-äčīķīģ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 980 |O-(Äčżņīźńčņčīōīńōīščė)-ąėüōą-öčąķī-| 14816-18-3  |C13H17N2O3PS           |  0,1    |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ģåņčėįåķēąėüäīźńčģ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 981 |äåėüņą-[(3,4-Äčżņīźńčōåķčė)ģåņčėåķ]-|  985-12-6   |C24H31NO2 õ ClH        |  0,2    |   a    |   2   |      |
|     |6,7-äčżņīźńč-1,2,3,4-ņåņšąćčäšīčēī- |             |                       |         |        |       |      |
|     |õčķīėčķą ćčäšīõėīščä                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 982 |4,4-Äčżōčš-1,4-ķąōņīõčķīķ-2-äčąēčä  |             |C33H18N4O10S2          |  10     |   a    |   4   |      |
|     |ńóėüōīźčńėīņū                      č|             |                       |         |        |       |      |
|     |2,4,4-ņščīźńčįåķēīōåķīķą            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 983 |Äīäåźąķäčīāą’ źčńėīņą               |  693-23-2   |C12H22O4               |  10     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 984 |Äīäåźąķ-1-īė+                       |  112-53-8   |C12H26O                |  10     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 985 |2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Äīäåźąōņīš- |  2993-85-3  |Ń10Ķ6F12O2             |  90/30  |   ļ    |   4   |      |
|     |ćåļņčėļšīļ-2-åķīąņ                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 986 |Äīäåźąōņīšļåķņąķ                    |  678-26-2   |C5F12                  |   0,5   |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 987 |(Z)-Äīäåö-8-åķčėąöåņąņ+             | 28079-04-1  |C14H26O2               |   2     |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 988 |Äīäåöčėįåķēīė                       |  123-01-3   |Ń18Ķ30                 |  30/10  |  ļ+ą   |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 989 |Äīźńčöčźėčķ ćčäšīõėīščä+            | 100929-47-3 |C22H24N2O8 õ ClH       |   0,4   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 990 |Äīźńčöčźėčķ ņīēčėąņ+                |             |C29H30N2O4S            |   0,4   |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 991 |Äīäåöčėćóąķčäčķ ąöåņąņ              |  2439-10-3  |C15H33N3O              |   0,1   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 992 |Äīėīģčņ                             |  7000-29-5  |                       |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 993 |Äīķ-3,   äčżėåźņšč÷åńźą’    ęčäźīńņü|             |                       |   5/1   |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ńģåńü ģīķī-, äč- č  ņščįåķēčėņīėóīėą|             |                       |         |        |       |      |
|     |(źīķņšīėü ļī įåķēčėņīėóīėó)         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 994 |Äšīęęč źīšģīāūå ńóõčå, āūšąłåķķūå ķą|             |                       |   0,3   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |ļīńėåńļčšņīāīé įąšäå                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 995 |Äóķčņīļåščäīņčņīāūå ļåńźč           |             |                       |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 996 |Ęąščėåź-101,         äčżėåźņšč÷åńźą’|             |                       |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|     |ęčäźīńņü,   ńģåńü   ģīķī-,   äč-   č|             |                       |         |        |       |      |
|     |ņščįåķēčėņīėóīėą        (źīķņšīėü ļī|             |                       |         |        |       |      |
|     |įåķēčėņīėóīėó)                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 997 |Ęåėąņčķ                             |  9000-70-8  |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 998 |Ęåėåēķūé ąćėīģåšąņ                  |             |                       |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
| 999 |Ęåėåēī                              |  7439-86-9  |Fe                     |  -/10   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1000 |Ęåėåēī (+2) 2-ćčäšīźńčļšīļčīķąņ     |  5904-52-2  |Ń6Ķ10FåO4              |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1001 |Ęåėåēī ļåķņąźąšįīķčė+               | 13463-40-6  |C5FeO5                 |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1002 |Ęåėåēī(äčćčäšīōīńōąņ)ļšīļąķ-1,2,3-  | 27289-15-2  |Ń3Ķ9FåxĪ6Š             |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |ņščīė                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1003 |Ęåėåēī ńóėüōąņ ćčäšąņ               | 13463-43-9  |FeO4S õ H2O            |   6/2   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1004 |äčĘåėåēī ņščīźńčä                   |  1309-37-1  |Få2O3                  |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1005 |Ęåėåēī-čņņščåāūå ćšąķąņū, ńīäåšęąłčå|             |                       |  -/10   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |ćąäīėčķčé č/čėč ćąėėčé              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1006 |Ęåėåēīšóäķūå īźąņūųč ćīšž÷čõ ńėąķöåā|             |                       |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1007 |Ēīėą                                |             |                       |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1008 |Čēāåńņķ’ź                           | 13397-26-7  |ŃąŃĪ3                  |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1009 |Čēīįåķēīōóšąķ-1,3-äčīķ+             |   85-44-9   |C8H4O3                 |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1010 |Čēīėåéöčķ                           |  7004-09-3  |C6H13NO2               |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1011 |1,1'-Čģčķīįčń(ļšīļąķ-2-īė)+         |  110-97-4   |C6H15NO2               |   1     |  ļ+ą   |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1012 |Čķäčé īźńčä                         | 12136-26-4  |InO                    |   4     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1013 |Čķäčé ōīńōčä                        | 22398-80-7  |InP                    |   4     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1014 |D-ģčī-Čķīēčņīė                      | 39907-99-8  |C6H12O6                |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1015 |Čīä+                                |  7553-56-2  |l2                     |   1     |   ļ    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1016 |Čīäįåķēīė+                          |  591-50-4   |Ń6Ķ5I                  |   6/2   |   ļ    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1017 |1-Čīä-1,1,2,2,3,3,3-ćåļņąōņīšļšīļąķ |  754-34-7   |Ń3F7I                  |1000     |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1018 |Čīäģåņčėįåķēīė                      |  620-05-3   |C7H7I                  |  15/5   |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1019 |Čņņåšįčé ōņīščä                     | 37346-87-5  |FYb                    |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1020 |äčČņņščé ņščīźńčä                   | 12036-00-9  |Y2O3                   |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1021 |Čņņščé ņščōņīščä (ļī ōņīšó)         | 13981-88-9  |F3Y                    | 2,5/0,5 |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1022 |Źąäģčé    č    åćī    ķåīšćąķč÷åńźčå|             |                       |0,05/0,01|   ą    |   1   |   Ź  |
|     |ńīåäčķåķč’                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1023 |Źąäģčé   šņóņü    ņåėėóš    (ņāåšäūé| 29870-72-2  |CdHgTe                 |   1     |   ą    |   2   |   Ź  |
|     |šąńņāīš) (źīķņšīėü ļąšīā šņóņč)     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1024 |Źąźąī-ļīšīųīź                       |             |                       |   2     |   ą    |   3   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1025 |Źąėčé įšīģčä                        |  7758-01-2  |BrK                    |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1026 |ņščŹąėčé ćåźńąźčń(öčąķī-Ń)ōåššąņ(3-)| 13746-66-2  |Ń6FåK3N6               |   4     |   ą    |   3   |      |
|     |(ĪŃ-6-11)                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1027 |ņåņšąŹąėčé                          | 13943-58-3  |C6FeK4N6               |   4     |   ą    |   3   |      |
|     |ćåźńąźčń(öčąķī-Ń)ōåššąņ(4-)         |             |                       |         |        |       |      |
|     |(ĪŃ-6-11)                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1028 |ä菹ėčé ćåźńąōņīšńčėčźąņ (ļī ōņīšó) | 16871-90-2  |F6K2Si                 |   0,2   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1029 |ä菹ėčé ćčäšīōīńōąņ                 |  7758-11-4  |HK2O4P                 |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1030 |Źąėčé äčćčäšīōīńōąņ                 | 16068-46-5  |Ķ2ŹO4Š                 |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1031 |Źąėčé čīäčä                         |  7681-11-0  |IK                     |   3     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1032 |ä菹ėčé źąšįīķąņ                    |  584-08-7   |ŃK2Ī3                  |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1033 |ä菹ėčé ģąćķčé äčńóėüōąņ ćåźńąćčäšąņ| 15491-86-8  |K2MgO8S2 õ 6Ķ2Ī        |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1034 |Źąėčé ķčņšąņ                        |  7757-79-1  |KNO3                   |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1035 |ä菹ėčé ńóėüōąņ                     |  7778-80-5  |K2O4S                  |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1036 |Źąėčé                         ńóšüģū|  6535-15-5  |Ń4Ķ6KĪ6Sb              |   0,3   |   ą    |   2   |      |
|     |2,3-ćčäšīźńč-2,3-įóņąyäčīąņ (1:1:1) |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1037 |ņščŹąėčé ōīńōąņ                     |  7778-53-2  |K3O4Š                  |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1038 |Źąėčé ōņīščä (ļī ōņīšó)             |  7789-23-3  |FK                     |  1/0,2  |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1039 |Źąėčé õėīščä                        |  7447-40-7  |ŃlK                    |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1040 |Źąėüöčé įčń(äčćčäšīōīńōąņ)          |  7758-23-8  |CaH4O8P2               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1041 |Źąėüöčé 2-ćčäšīźńčļšīļčīķąņ         |  5743-48-6  |Ń6Ķ10ŃąO4              |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1042 |Źąėüöčé ćčäšīōīńōąņ                 |  7757-93-9  |CaHO4P                 |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1043 |Źąėüöčé ćčļīōīńōčņ                  |  7789-79-9  |Ńą2Ķ3Ī2Š               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1044 |Źąėüöčé äčćčäšīźńčä+                |  1305-62-0  |ŃąĶ2Ī2                 |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1045 |Źąėüöčé                             | 28917-82-0  |ŃąŃ3Ķ7O6Š              |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |1-(äčćčäšīōīńōąņ)-1,2,3-ļšīļąķņščīė |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1046 |Źąėüöčé                             | 58409-70-4  |ŃąŃ3Ķ7Ī6Š              |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |2-(äčćčäšīōīńōąņ)-1,2,3-ļšīļąķņščīė |             |                       |         |        |       |      |
|     |(1:1)                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1047 |Źąėüöčé äčąöåņąņ+                   |   62-54-4   |Ń4ŃąĶ6O4               |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1048 |Źąėüöčé äčķčņščņ                    | 10124-57-5  |CaN2O4                 |   1     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1049 |ņščŹąėüöčé äčōīńōąņ                 | 13767-12-9  |Ńą3Ī8Š2                |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1050 |Źąėüöčé äčōņīščä (ļī ōņīšó)         |  7789-75-5  |ŃąF2                   | 2,5/0,5 |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1051 |Źąėüöčé äčõėīščä+                   | 10043-52-4  |CaCl2                  |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1052 |Źąėüöčé źąšįīźńčģåņčėöåėėžėīēą      |  9050-04-8  |C19CaH20N2O3           |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1053 |Źąėüöčé ėąķņąķ ņčņąķ ąėžģčķčä       | 12003-64-4  |AlCaLaTi               |   -/6   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1054 |Źąėüöčé ģåņąōīńōąņ                  | 13477-39-9  |ŃąĪ6Š2                 |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1055 |Źąėüöčé ķčźåėüõšīģōīńōąņ (ļī ķčźåėž)|             |ŃąŃrNiO20Š5            |   0,005 |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1056 |Źąėüöčé ķčņščņ-ķčņšąņ õėīščä        | 42616-65-9  |Ńą3Ńl2N2Ī10            |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1057 |Źąėüöčé īźńčä+                      |  1305-78-8  |CaO                    |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1058 |Źąėüöčé īźńčäą ńčėčźąņ              | 12168-85-3  |Ca3O5Si                |   -/4   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1059 |Źąėüöčé,      ńģåńü       ńīåäčķåķčé|             |                       |  10     |   ą    |   4   |      |
|     |(źīķńåšāąķņū-ąķņčńåļņčźč:     ĪĮŹ-1,|             |                       |         |        |       |      |
|     |"Ļīėčźąš",  čēāåńņźīāūé   ģåėčīšąķņ,|             |                       |         |        |       |      |
|     |źīšģīāą’ äīįąāźą äė’ äīģąųķčõ  ļņčö)|             |                       |         |        |       |      |
|     |(źīķņšīėü ļī źąėüöčž)               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1060 |Źąėüöčé ńóėüōąņ äčćčäšąņ            |             |CaO4S õ Ķ4O2           |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1061 |Źąķčōīėü                            |  8050-99-7  |                       |   4     |  ļ+ą   |   3   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1062 |Źąšįąģčä                            |   57-13-6   |CH4N2O                 |  10     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1063 |Źąšįąģčäą ļåšīźńčćčäšąņ             |  124-43-6   |CH4N2O õ Ķ2Ī           |   0,3   |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1064 |Źąšįąģčķīķčņščė                     |  420-04-2   |CH2N2                  |   0,5   |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1065 |Źąšįąģīčė-3-ģåņčėļčšąēīė            |             |C5H6N4O                |   1     |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1066 |(2-Źąšįīźńč-3,4-äčģåņīźńčōåķčė)ģåņč-|             |C20H26N4O5 õ H2O       |   2     |   ą    |   3   |      |
|     |ėåķćčäšąēčä-4-ļčščäčķźąšįīķīāīé     |             |                       |         |        |       |      |
|     |źčńėīņū      ńīėü      äčżņčėąģģīķč’|             |                       |         |        |       |      |
|     |ģīķīćčäšąņ                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1067 |1-Źąšįąņīźńčģåņčė-4-źąšįąņīźńčļčļå- |             |C10H12NO4              |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ščäčķ                               |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1068 |[2S-(2ąėüōą,5ąėüōą,6įåņą)]-6-((Źąš- |  4800-94-6  |C17H16N2Na2O6S         |   0,1   |   ą    |   2   |   Ą  |
|     |įīźńčōåķčėąöåņčė)ąģčķī]-            |             |                       |         |        |       |      |
|     |3,3-äčģåņčė-7-īźńī-4-ņčą-1-ąēąįčöčź-|             |                       |         |        |       |      |
|     |ėī[3,2,0]ćåļņąķ-2-źąšįīķąņ äčķąņšč’ |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1069 |4-Źąšįīģåņīźńčńóėüōąķčėõėīščä       |             |C8H7ClO4S              |   1     |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1070 |2-Źąšįīģåņīźńčńóėüōąķčėąģčäī-       |             |                       |   1     |   ą    |   2   |      |
|     |5-żņčė-1,3,4-ņčąäčąēīė              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1071 |Źąšįīķčėäčõėīščä                    |   75-44-5   |CCl2O                  |   0,5   |   ļ    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1072 |Źąņąėąēą                            |  9001-05-2  |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1073 |Źāąńöū              ąėžģīąģģīķčéķūå,|             |                       |   0,5   |   ą    |   3   |      |
|     |ąėžģīźąėčåāūå,      ąėžģīķąņščåāūå č|             |                       |         |        |       |      |
|     |źīąćóė’ķņū ķą čõ īńķīāå (ā ļåšåń÷åņå|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķą ąėžģčķčé)                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1074 |"Źåčģ"   (ņšąķńōīšģąņīšķīå    ģąńėī,|             |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|     |ņåņšąģåņčėäčąģčķīäčōåķčėģåņąķ,      |             |                       |         |        |       |      |
|     |ńóėüōčņķīńļčšņīāą’ įąšäą č äš.)     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1075 |Źåšąģčźą                            |             |                       |   5/2   |   ą    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1076 |Źåšīńčķ (ā ļåšåń÷åņå ķą Ń)          |  8008-20-6  |                       | 600/300 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1077 |Źīįąėüņ ćčäščäīņåņšąźąšįīķčė        | 16842-03-8  |C4HCoO4                |   0,01  |   ļ    |   1   | O, Ą |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1078 |Źīįąėüņ   č    åćī    ķåīšćąķč÷åńźčå|             |                       |0,05/0,01|   a    |   1   |   A  |
|     |ńīåäčķåķč’+                         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1079 |Źīšóķä įåėūé                        |  302-74-5   |Ąl2O3                  |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1080 |Źšąńčņåėč   īšćąķč÷åńźčå    ąźņčāķūå|             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|     |āčķčėńóėüōīķīāūå                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1081 |Źšąńčņåėč   īšćąķč÷åńźčå    ąźņčāķūå|             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|     |õėīšņščąēčķīāūå                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1082 |Źšąńčņåėč  īšćąķč÷åńźčå   äčńļåšńķūå|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ąķņšąõčķīķīāūå                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1083 |Źšąńčņåėč  īšćąķč÷åńźčå   äčńļåšńķūå|             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|     |ļīėčżōčšķūå+                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1084 |Źšąńčņåėč   īšćąķč÷åńźčå   źčńėīņķūå|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ņščąščėģåņąķīāūå                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1085 |Źšąńčņåėč īšćąķč÷åńźčå źóįīćåķķūå ķą|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |īńķīāå                   äčąķćčäščäą|             |                       |         |        |       |      |
|     |äčķąōņčėćåźńąźąšįīķīāīé źčńėīņū     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1086 |Źšąńčņåėč īšćąķč÷åńźčå  źóįīēīėč  ķą|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |īńķīāå             äčįåķēļčšåķõčķīķą|             |                       |         |        |       |      |
|     |ēīėīņčńņī-ęåėņīćī ĘŹ č ŹÕ           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1087 |Źšąńčņåėč   īšćąķč÷åńźčå    źóįīēīėč|             |                       |   1     |   a    |   3   |      |
|     |ņčīčķäčćīčäķūå                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1088 |Źšąńčņåėč               īšćąķč÷åńźčå|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ōņąėīöčąķčķīāūå                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1089 |Źšąńčņåėč  īšćąķč÷åńźčå  ķą   īńķīāå|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ōņąėīöčąķčķą ģåäč                   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1090 |Źšąńčņåėč    īšćąķč÷åńźčå     ļš’ģūå|             |                       |   3     |   a    |   3   |      |
|     |(ļīėčąēī)                  ķą īńķīāå|             |                       |         |        |       |      |
|     |4,4-äčąģčķīäčōåķčėą                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1091 |Źšąńčņåėč    īšćąķč÷åńźčå     ļš’ģūå|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |(ļīėčąēī) źąšįąģčäīńīäåšęąłčå       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1092 |Źšąńčņåėč   īšćąķč÷åńźčå    īńķīāķūå|             |                       |   0,2   |   a    |   2   |      |
|     |ąščėģåņąķīāūå                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1093 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ąēīņīė Ą     |   92-77-3   |C17H13NO2              |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1094 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ąēīņīė ĪĄ    |  135-62-6   |C18H15NO3              |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1095 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ąēīņīė ĪŅ    |  135-61-5   |C18H15NO2              |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1096 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ąēīņīė ŠĄ    |   92-79-5   |C18H15NO3              |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1097 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ąēīņīė ĻŅ    |  3651-62-5  |C18H12NO2              |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1098 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé Ģ            |             |C10H5N2NaO4S           |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1099 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé O            |   92-72-8   |C19H16ClNO4            |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1100 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ąēīņīė ŹĪ    | 12572-71-3  |C19H17NO3              |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1101 |Źšąńčņåėü               īšćąķč÷åńźčé|             |                       |   0,4   |   a    |   2   |      |
|     |ąģčķīźńąķņåķīāūé Šīäąģčķ 4Ń         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1102 |Źšąńčņåėü               īšćąķč÷åńźčé|  989-38-8   |Ń28Ķ31ŃlĶ2O3           |   0,4   |   a    |   2   |      |
|     |ąģčķīźńąķņåķīāūé Šīäąģčķ Ę          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1103 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé    ąķčīķķūé|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |źīšč÷ķåāūé Ę                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1104 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé    ąķčīķķūé|             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ļóķöīāūé 4ŠŅ+                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1105 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé    ąķčīķķūé|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ņāåšäūé ńčķčé                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1106 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé    ąķčīķķūé|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ņåģķīēåėåķķūé                       |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1107 |Źšąńčņåėü  īšćąķč÷åńźčé   äčńļåšńķūé| 52623-75-3  |C16H15BrCl2N4O4        |   0,3   |   a    |   2   |      |
|     |źšąńķī-źīšč÷ķåāūé Ę+                |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1108 |Źšąńčņåėü    īšćąķč÷åńźčé     ęåėņūé|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ŹŌ-6001 ńóėüōčšīāąķķūé              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1109 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé   źčńėīņķūé|  3567-69-9  |C20H12N2Na2O7S2        |   2     |   a    |   3   |      |
|     |źšąńķūé 2Ń                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1110 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé   źčńėīņķūé|  1064-48-8  |C22H16N6O9SNa2         |   3     |   a    |   3   |      |
|     |÷åšķūé Ķ                            |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1111 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé    źóįīēīėü|  2538-84-3  |(C36H22)10Na2          |   3     |   a    |   3   |      |
|     |’šźī-ēåėåķūé Ń                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1112 |Źšąńčņåėü   īšćąķč÷åńźčé    źóįīēīėü|  1324-72-7  |C36H20Br2Na2O10S2      |   3     |   a    |   3   |      |
|     |’šźī-ēåėåķūé Ę                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1113 |Źšąńčņåėü    īšćąķč÷åńźčé    źóįīāūé|  2475-31-2  |C16H6Br4N2O2           |   5     |   a    |   3   |      |
|     |įšīģčķäčćī                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1114 |Źšąńčņåėü    īšćąķč÷åńźčé    źóįīāūé|  3263-31-8  |C20H16O4S2             |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ņčīčķäčćī                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1115 |Źšąńčņåėü īšćąķč÷åńźčé ļš’ģīé ęåėņūé|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ńāåņīļšī÷ķūé O                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1116 |Źšąńčņåėü    īšćąķč÷åńźčé     ļš’ģīé|             |                       |   3     |   a    |   3   |      |
|     |ēåėåķūé ŃĀ                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1117 |Źšąńčņåėü    īšćąķč÷åńźčé     ļš’ģīé|             |                       |   3     |   a    |   3   |      |
|     |’šźī-ēåėåķūé ŃĀ-4Ę                  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1118 |Źšąõģąė                             |  9005-25-8  |(Ń6Ķ10O5)n             |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1119 |Źšåģķåģåäčńņūé ńļėąā                |             |                       |   -/4   |   a    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1120 |Źšåģķčé äčīźńčä ąģīšōķūé ā  ńģåńč  ń|             |                       |  3/1*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |īźńčäąģč ģąšćąķöą  ā  āčäå  ążšīēīė’|             |                       |         |        |       |      |
|     |źīķäåķńąöčč ń ńīäåšęąķčåģ źąęäīćī čē|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķčõ ķå įīėåå 10%                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1121 |Źšåģķčé  äčīźńčä  ąģīšōķūé  ā   āčäå|             |O2Si                   |  3/1*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ążšīēīė’ źīķäåķńąöčč ļšč  ńīäåšęąķčč|             |                       |         |        |       |      |
|     |įīėåå 60%                           |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1122 |Źšåģķčé  äčīźńčä  ąģīšōķūé  ā   āčäå|             |O2Si                   |  6/2*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ążšīēīė’ źīķäåķńąöčč ļšč  ńīäåšęąķčč|             |                       |         |        |       |      |
|     |īņ 10 äī 60%                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1123 |Źšåģķčé    äčīźńčä        ąģīšōķūé č|             |                       |  3/1*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ńņåźėīīįšąēķūé   ā   āčäå   ążšīēīė’|             |                       |         |        |       |      |
|     |äåēčķņåćšąöčč  (äčąņīģčņ,  źāąšöåāīå|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńņåźėī, ļėąāėåķķūé źāąšö, ņšåļåė)   |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1124 |Źšåģķčé   äčīźńčä    źščńņąėėč÷åńźčé|             |                       |  3/1*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |(źāąšö, źščńņīįąėčņ,  ņščäčģčņ)  ļšč|             |                       |         |        |       |      |
|     |ńīäåšęąķčč   ā   ļūėč      įīėåå 70%|             |                       |         |        |       |      |
|     |(źāąšöčņ, äčķąń č äš.)              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1125 |Źšåģķčé äčīźńčä źščńņąėėč÷åńźčé  ļšč|             |                       |  6/2*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ńīäåšęąķčč  ā  ļūėč  īņ  10   äī 70%|             |                       |         |        |       |      |
|     |(ćšąķčņ,     ųąģīņ,     ńėžäą-ńūšåö,|             |                       |         |        |       |      |
|     |óćėåšīäķą’ ļūėü č äš.)              |             |                       |         |        |       |      |
|     |————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ą)   čńźóńńźóńņāåķķīå    ģčķåšąėüķīå|             |                       |  2/0,5  |   a    |   3   |   Ō  |
|     |āīėīźķī (āīėīźķčńņūé źąšįčä źšåģķč’)|             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1126 |Źšåģķčé äčīźńčä źščńņąėėč÷åńźčé  ļšč|             |                       |  -/4*   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ńīäåšęąķčč  ā  ļūėč  īņ  2    äī 10%|             |                       |         |        |       |      |
|     |(ćīšž÷čå     źóźåšńčņķūå     ńėąķöū,|             |                       |         |        |       |      |
|     |ģåäķīńóėüōčäķūå šóäū č äš.)         |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1127 |Źšåģķčé źąšįčä                      |  409-21-2   |CSi                    |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1128 |Źšåģķčé ķčņščä                      | 12033-89-5  |N4Si3                  |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1129 |Źšåģķčé ņåņšąōņīščä (ļī ōņīšó)      |  7783-61-1  |F4Si                   | 0,5/0,1 |   ļ    |   2   |   O  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1130 |Źšåģķčé ņåņšąõėīščä (ļī ĶŃl)        | 10026-04-7  |Cl4Si                  |   1     |  ļ+ą   |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1131 |Źščīėčņ (ļī ōņīšó)                  | 15096-52-3  |AlF4Na3                |  1/0,2  |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1132 |"Źščńņąėėčķ" (óäīįšåķčå)            |             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1133 |Źńąķņčķīė-ķčźīņčķąņ[7-(2-īźńč-3-ģå- |             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|     |ņčė-īźńčżņčėąģčķī)ļšīļčėņåīōčėčķą   |             |                       |         |        |       |      |
|     |īńķīāąķčå]                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1134 |Źńčėīćėžźąķīōīåņčäčķ   ńī   ńņåļåķüž|             |                       |   4     |   a    |   3   |      |
|     |ī÷čńņźč Ļ10õ č Ļ20õ                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1135 |Źńčėīćėžźąķīōīåņčäčķ   ńī   ńņåļåķüž|             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|     |ī÷čńņźč Ļõ č Ļ3õ                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1136 |įåņą-Ėąźņīēą                        |  5965-66-2  |Ń12Ķ33Ī11              |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1137 |ćąģģą-Ėąźņīķ                        |  134-03-2   |C6H7NaO6               |   4     |   a    |   3   |      |
|     |2,3-äåćčäšī-ąėüōą-ćóėīķīāīé  źčńėīņū|             |                       |         |        |       |      |
|     |ķąņščåāą’ ńīėü                      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1138 |Ėåāąķ                               |             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1139 |Ėåéöčķ                              |  7005-03-0  |C6H13NO2               |   5     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1140 |Ėåńļåäåöč’ źīļåå÷ķčźīāą’ (ņšąāą)    |             |                       |  10     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1141 |Ėčćķčķū                             |             |                       |   6     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1142 |Ėčćķīńóėüōīķąņ      ģīäčōčöčšīāąķķūé|             |                       |   2     |   a    |   3   |   A  |
|     |ćšąķóėčšīāąķķūé ķą ńóėüōąņå ķąņšč’  |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1143 |Ėčćšīčķ (ā ļåšåń÷åņå ķą óćėåšīä)    |             |                       | 600/300 |   ļ    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1144 |Ä-Ėčēčķąöåņčė-2-ćčäšīźńčįåķēīąņ     |             |C15H20N2O7             |   0,5   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1145 |"Ėčėč’-3",          īņįåėčāąņåėü (ļī|             |                       |  10     |   a    |   4   |      |
|     |źąėüöčķčšīāąķķīé ńīäå)              |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1146 |Ėčļąēū ģčźšīįķūå                    |             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1147 |Ėčļščķ (ļī įåėźó)                   |             |                       |   0,1   |   a    |   2   |   A  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1148 |Ėčņčé     č     åćī      šąńņāīščģūå|             |                       |   0,02  |   a    |   1   |      |
|     |ķåīšćąķč÷åńźčå ńīėč (ļī ėčņčž)      |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1149 |Ėčņčé ōņīščä (ļī ōņīšó)             |  7789-24-4  |FLi                    |  1/0,2  |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1150 |Ėžģčķīōīš Ā-3-Ę (ļī źąäģčž)         |             |                       |   0,1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1151 |Ėžģčķīōīš Ź-77 (ļī īźńčäó čņņšč’)   |             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1152 |Ėžģčķīōīš Ź-86 (ļī īźńčäó öčķźą)    |             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1153 |Ėžģčķīōīš ŹĪ-620                    |             |                       |   4     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1154 |Ėžģčķīōīš ŹŅĮ (ļī źąäģčž)           |             |                       |   0,1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1155 |Ėžģčķīōīš Ė 47/48/49, ńģåńü Ė47 - 6%|             |                       |   3     |   a    |   3   |      |
|     |(īźńčäū  įąšč’,  ģąćķč’,   ąėžģčķč’,|             |                       |         |        |       |      |
|     |ąźņčāčšīāąķ.  åāšīļčåģ)  Ė48  -  40%|             |                       |         |        |       |      |
|     |(ćåźńąąėžģčķąņ         öåķč’-ģąćķč’,|             |                       |         |        |       |      |
|     |ąźņčāčš. ņåšįčåģ) Ė49 -  54%  (īźńčä|             |                       |         |        |       |      |
|     |čņņšč’ ąźņčā. åāšīļčåģ)             |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1156 |Ėžģčķīōīš Ė-3500-II                 |             |                       |   -/5   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1157 |Ėžģčķīōīš ĖŠ-1                      |             |                       |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1158 |Ėžģčķīōīš ĖŌ-490-1                  |             |                       |   -/4   |   a    |   3   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1159 |Ėžģčķīōīš ĖŌ-630-1, ĖŌ-6500-1       |             |                       |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1160 |Ėžģčķīōīš ĖÖ-6200-1                 |             |                       |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1161 |Ėžģčķīōīš Š-14                      |             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1162 |Ėžģčķīōīš Š-385                     |             |                       |   0,1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1163 |Ėžģčķīōīš Š-540ó (ļī źąäģčž)        |             |                       |   0,1   |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1164 |Ėžģčķīōīš ŌĆČ-520-1                 |             |                       |   6     |   a    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1165 |Ėžģčķīōīš ŌĆČ-627/593-1             |             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1166 |Ėžģčķīōīš ŌĖÄ-605                   |             |                       |   -/6   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1167 |Ėžģčķīōīš ŻĖŃ-670č                  |             |                       |   2     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1168 |Ėžģčķīōīšū Ź-82, Ź-83               |             |                       |   1     |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1169 |Ėžģčķīōīšū   Ź-82-Ķ6,     Ź-75   (ļī|             |                       |   5     |   a    |   3   |      |
|     |ńóėüōčäó öčķźą)                     |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1170 |Ėžģčķīōīšū   ŻĖŃ-580-Ā,   ŻĖŃ-510-Ā,|             |                       |   -/5   |   a    |   3   |   Ō  |
|     |ŻĖŃ-4555-Ā                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1171 |Ėžņåöčé ņščōņīščä (ļī ōņīšó)        | 37240-32-7  |F3Lu                   | 2,5/0,5 |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1172 |Ģąćķčä ģåäč, ńģåńü äčģąćķčé  źóļščäą|             |CuMg2+Cu2Mg            |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|     |č ģąćķčé źóļščäą                    |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1173 |Ģąćķčé įčń (äčćčäšīōīńōąņ)          |  7757-86-0  |H4MgO8P2               |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1174 |Ģąćķčé ćčäšīōīńōąņ                  | 13092-66-5  |HMgO4P                 |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1175 |Ģąćķčé äčįīščä (ā ļåšåń÷åņå ķą įīš) | 12007-25-9  |B2Mg                   |   1     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1176 |ņščĢąćķčé äčōīńōąņ (3:2)            |  7757-87-1  |Mg3O8P2                |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1177 |Ģąćķčé äčōņīščä (ļī ōņīšó)          |  7783-40-6  |F2Mg                   | 2,5/0,5 |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1178 |Ģąćķčé äčõėīšąņ ćčäšąņ              | 10326-21-3  |CI2MgO6 õ Ķ2Ī          |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1179 |Ģąćķčé äčõėīščä ćåźńąćčäšąņ         |  7791-18-6  |ClMg õ H12O6           |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1180 |Ģąćķčé  äčõėīšķīāąņūé  ā     ńģåńč ń| 79683-11-7  |CH4Cl2MgN2O7           |  10     |   ą    |   3   |      |
|     |źąšįąģčäīģ                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1181 |Ģąćķčé äīäåźąįīščä                  | 12230-32-9  |B12Mg                  |   -/6   |   ą    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1182 |Ģąćķčé źąšįīķąņ                     |  546-93-0   |CMgO3                  |  10     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1183 |äčĢąćķčé źąšįīķąņ äčćčäšīźńčä       | 39409-82-0  |CH2Mg2O5               |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1184 |Ģąćķčé īźńčä                        |  1309-48-4  |MgO                    |   4     |   ą    |   4   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1185 |Ģąćķčé ńóėüōąņ                      |  7487-88-9  |MgO4S                  |   2     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1186 |Ģąšćąķåö ā ńāąšī÷ķūõ  ążšīēīė’õ  ļšč|             |                       |         |        |       |      |
|     |åćī ńīäåšęąķčč:                     |             |                       |         |        |       |      |
|     |————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |äī 20%                              |  7439-96-5  |Mn                     | 0,6/0,2 |   ą    |   2   |      |
|     |————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |īņ 20 äī 30%                        |  7439-96-5  |Mn                     | 0,3/0,1 |   ą    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1187 |Ģąšćąķåö źąšįīķąņ ćčäšąņ+           | 34156-69-9  |ŃMnĪ3 õ H2O            | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1188 |Ģąšćąķåö ķčņšąņ ćåźńąćčäšąņ+        | 17141-63-8  |MnN2O6 õ 6H2O          | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1189 |Ģąšćąķåö ńóėüōąņ ļåķņąćčäšąņ+       | 10034-96-5  |MnO4S õ 5H2O           | 1,5/0,5 |   ą    |   2   |   Ą  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1190 |Ģąšćąķåö ņščźąšįīķčėöčźėīļåķņąäčåķ  | 12079-65-1  |Ń8Ķ5ĢnĪ3               |   0,1   |   ļ    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1191 |Ģąšćąķöą  īźńčäū  (ā    ļåšåń÷åņå ķą|             |                       |         |        |       |      |
|     |ģąšćąķåö äčīźńčä))                  |             |                       |         |        |       |      |
|     |————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |ą) ążšīēīėü äåēčķņåćšąöčč           |             |                       |   0,3   |   ą    |   2   |      |
|     |————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|     |į) ążšīēīėü źīķäåķńąöčč             |             |                       |   0,05  |   ą    |   1   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1192 |Ģąńėą ģčķåšąėüķūå ķåōņ’ķūå+         |  8042-47-5  |                       |   5     |   ą    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1193 |Ģąńėī    ļčõņīāīå    (ļī     ėåņó÷čģ|             |                       |  10     |   ļ    |   4   |      |
|     |ļšīäóźņąģ)                          |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1194 |Ģåäķīķčźåėåāą’ šóäą                 |             |                       |   -/4   |   a    |   4   |   Ō  |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1195 |Ģåäü                                |  7440-50-8  |Ńu                     |  1/0,5  |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1196 |ņåņšąĢåäü  ćåźńąćčäšīźńčä  äčõėīščä,| 64093-37-4  |Ńl2Ńu4Ķ6Ī6 õ 3Ķ2O      | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|     |ņščćčäšąņ (ļī ģåäč)                 |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1197 |Ģåäü äčōīńōąņ                       | 10102-90-6  |Ķ2ŃuĪ6Š2               |   5/2   |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1198 |Ģåäü äčōņīščä (ļī ōņīšó)            |  7789-19-7  |CuF2                   | 2,5/0,5 |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1199 |Ģåäü äčõėīščä (ļī ģåäč)             |  7447-39-4  |ŃuŃl2                  | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1200 |Ģåäü ńóėüōąņ (ļī ģåäč)              | 18939-64-2  |CuO4S                  | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|             |———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1201 |ņåņšąĢåäüņščõšīģ                    |             |Ńr3Ńu4Ķ28O56Š14 õ 11Ķ2Ī| -/0,02  |   a    |   1   |      |
|     |ņåņšąäåźą(äčćčäšīōīńōąņ)            |             |                       |         |        |       |      |
|     |óķäåźąćčäšąņ                        |             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1202 |Ģåäü ōīńōčä                         | 12019-57-7  |Ńu3Š                   | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1203 |Ģåäü õėīščä (ļī ģåäč)               |  7758-89-6  |ClCu                   | 1,5/0,5 |   a    |   2   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1204 |(Z)-1,8-Ģåķņąķäčīė ćčäšąņ           |  2451-01-6  |Ń10Ķ20O2 õ H2O         |   3     |   a    |   3   |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1205 |L(S,S)-1-(Ä-3-Ģåšźąļņī-2-ģåņčėļšīļč-| 62571-86-1  |C9H15NO3S              |   0,02  |  ļ+ą   |   1   |      |
|     |īķčė)ļčššīėčäčķ-1-źąšįīķīāą’ źčńėīņą|             |                       |         |        |       |      |
|—————|————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————————|—————————|————————|———————|——————|
|1206 |3-Ģåšźąļņīļšīļčīķīāą’ źčńėīņą